Een onverhoord gebed

Serie: Wij bidden

“En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.” (Mattheüs 26:39 – HSV)

“Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorover vallen op de grond en bad: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.’” (Mattheüs 26:39 – NBV21)

Verhoort God alle gebeden? Ik zou bijna zeggen: “Gelukkig niet”. Ook niet als je genoeg geloof hebt? Dat is wat je vaak hoort als het gaat om bidden en iets verwachten. Als je maar genoeg geloof hebt. Ik kom zelfs stappenplannen tegen. En ja, ik geloof zo in wonderen en ik bid ook zoveel om wonderen. Alleen, stel dat God elk gebed verhoort, is dat dan wat je wil? Nee, natuurlijk verhoort God niet alle gebeden, want als wij verkeerd bidden en iets verwachten wat niet goed voor ons is, verhoort God niet altijd. Oh, dan dus niet. Wanneer weet jij dan of een gebed goed voor je is of niet?

Stel je voor dat Jezus genoeg geloof had dat Hij niet hoefde te sterven voor ons. En weet je, Jezus had zoveel geloof dat Hij nee had kunnen zeggen tegen God. Hij doet het alleen niet. Jezus is het ultieme voorbeeld dat God niet elk gebed verhoort. Jezus laat ons zelfs zien dat het soms veel beter is dat God dit niet doet. En natuurlijk is het bij Jezus heel duidelijk dat Gods plan moet uitgevoerd worden. Ik geloof niet dat Jezus ons leert bidden dat Gods wil maar moet gebeuren en wat er ook gebeurt, dat gebeurt dan maar. Dat is iets dat Jezus in het Onze Vader niet bedoelt en in de hof van Gethsemané niet bidt. Jezus bidt dat Gods wil zal gebeuren. Met andere woorden, Jezus geeft God de ruimte te doen wat Hij wil. Dat is heel wat anders dan bidden in de sfeer van ‘het overkomt mij nu eenmaal’. Tegelijk laat het ook zien dat God niet elk verlangen vervult en elk gebed verhoort. Jezus laat precies zien hoe het echt is.

Als Jezus in Gethsemané is om te bidden weet Hij wat er gaat komen. En Hij weet zeker dat als Hij nu zou stoppen, dat Zijn Vader zou luisteren, maar dat wil Hij niet. Het is Jezus’ grootste verlangen om de wil van Zijn Vader te doen. Dat is dus niet: ‘Uw wil moet dan maar gebeuren’, maar het is ‘Ik wil Uw wil doen’. Zie je het verschil tussen deze twee. En in dat verlangen naar de wil van Zijn Vader te doen, wordt duidelijk dat Hij niet alles wat Hij Zelf wil, dan ook maar moet gebeuren.

Het uiterste van fatalistisch bidden èn het uiterste van in alles bidden om Zijn eigen wil en verlangen is Jezus helemaal vreemd. Jezus stelt Zich beschikbaar voor Gods wil, die Hem vervolgens niet overkomt, maar waar Hij voor kiest. Er is geen betere gebedshouding dan deze. Ja, dan blijf je soms worstelen met God. Ik geloof dat de genezing door Jezus is verdiend, maar ik weet dat het niet altijd Gods wil is om op mijn tijd een wonder te doen. Ik weet dat al het goud van de aarde van God is, maar ik geloof ook dat God dat niet altijd aan mij geeft op het moment dat ik daarom vraag. Wat zou God voor een Vader zijn als Hij dat zou doen?

En Jezus, stel je voor dat Zijn gebed verhoord zou zijn omdat Hij dat wilde en Hij Zich uitstrekte naar de vervulling van Zijn verlangen? Dan waren wij nog in onze zonden, dan waren wij verloren. En gelukkig ging Jezus de weg die nodig was en gelukkig verhoort God soms ook door wonderen heen onze gebeden. Maar het draait wel altijd over Gods wil en of wij Gods wil de ruimte willen geven, zoals Jezus dat deed.

Gebed: Heer, het gaat niet om mijn wil, maar om de Uwe en om Uw glorie in mijn leven. Wilt U zo met mij tot mijn doel komen, zodat U groter wordt door mij heen, maar waar U bepaalt hoe dat vorm krijgt.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

28 september 2023
03 februari 2023
27 januari 2023

Spreekbeurten Theo de Koning

03 dec 2023
10:00 - 11:30
Vuren, Gereformeerde Kerk
10 dec 2023
10:00 - 11:30
H.I. Ambacht, VEG
17 dec 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
24 dec 2023
10:00 - 11:30
's Gravendeel, Hervormde gemeente
31 dec 2023
09:30 - 11:00
Piershil, Hervormde gemeente

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Ikea-kast

Ik zal het gelijk maar zeggen: De combinatie van een bepaalde vorm van eigenwijsheid en onhandigheid zorgt wel eens voor wat uitdagingen. Je hebt twee categorieën mensen: De ene categorie leest gebruiksaanwijzingen, montagetekeningen en handleidingen, de andere categorie doet dat niet en begint gewoon. Met als gevolg dat die laatste categorie mensen halverwege toch vaak maar wel even de handleiding erbij pakt, of na lange tijd tot de conclusie komt dat er meer mogelijk is met een apparaat dan hij eigenlijk wist. Het zal je niet verbazen dat ik bij die laatste categorie mensen behoor. Dan schiet je toch gelijk lekker op?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu