Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.


Bidden om vrede in de wereld, terwijl Jezus zegt dat oorlogen zullen toenemen, Hij noemt dat de weeën van de tijd. Die zijn nodig om tot de 'geboorte van de nieuwe wereld te komen'. Tegen een vrouw die gaat bevallen zeg je toch ook niet: Stop die weeën maar, laat het kind maar zitten?

Bidden voor Israël. Vooropgesteld dat voor mij Israël absoluut Gods uitverkoren volk is waar God nog mee verder zal gaan en de wereld Zijn trouw zal laten zien, maar bidden om vrede voor Israël of de bekering van Israël, terwijl de Bijbel leert dat Israël pas terugkeert naar God (en dan dus vrede zal ontvangen) als de laatste heiden is gered. Dan zouden we toch veel meer ons moeten inzetten om die heidenen (iedereen die geen Jood is) tot geloof te laten komen?

En meer liefde? Als je leest wat Jezus zegt: De liefdeloosheid is het gevolg van de openbaring van de mens van de wetteloosheid. Dus hoe meer wetteloos de mens wordt, hoe meer liefdeloosheid. Dan moeten we niet aan symptoombestrijding gaan doen, maar de kern van wetteloosheid aanpakken.

En die seksuele moraal? Ook als je die aanpakt, ben je met symptoombestrijding bezig. Paulus zegt in Romeinen 1 dat het gevolg van God niet als Heer erkennen is dat God ons in Zijn toorn overgeeft aan onze eigen begeerten. En dan noemt hij de seksuele moraal.

Zou het kunnen zijn dat wij met ons gebed maar al te vaak gericht zijn op ons eigen comfort? En de dingen die Jezus wel zegt, maar die buiten onze comfortzone liggen, doen we dan weer niet vanzelfsprekend. Wetteloosheid (ook die van 'ieder doet wat hij zelf wil') loslaten en je van bekeren. God de hoogte eer geven. Bidden voor je dagelijkse brood en dus ook gewoon op zieken de handen leggen en wat denk je van de opdracht om in de Naam van Jezus de duivel weg te sturen. De uitkomst van genezing is aan God, maar als we niet doen wat Jezus zegt, zullen er ook minder mensen genezen. En de duivel (nee, niet ziekte en de duivel op één hoop gooien), die zal toch echt moeten vertrekken als we de Naam van Jezus uitspreken en ons grondgebied hebben opgeruimd.

Bidden, we moeten dus uitkijken dat we het niet achterstevoren gaan doen en bidden om de symptomen te bestrijden, of om naar een vrede te verlangen die de nieuwe wereld tegenhoudt. Hier op aarde leven zoals in de hemel, het Koninkrijk de ruimte geven en tegelijk beseffen dat een geboorte alleen kan komen door de weeën heen.

 


Anderen over Theo

Theo... ik zou zijn preekstijl omschrijven als helder en duidelijk. Hij weet mensen te prikkelen in hun theologisch paradigma. Hij weet de verbinding te leggen tussen de tekst, de huidige situatie en het Koninkrijk van God. Zijn stijl is een doorleefde stijl; hij put niet alleen uit zijn kennis, maar noemt vooral voorbeelden uit zijn eigen praktijk. Daarbij is hij ook kwetsbaar en pretendeert hij niet het allemaal wel te weten. Hij probeert in zijn manier van preken mensen aan te zetten tot een leven van discipelschap. Misschien kan je wel zeggen dat hij veel meer een trainer/coach is, dan een preektijger met allerlei theologische hoogstandjes en woordkunsten.

Theo... hij wil niet graag standaard zijn en zoekt vaak het randje op om je te prikkelen en je te laten nadenken. Hij loopt vaak op dat randje en soms verdenk ik hem ervan dat hij net over dat randje wil lopen. Altijd iets uitdagends en altijd net anders dan de massa.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu