Zonder Bijbelkennis ben je in gevaar

Geestelijke confrontatie #10 

Naar aanleiding van Mattheüs 4:1-11 

De laatste tijd merkte ik op allerlei manieren wat er gebeurt als je niet meer weet wat er in de Bijbel staat. En eerlijk gezegd lijkt Bijbellezen ook niet zo heel populair te zijn, want het is makkelijker om even snel een paar teksten te lezen die op internet voorbij komen of even een filmpje van een paar minuten, maar echt weten wat er staat, is nog wat anders. Misschien denk je: “Ja, Theo, dat jij dit als theoloog zegt, dat begrijp ik wel”. Het is misschien voor een theoloog ook wel iets makkelijker om bepaalde lijnen te herkennen in de Bijbel en natuurlijk heb je dan bepaalde manieren om een tekst te begrijpen. Dat is ook echt wel een zegen, maar tegelijk lukt dat ook niet zonder Bijbelkennis. Die heb je nu eenmaal nodig om God te begrijpen, maar ook om de duivel te kunnen doorgronden.

Waarom is dit dan zo belangrijk? Eigenlijk is het heel simpel: De duivel kent ook de Bijbel heel goed. Met zijn Bijbelkennis is niet veel mis. En omdat hij de Bijbel zo goed kent, komt hij ook maar al te vaak met woorden uit de Bijbel die uiteindelijk niet helemaal kloppen, niet meer in het verband staan en ga zo nog maar even door. Als je wilt zien hoe hij dat doet, maar als je ook wilt zien hoe je daarin kunt reageren, dan is het goed om even te kijken hoe Jezus het doet. Net voordat Jezus met Zijn openbare optreden begint, wordt Hij door de Geest naar de woestijn geleidt om daar door de duivel verzocht te worden. 

Jezus kwam op aarde om alles van ons over te doen. Dat is iets dat je eerst even voor jezelf moet onderstrepen. Dus ook de aanval van de duivel, waar wij hebben gefaald, die aanval moest Hij eerst afslaan en hem van Zich afschudden. Dat gebeurt aan het begin van de bediening van Jezus. Net zoals aan het begin van de bediening van Adam hij juist struikelde en daarmee de hele wereld liet vallen in zonde en schuld. Juist daarom, doet de Tweede Adam dat hier opnieuw. En als je dan leest hoe dat gaat, dan ontsnapt je bijna een opmerking over satan als: “Je zou hem toch…” 

Jezus heeft op dat moment 40 dagen niet gegeten. Dat is al iets bijzonders op zichzelf, maar het eerste waar satan mee komt is de verzoeking waarbij hij Jezus uitdaagt: “Als U Gods Zoon bent, maak dan van deze stenen brood”. Nu lijkt het hier nog niet eens een echte verleiding, maar Jezus zou in dat geval niet voor gehoorzaamheid aan Zijn Vader kiezen, maar voor Zichzelf kiezen. Het antwoord dat Hij dan geeft, komt zo uit de Bijbel. Het is niet de bedoeling dat we van brood alleen leven, maar van alles wat uit Gods mond komt. Het leven is de gehoorzaamheid aan God, dat is meer leven, dan leven van brood alleen. Zie je hoe slinks satan het spel speelt. Als je even niet scherp bent, zou je zo denken: Niets mis mee. Net als in het paradijs, het klonk zo goed. Daar ging het trouwens ook al over eten. Heel vaak wordt eten in de Bijbel negatief gebruikt. 

Als Jezus dan zegt: “Er staat geschreven”, komt satan precies met die woorden terug. Er staat geschreven… Je zou hem toch? En ook dan zegt hij niet de gekste woorden. Als Jezus van de tempel zou springen, dan komen er wel engelen, want er staat geschreven dat Hij Zich aan geen steen zal stoten. Ongeveer hetzelfde als dat je zegt dat je gewoon vol gas door rood rijdt, want God heeft toch engelen die mij wel beschermen. Hier is het wel iets minder doorzichtig, maar zie je hoe hij de Bijbel kent? Jezus reageert direct terug met de Bijbel. God verzoeken, dat mag niet. 

En dan tenslotte nog een hoge berg, waar het uitzicht geweldig was. Jezus krijgt de hele wereld aangeboden. Dat kan satan ook wel doen, want hij mocht na de zondeval over de aarde heersen. Maar hij vraagt van Jezus om Hem te aanbidden. Dan zou hij wel alle koninkrijken kwijt zijn, maar had hij Jezus overwonnen. En ook hier reageert Jezus met de Bijbel. Je mag niemand aanbidden, dan God alleen. Iedere keer weer reageert Jezus met het Woord  van God. Hij gaat geen discussie aan, Hij gaat de strijd niet eens aan, Hij kent het Woord en weet wat Hij moet doen, weet wat er klopt en ontmaskert daarmee de duivel, hoe doortrapt zijn manieren ook waren. Halve Bijbelteksten die niet meer in het verband staan, ontmaskert Jezus als een leugen. 

Weet je waar het begon dat Jezus dit leerde? Niet alleen omdat Hij Gods Zoon is, Zijn Godheid had Hij afgelegd. Toen Hij in de tempel zat toen Hij twaalf jaar was, daar was Hij al bezig om kennis te vergaren. Bijbelkennis is geen religieuze verplichting, het is de inhoud van je rugzak waarmee je in deze wereld staande blijft tegen verleidingen. Daarom is Bijbelkennis zo belangrijk. Daarom is onderwijs in de kerk nog nooit zo belangrijk geweest als in onze tijd, waarin de duivel rondgaat als een monster. In veel gemeenten zijn de avonddiensten opgeheven. Slechts één keer naar de kerk is genoeg. Maar is dat zo? Vroeger waren de avonddiensten leerdiensten. Wordt het niet tijd om die gewoon eens terug in te voeren? En dan echt diensten waar je echt fundamenteel onderwijs krijgt waarbij je van tekst tot tekst leert wat er staat. Dat ochtenddiensten met kinderen en gezinnen daar minder voor geschikt zijn, geloof ik wel, maar werk wel aan Bijbelkennis, het is de basis van je geloof en je staan in het geloof. 

Gebed: Heer, ik wil meer kennis verzamelen over U en wat U wilt dat ik weet, geef mij een ontembaar verlangen om daarin te groeien.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu