Geloven is niet meer van deze tijd

Waarom is geloven vaak zo moeilijk? Zou het kunnen zijn dat dit komt omdat wij teveel mensen van deze tijd zijn geworden?
Eigenlijk is geloven helemaal niet iets meer voor onze tijd.

Ik liep afgelopen week buiten en kreeg toen het beeld van een fotorolletje, toen ik liep na te denken over geloof. Ik kom nog uit de tijd van de fotorolletjes. Sterker nog, mijn vader had een heuse Doka. Een donkere kamer waar je zwart-wit foto's kon ontwikkelen. Kleur was niet te doen, omdat dat nog veel meer bij kwam kijken. Geloven moet je eens vergelijken met een fotorolletje.

Dat begint al in je toestel. De huidige klikgeneratie begrijpt dit niet meer, maar je was zuinig op je 'clic'ks'. Je kon ze niet even wissen en elke 'click' kostte uiteindelijk gewoon geld, want elke foto werd een afdruk die je moest betalen. Het was dus niet schrapen wat je schrapen kon, je moest wel nadenken, bewust zoeken naar het juiste beeld.

En als dan je rolletje vol was, wist je nooit of het precies was wat jij had gedacht. Daar kwam je pas achter als je in de Doka was geweest. Daar in die donkere kamer werden de foto's ontwikkeld. Daar was je zelf helemaal bij betrokken, maar je zag er maar weinig van wat er precies gebeurde. En vals licht was uit den boze. In stilte en in het donker was je bezig met beelden waarvan je nog maar weinig zag. Je zag alleen het omgekeerde licht van het negatief door de lamp van de projector op het fotopapier, maar zonder die periode in de Doka kreeg je ook geen beeld op papier.

Na die belichting op dat papier, moest dat papier door verschillende baden met vloeistof heen. Ontwikkelen heette dat. Als dan al het gevoelige materiaal was ontwikkeld en niet gebruikt papier was opgeruimd, kon het licht aan. De foto's konden drogen en je zag wat er was gebeurd.

Geloven is net zo. Maar het begint wel met heel zorgvuldig je 'beelden' kiezen. De focus dus op het juiste. De focus op wat God in de Bijbel zegt. Niet even snel van alles bij elkaar schrapen, wat je dan ook nog maar gelijk allemaal moet begrijpen, maar als Gods woorden dan tot je zijn gekomen, moet je daar ook even je Doka mee in. Daar zie je niet altijd wat het doet, maar daar ontwikkelen de beelden die je hebt opgeraapt. Dat kost tijd, dat moet ontwikkelen, daar moet je stil mee zijn, dat is de plaats waar het juiste licht op het donker valt.

Geloven is helemaal niet meer voor onze tijd. Weet je waarom niet? Omdat onze tijd zegt dat we alles bij elkaar moeten schrapen aan beelden, dan zelf maar moeten selecteren wat we willen gebruiken in ons leven en tijd om er stil mee te zijn, is er helemaal niet meer. In het beste geval pakken we de Bijbel er nog wel bij, maar heel selectief halen we daar dan uit wat ons het beste past. We halen het onderwerp als het ware weg uit de context en fotoshoppen het in een andere context. Dat het in mij mag ontwikkelen tot Gods waarheid is eigenlijk niet meer van onze tijd. Toch had de eeuwige God, Die niet aan tijden gebonden is het wel zo bedacht.

En wat je ziet? Een generatie gelovigen die bijna geen kennis meer heeft, die hooguit op zondag nog hun Bijbel opendoen en liever van alles bij elkaar schrapen wat een heel vertroebeld beeld geeft, waar heel veel vals licht (om maar in Doka-termen te blijven spreken) bij is gekomen. Tijd om in Gods kamer te zijn met God, dat is gaan ontbreken. En zonder kennis, geen geloof, geen balans. Geloven in deze tijd kan alleen als je teruggaat naar Gods manier en Zijn eeuwigheid, waar de tijd niet bepaalt wat we geloven, maar God Zelf Die Zijn woorden door Zijn Geest in ons laat ontwikkelen.

 


Anderen over Theo

Theo... ik zou zijn preekstijl omschrijven als helder en duidelijk. Hij weet mensen te prikkelen in hun theologisch paradigma. Hij weet de verbinding te leggen tussen de tekst, de huidige situatie en het Koninkrijk van God. Zijn stijl is een doorleefde stijl; hij put niet alleen uit zijn kennis, maar noemt vooral voorbeelden uit zijn eigen praktijk. Daarbij is hij ook kwetsbaar en pretendeert hij niet het allemaal wel te weten. Hij probeert in zijn manier van preken mensen aan te zetten tot een leven van discipelschap. Misschien kan je wel zeggen dat hij veel meer een trainer/coach is, dan een preektijger met allerlei theologische hoogstandjes en woordkunsten.

Theo... hij wil niet graag standaard zijn en zoekt vaak het randje op om je te prikkelen en je te laten nadenken. Hij loopt vaak op dat randje en soms verdenk ik hem ervan dat hij net over dat randje wil lopen. Altijd iets uitdagends en altijd net anders dan de massa.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu