Toevoeging aan het Evangelie

We hebben wat gemist, woorden van Jezus, die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. We hebben het echt allemaal niet goed begrepen, het had echt anders moeten zijn. Het evangelie zoals het in de Bijbel staat is niet af. Als je goed luistert, hoor je ineens een totaal ander evangelie. Een evangelie waarvan ik mij afvraag of ik dat wel met een hoofdletter zou willen schrijven. Het evangelie dat past bij onze consumptiemaatschappij: Als ik er maar wat aan heb. Wil je een paar voorbeelden?

Laat ik met de eerste beginnen. We hebben de opdracht van Jezus gemist toen Hij zei: “Maak alle volken tot genezen mensen”. Dat is waar het om moet gaan: Wonderen, genezingen en heel veel spektakel. En als je niet geneest, dan heb je niet genoeg geloof. Met andere woorden dan ben je eigenlijk nog niet gewonnen voor dat evangelie van welvaart. Dan ontbreekt er echt nog iets. En wat zo vreemd is: Dit evangelie verslaat zijn duizenden. Zelfs als dit gevolgd wordt door een oproep om de tienden te geven aan de bediening van de prediker. Want dan zul je veelvoudig terug ontvangen. Alsof geloven een religieuze investering voor je bankrekening is.

Wil je nog een voorbeeld? Als je niet (op de juiste manier) bent gedoopt, kun je de Heilige Geest niet ontvangen. God is echt afhankelijk van de juiste doop om de Heilige Geest aan je te kunnen geven. En wat zo vreemd is, is dat er bijna niemand reageert op dit soort uitspraken. En bedacht ik ze nu maar zelf, maar het zijn uitspraken die ik zo vaak hoor, dat ik het bijna nog ga geloven ook. Heb ik wat gemist, heeft Jezus tussendoor nog een ander zendingsbevel gegeven? Klopt mijn Bijbel dan niet, als Jezus zegt dat we alle volken tot Zijn discipelen moeten maken en klopt mijn Bijbel niet als Jezus zegt dat als je in Hem gelooft je de Heilige Geest zult ontvangen?

Zijn die andere dingen dan niet belangrijk? Zeker wel. Wonderen en tekenen als gevolg van het geloof zijn wel belangrijk, dat zieken genezen is belangrijk om ons lichtstralen te laten zien van de toekomende tijd en ook de doop is niet onbelangrijk. Het is alleen geen doel op zichzelf, alsof dat bevestigt dat waar is wat je gelooft.

Het grote probleem van onze tijd is dat er predikers opstaan die zeer selectief teksten uit de Bijbel plukken en het als een waarheid beginnen uit te spreken. Dan moet ineens iedereen genezen, want als het niet gebeurt, klopt er iets niet in je geloof. Het thema gebrokenheid komt niet eens meer in hun hoofd op dat de werkelijkheid waarin we leven gebroken is en dat God soms in die gebrokenheid ingrijpt. En ja, God grijpt zeker vaker in als wij daarom bidden, maar God lost niet op grond van je geloof elke gebrokenheid of elk tekort op. In Christus zijn we vergeven, maar dealen we nog steeds met zonden in ons leven, zo zijn we in Christus ook genezen, maar dealen we nog steeds met gebrokenheid.

Een enorm gebrek aan Bijbelkennis is de oorzaak dat dit soort evangeliën voet aan de grond krijgen en heel makkelijk wortel zal schieten. Ja, het zal ook weer snel verdorren, maar wel met de schade die het mensen zal doen. Als je de duivel de ruimte geeft om Bijbelkennis te roven, dan krijgen predikers van eenzijdige boodschappen ineens heel veel macht en draait het om hen, om wonderen, om tekenen of om een juiste doop, terwijl het om Jezus moet draaien. Als je niet de hele Bijbel serieus neemt en je met slechts enkele teksten verder gaat, reken er dan maar op dat er een vreemd evangelie ontstaat. Een evangelie waar het niet gaat om het maken van discipelen, maar om het maken van nieuwe religieuze koninkrijken waar niet Jezus het middelpunt is.

 


Anderen over Theo

Theo... ik zou zijn preekstijl omschrijven als helder en duidelijk. Hij weet mensen te prikkelen in hun theologisch paradigma. Hij weet de verbinding te leggen tussen de tekst, de huidige situatie en het Koninkrijk van God. Zijn stijl is een doorleefde stijl; hij put niet alleen uit zijn kennis, maar noemt vooral voorbeelden uit zijn eigen praktijk. Daarbij is hij ook kwetsbaar en pretendeert hij niet het allemaal wel te weten. Hij probeert in zijn manier van preken mensen aan te zetten tot een leven van discipelschap. Misschien kan je wel zeggen dat hij veel meer een trainer/coach is, dan een preektijger met allerlei theologische hoogstandjes en woordkunsten.

Theo... hij wil niet graag standaard zijn en zoekt vaak het randje op om je te prikkelen en je te laten nadenken. Hij loopt vaak op dat randje en soms verdenk ik hem ervan dat hij net over dat randje wil lopen. Altijd iets uitdagends en altijd net anders dan de massa.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu