Afhankelijk zijn van giften is altijd een beetje spannend. Ook voor 2024 delen we zo helder mogelijk over de kosten die we moeten maken. Dat zijn aan de ene kant noodzakelijke kosten, maar aan de andere kant ook de uren in tijdsinvestering die Theo heeft voor Eindeloos gelukkig. Omdat het eigenlijk aan tijd voor hem ontbreekt om 3x per week 'Tijd met God' te schrijven, naast zijn gewone werk, hebben we besloten om daar voorlopig mee te stoppen. We hopen dat dit tijdelijk is en dat er zoveel giften binnenkomen waardoor het mogelijk is om dit weer te financieren, dan gaan we daar weer mee verder.

Bij de realistische kosten zijn we uitgegaan van alle uren die op dit moment nodig zijn voor het videomateriaal dat Theo maakt en alle echt noodzakelijke kosten. Als we het aantal kijkers op de verschillende kanalen monitoren blijkt dat dit alleen maar toeneemt. Het risico van gratis aanbieden van videomateriaal is natuurlijk dat dit niet gelijk oploopt met giften. Voor Theo de zijn bediening altijd belangrijker dan de giften, omdat de boodschap die hij brengt het waard is. Toch willen we wel echt een beroep doen op de vrijgevigheid van degenen die het videomateriaal kijken of de podcast luisteren.

Het bedrag aan giften in 2023 was € 1760,00

Begroting 2024

Omschrijving tijdsbesteding Uur per jaar
Tijd met God, 3x per week, 1 uur - tijdelijk gestopt 0
Videokanaal, 1x per week, 2 uur 104
TikTok video's, 1x per week, 1 uur 52
Totaal uren per jaar 156
   
Omschrijving kosten Kosten per jaar
Tijdsbesteding á €37,08 per uur 5.784,48
Afschrijving videoapparatuur 250,00
Afschrijving computer 520,00
Kosten studio 250,00
Website 200,00
   
Totale kosten  
Realistische kosten per jaar 7.004,48
Noodzakelijke kosten per jaar 1.220,00

 

Bij de kosten per uur bij de tijdsbesteding zijn we uitgegaan van wat binnen de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland het bedrag is voor deze werkzaamheden. Daarmee lijkt ons de begroting voor 2023 realistisch.

Eindeloos gelukkig is een particulier initiatief en is financieel 100% afhankelijk van giften. Wij zouden het fijn vinden als je ons met een gift wilt ondersteunen. 

Je kunt ons met een gift ondersteunen door deze eenmalig of periodiek over te maken op: IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu