Afhankelijk zijn van giften is altijd een beetje spannend. Lange tijd deelden we nooit welke kosten we maakten en al helemaal niet hoeveel tijd er in Eindeloos Gelukkig gaat zitten. Het jaar 2022 was een jaar waarin we echt wilden investeren in een nieuwe studio met een nieuwe computer waarmee het video montagewerk op een normale manier zou kunnen gebeuren. Het was daarmee ook het eerste jaar dat we heel transparant zijn geweest over wat we nodig hadden. In 2021 begonnen we daar al iets over te delen omdat we beseften dat het voor ons doen om serieuze uitgaven ging. In 2022 kwam er ook daadwerkelijk binnen wat we nog nodig en er bleef zelfs nog iets over. Tegelijk kwam ook de vraag regelmatig de vraag langs wat de daadwerkelijke kosten zijn en hoeveel giften echt realistisch nodig zijn.

'Realistisch nodig' is een term waar we ons nooit echt mee bezighielden, maar vorig jaar hebben we al aangegeven dat het werk dat Theo in Eindeloos Gelukkig stopt steeds meer is geworden. Het is een deel van zijn bediening geworden en daarmee zouden die uren ook in een realistische begroting thuishoren. Daarom kiezen we ervoor om vanaf 2023 een realistische begroting op te stellen en ook transparant te zijn wat er daadwerkelijk binnenkomt aan giften.

Het bedrag aan giften in 2022 was € 3.028,00

Begroting 2023

Omschrijving tijdsbesteding Uur per jaar
Tijd met God, 3x per week, 1uur 156
Videokanaal, 1x per week, 2 uur 104
Shorts (korte video's), 1x per week, half uur 26
Totaal uren per jaar 286
   
Omschrijving kosten Kosten per jaar
Tijdsbesteding á €35,47 per uur 10.144,42
Afschrijving videoapparatuur 250,00
Afschrijving computer 520,00
Kosten studio 250,00
Website 200,00
   
Totale kosten  
Realistische kosten per jaar 11.364,42
Noodzakelijke kosten per jaar 1.220,00

 

Bij de kosten per uur bij de tijdsbesteding zijn we uitgegaan van wat binnen de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland het bedrag is voor deze werkzaamheden. Daarmee lijkt ons de begroting voor 2023 realistisch.

Eindeloos gelukkig is een particulier initiatief en is financieel 100% afhankelijk van giften. Wij zouden het fijn vinden als je ons met een gift wilt ondersteunen. 

Je kunt ons met een gift ondersteunen door deze eenmalig of periodiek over te maken op: IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

28 september 2023
03 februari 2023
27 januari 2023

Spreekbeurten Theo de Koning

17 dec 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
24 dec 2023
10:00 - 11:30
's Gravendeel, Hervormde gemeente
31 dec 2023
09:30 - 11:00
Piershil, Hervormde gemeente
31 dec 2023
17:00 - 18:30
H.I. Ambacht, Hervormde gemeente

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Ikea-kast

Ik zal het gelijk maar zeggen: De combinatie van een bepaalde vorm van eigenwijsheid en onhandigheid zorgt wel eens voor wat uitdagingen. Je hebt twee categorieën mensen: De ene categorie leest gebruiksaanwijzingen, montagetekeningen en handleidingen, de andere categorie doet dat niet en begint gewoon. Met als gevolg dat die laatste categorie mensen halverwege toch vaak maar wel even de handleiding erbij pakt, of na lange tijd tot de conclusie komt dat er meer mogelijk is met een apparaat dan hij eigenlijk wist. Het zal je niet verbazen dat ik bij die laatste categorie mensen behoor. Dan schiet je toch gelijk lekker op?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu