Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Als je mij een beetje kent weet je dat ik dan wel ga reageren en ook hier blijkt weer dat als je weinig Bijbelkennis hebt en de verbanden niet leest in je Bijbel, dat dit soort uitspraken zomaar kunnen ontstaan. Want ja, bij Jezus is het genade en niets anders dan dat. En zodra je iets moet, is het geen genade meer. Het opmerkelijke is dat Paulus het woord ‘moeten’ toch wel echt heel veel gebruikt. En als je dan nog even denkt: Dat is Paulus, die zegt wel meer opmerkelijke dingen, dan moet ik je toch even teleurstellen. Jezus doet namelijk hetzelfde. Jezus heft bepaalde regels helemaal niet op, sterker nog, Hij maakt het nog wat gedetailleerder. 

Jezus begint daar al mee in de Bergrede. Dan is Hij nog maar net begonnen met Zijn werk op aarde en dan preekt Hij eerst over de zaligsprekingen, dan heeft Hij het over zout en licht wat je als gelovige bent en dan begint Hij gelijk maar even duidelijk te maken dat Hij niet is gekomen om de wet en de profeten  af te schaffen. Jezus laat dus regels bestaan. Misschien dat je nu nog even denkt: Maar wat heeft dit nu met de geestelijke confrontatie te maken? Eigenlijk alles, want door je hieraan te laten twijfelen, heeft de vijand het voor elkaar dat het gezag van God onderuit wordt gehaald. Dat is dan wel weer heel confronterend. Als je namelijk zegt dat omdat alles genade is, er geen regels meer zijn, dan maak je God monddood. De kans is groot dat Hij hier mensen om Zich heen had die eigenlijk wel klaar waren met die Farizeeën en Schriftgeleerden. 

Nu is het niet zo dat Jezus die Farizeeën en Schriftgeleerden gelijk geeft, want Hij walgt van de geestelijke manipulatie die zij er op na houden en waarmee ze het hele volk onder druk zetten om goed genoeg te zijn. De andere kant is ook dat Jezus daarmee niet zegt dat er geen regels zijn. In elk koninkrijk zijn regels. Die zijn ook gewoon nodig, want als je de hemel op aarde wilt, dan zul je toch echt volgens de principes van het Koninkrijk moeten leven. Natuurlijk is dat ook het werk van de Heilige Geest in je leven, maar het is ook een stuk verantwoordelijkheid die jij zelf hebt in je leven. Jezus heeft de wet niet afgeschaft en de profeten ook niet. Hij vervuld ze. Hij doet volmaakt en precies wat er moest gebeuren. Hij struikelde niet en alles waar de profeten tegen tekeer gingen vanwege de zonden van Israël, dat heeft Jezus ook vervuld. 

Naast dat Hij deze vervuld, zegt Hij dan ook nog eens: Er zal geen jota of tittel van de wet voorbijgaan. Geen komma of punt zal verdwijnen. Dan gaat het niet om de wet zoals de Farizeeën en de Schriftgeleerden hebben ingesteld, maar wel de tien woorden van God Zelf. Zodra je deze laat vallen, mogen wij alles bepalen, dan zijn wij als God. Dan heeft de vijand het voor elkaar om God Zijn gezag en Zijn wil te ontnemen en doet hij precies dat wat hij wilde in het paradijs. Ook met Jezus blijft Gods wil dezelfde. Natuurlijk ben je door genade vergeven, maar uit dankbaarheid gaat de wet dan gewoon doen wat hij moet doen: Jouw leren om te leven zoals in de hemel. 

De wet van God is niet anders dan Gods volmaakte en beste wil voor ons. Zouden we die helemaal naleven, dan zouden we in de hemel leven. Er moet dus wel degelijk iets, niet om je verzoening te verdienen, maar wel om te leven als burger van de hemel. Juist Gods wil maakt ons leven waardevol en van betekenis. Dat gaat niet over allemaal vormen en regels om iets mee te worden, maar de wet van God is Gods Vaderhart voor ons. Leef dat en laat je niet gek maken door gedachten dat alles wat je zou moeten religieus is. Het wordt pas religie als wij regels maken die God niet heeft bedacht en waarmee wij iets verdienen en dat denken te bereiken. Dat is een ander verhaal en daar spreekt Jezus Zich straks ook echt wel tegen uit, maar Hij heft niet de wet van God op. 

Gebed: Heer, ik dank U dat U mij regels geeft waar Uw wil zichtbaar in is geworden, zodat het leven van de hemel toch al vorm mag beginnen te krijgen.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu