Tijd of prioriteit

Serie: Wij bidden

“En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar.” (Markus 1:35 – HSV)

“Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.” (Markus 1:35 – NBV21)

Als je God bent, moet je dan ook bidden? Soms kom je op van die vreemde vragen, als je even gaat nadenken over sommige Bijbelteksten, waarvan je dan gelijk denkt: Doe gewoon eens normaal. Aan de andere kant is de vraag of God stierf op Gologotha niet bepaald minder vreemd, dus denk ik vaak dat ik mij, met soms hele vreemde vragen aan de tekst, toch wel in goed gezelschap bevind. Bidt God ook? Behalve dat Hij iedere ongelovige als het ware bidt om zich te bekeren, geloof ik dat God ook bad. Jezus is God en Jezus heeft veel gebeden.

Lang niet alle gebeden van Jezus kennen we. We kennen het ’Onze Vader’ waar de videoserie ‘Wij bidden’ over is gegaan, we kennen het Hogepriesterlijk gebed en we kennen het gebed in Gethsemané. Ik denk dat we daarmee de bekende gebeden van Jezus wel gehad hebben. Misschien de keren nog dat Hij het zegengebed uitsprak, vlak voor een maaltijd, maar verder zijn er niet heel veel gebeden van Jezus opgeschreven. Overigens, denk ik, dat het ‘Onze Vader’, niet alleen een gebed was voor de discipelen, maar dat het ook Zijn Eigen gebed was, want Hij leert ons bidden tot ‘onze’ Vader. Dus zowel Die van Hem, als Die van ons.

Er zijn veel meer gebeden van Jezus geweest die we verder niet kennen. Niet dat dit erg is, want ik zou ook niet iedereen mijn gebeden willen vertellen. Er zijn momenten dat je met God spreekt, zonder iemand erbij. Ik zeg zelfs wel eens dat ik mijn gebeden, waar satan niets mee te maken heeft, in stilte doe en de andere hardop. Jezus wilde ook niet dat iedereen alles van Hem wist. Hij wil dat je Hem kent, maar je hoeft niet al Zijn gesprekken met Zijn Vader te kennen. En kennelijk was Jezus gewoon om heel vroeg in de morgen te bidden. Dat wil niet zeggen dat dit dan een voorschrift zou zijn voor ons, maar voor Hem was dit een moment.

Jezus bidt en daarmee bidt God tot Zichzelf, terwijl Jezus als mens Zijn Godheid had afgelegd. Jezus heeft door het afleggen van Zijn Godheid, Zijn almacht en alwetendheid tijdelijk teruggegeven aan Zijn Vader. Als je er zo naar kijkt, zijn de gebeden van Jezus toch wel iets anders dan God Die tot Zichzelf bidt.  Jezus heeft Zich als mens, helemaal als mens gegeven voor ons, maar daardoor laat Hij je ook precies zien dat zonder gebed het leven niet te leven is. Jezus kon niet zonder tijden van gebed waarbij Hij met Zijn Vader sprak. Hij laat je als mens zien wat jij nodig hebt.

Hoe belangrijk is dan dat gebed? Dat gebed is zo belangrijk dat Jezus, terwijl iedereen Hem zocht, toch ging bidden. Het gaat hier over tijd en prioriteit. Zijn discipelen lijken er niet erg over te spreken zijn dat Hij ervoor koos om voor alles eerst met Zijn Vader te spreken. Zij hadden de focus gelegd op al die mensen die Jezus nodig hadden, maar Jezus geeft de juiste prioriteit aan. Het gaat echt wel om die mensen, maar eerst het gesprek met Zijn Vader. Dat laat Hij je vandaag zien. En eerlijk gezegd is het veel makkelijker om je te laten leiden door de waan van de dag, dan dat jij je laat lijden door de Vader. Jezus laat Zich namelijk lijden door Zijn Vader, want als Zijn discipelen Hem hebben gevonden en zeggen dat iedereen Hem zoekt, zegt Jezus: “Laten we ergens anders heen gaan”.

Is dat dan wat bidden oplevert? Dat je al die mensen moet laten staan? Nee, dat is niet wat het oplevert, het levert op dat je precies dat doet wat je Vader in de hemel wilt dat je doet. Alleen dan doe je wat er echt toe doet. Niet dat je dit altijd zo voelt. Alleen is het grote verschil dat God het echte overzicht heeft, waar wij denken dat wij het weten.

Gebed: Heer, ik wil mij, net als Jezus, laten leiden door U en niet langer door de waan van de dag.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu