Leren wachten van een oude man

Serie: Wachten

“En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem.” (Lukas 2:25 – HSV)

“Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem.” (Lukas 2:25 – NBV21)

Als je ergens op wacht, moet het ook iets van verwachten hebben. Als je geen verwachting hebt dat het wachten ergens toe leidt, blijf je niet wachten. En als je iets verwacht, moet je er ook geloof voor hebben. De Bijbel leert ons niet voor niets dat het geloof een vaste grond is van de dingen die je niet ziet. Je verwacht dat er iets zal gebeuren, al zie je het nog niet en daarom blijf je wachten. Dat principe geldt eigenlijk altijd met wachten. Als je op een kruispunt stilstaat voor een verkeerslicht, dan wacht je tot deze groen wordt en omdat je gelooft dat dit zal gebeuren, verwacht je dit ook. Dat maakt dat je blijft wachten. Kijk maar wat er met je gebeurt op het moment dat er al een minuut niemand over die kruising is gekomen en er gebeurt niets. Geloof dat het verkeerslicht op groen zal springen veranderd in de vraag of het wel goed gaat en tenslotte de neiging om uiteindelijk toch maar te gaan rijden.

Misschien denk je: Is dit zo belangrijk dat je dit op deze manier uitwerkt? Ik denk het wel. In de tempel, zo’n acht dagen na de geboorte van Jezus, was een man met de naam Simeon. Een van de weinigen in Israël die echt geloof had dat hij de Messias nog zou meemaken. Dat had God Hem door de Heilige Geest ook beloofd. Dat geloofde hij en daarom verwachtte hij het ook mee te maken. Dat geloof was zo sterk dat hij niet de neiging had om dan toch maar weg te gaan uit de tempel. Hij verwachtte dat God Israël zou troosten met de komst van de Messias.

Hij had een heel groot geloof in God dat Hij met Zijn troost zou komen. Die woorden ‘de vertroosting van Israël’ zijn een verwijzing naar de woorden uit de profetie van Jesaja. Hij profeteert woorden als ‘Troost, troost Mijn volk’, maar ook de woorden uit Jesaja 61 waar het over de Messias gaat die komt met verzoening, bevrijding en genezing, om zo de treurenden te troosten. Troost voor Israël, zodat het volk weer herstel zal ontvangen, zoals God het had beloofd. Omdat Simeon de Heilige Geest al had ontvangen is het waarschijnlijk dat hij niet een herstel van de staat Israël verwachtte zoals we dat in de Evangeliën vaak zien gebeuren, maar herstel in de relatie met God.

Simeon wacht onophoudelijk op dat moment. Je zou bijna kunnen zeggen: “Hij is zo oud, maar hij heeft nog geen tijd om te sterven, eerst moet deze belofte van God vervuld worden”. Dat geloofde hij absoluut! Op het moment dat Jezus dan geboren is, maakt de Heilige Geest ook precies duidelijk wie van de kinderen die het tempelplein worden opgedragen, de Messias was. Het is bij Simeon tegelijk nog iets anders wat hij ook blijkt te weten. Hij verwachtte wel de vertroosting van Israël, maar hij kijkt verder dan de herders, eerder in het hoofdstuk. Tegen de herders wordt nog vertelt dat het om de blijde boodschap voor het hele volk gaat, maar Simeon heeft te horen gekregen dat het voor alle volken is. Hij gelooft dus dat het om Israël en de volken gaat.

Met een Bijbel in ons hand is het allemaal weer makkelijk praten, maar dat wachten op wat in onze tijd nog niet is vervuld, heb jij daar hetzelfde geloof voor waardoor je blijft verwachten en waardoor je ook kunt wachten? Want die zaligheid voor alle volken, zoals Simeon profeteert, is nog steeds maar ten dele vervuld. Gaan wij in de voetsporen van Simeon zodat we blijven verwachten tot de volledige vervulling van de belofte van het Evangelie? Alleen dan blijf je wachten en terwijl je wacht blijf je bidden en blijf je ook in beweging om deze boodschap verder door te laten klinken tot iedereen het weet. Of is het niet als bij dat rode verkeerslicht en bekruipt je soms het gevoel dat het nooit meer gebeurt en neig je dan om het zelf maar op te gaan lossen. Dat is de les van de oude man op het tempelplein.

Gebed: Heer, leer mij geloven, verwachten en wachten zodat ik een zegen zal zijn, alle dagen van mijn leven.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu