Er wordt op je gewacht

Serie: Wachten

“En het volk stond te wachten op Zacharias; en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef.” (Lukas 1:21 – HSV)

“De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef.” (Lukas 1:21 – NBV21)

Afgelopen zondag overkwam mij voor de eerste keer iets waarvan je hoopt dat het nooit zal gebeuren: Te laat komen in een dienst waar je zal voorgaan. Onderweg naar de gemeente waar ik zou voorgaan, stopte onderweg mijn auto ermee. Ik was onderweg naar een gemeente waarbij de gemeente waar ik werk, halverwege lag en daar viel mijn auto uit. Met veel moeite heb ik mijn auto bij mijn werkkamer neergezet en vervolgens de preekregelaar gebeld van de gemeente waar ik zou voorgaan. Hij is in de auto gestapt en is mij komen halen. Het gevolg was wel dat ik een half uur te laat was. En dat terwijl er een gemeente in de kerk zit die zit te wachten. Achteraf begreep ik dat ze hadden gemeld dat ik vertraging had, maar niet wat er aan de hand was. Wat gebeurt er dan bij een groep mensen?

Natuurlijk, leiderschap genoeg in die gemeente, dus het begin van de dienst werd gewoon gestart en toen ik er uiteindelijk aankwam kon ik met het gebed en het Bijbelgedeelte beginnen. Misschien vraag jij je nu af wat ik hier nu mee wil vertellen. Weet je wat het is in de kerk? We zijn gewend aan onze vaste structuren en daar is niets mis mee. Of je nu in een traditionele kerk zit of in een wat vrijere gemeente, overal hebben we een bepaalde structuur in de dienst. En dat is van alle eeuwen zo. Ook in de tempeldienst was er een liturgie. Men wist precies wat er zou gebeuren.

Terwijl het reukoffer door de priester gebracht werd, stond het volk buiten te wachten. Ze wachten biddend op de komst van de priester. Na het reukoffer zou hij hen zegenen. Misschien wachten wij op een mooie preek, maar daar wachtte men op de zegen. Dat is altijd belangrijk geweest in Israël. De zegen die God, via de priester aan het volk gaf. Maar op het moment dat Zacharias priester was, ging het mis in de structuur. Zacharias kwam maar niet naar buiten. Wat denk je dat er toen is gebeurd? Je kunt je het geroezemoes wel voorstellen. Zou er iets gebeurd zijn. Over de hogepriester gaat een verhaal dat deze met een touw om zijn enkel het Heilige der heilige binnenging, zodat als hij iets fout deed en God hem met de dood zou straffen dat ze hem terug konden trekken. Niemand mocht daar immers komen.

Zacharias was een gewone priester die gewoon zijn dagelijkse werk deed. Maar wellicht hebben al dit soort gedachten ook wel een rol gespeeld. Binnen in de tempel was wat anders aan de hand. God was bezig om de langverwachte komst van de Messias in gang te zetten en had een engel naar Zacharias toegestuurd. De voorloper van de Messias zou geboren worden en het zou het kind van Zacharias en Elisabeth zijn. Zacharias kon dat op zijn hoge leeftijd niet geloven. Ondertussen werd het buiten wat onrustiger.

Maar het volk bleef wel wachten. De zegen, daar wachten ze op. Niet wetend dat de echte zegen heel snel zou komen. Als Zacharias dan buiten komt zien ze dat hij een engel heeft gezien. Geen idee hoe ze dat hebben gezien, misschien was hij lijkbleek van schrik. En nog erger: Hij kon niet meer spreken door zijn ongeloof. Dan sta je daar te wachten op de zegen en komt er geen woord. Je kunt van Zacharias van alles zeggen, maar ik denk dat wij het er niet beter vanaf gebracht zouden hebben.

Soms laten wij mensen wachten omdat er iets gebeurt wat je niet had verwacht. Mijn auto zorgde voor een wachtende gemeente, waar ik niet veel aan kon doen. Door de stevige vorst van die nacht was mijn brandstoffilter dichtgevroren. Zacharias kon er wel iets aan doen, voor zover hij kon geloven. Soms laten wij mensen wachten, omdat ze via ons iets van God verwachten. Laat dat beeld van die wachtende gemeente eens meegaan met je, de komende tijd. Het zal je helpen om te beseffen hoe bruikbaar jij bent in Gods ogen. Jij mag zegenen, jij mag anderen iets doorgeven van God. Geloof het wel zelf en deel het en besef dat er mensen zijn die er op wachten, bewust of onbewust. Voor mij was het een reden om niet gelijk af te bellen, maar te kijken of het mogelijk zou zijn voor ander vervoer, want die boodschap van God zou ertoe doen. Dat weet je, omdat je door God gezonden en gebruikt wordt.

Gebed: Heer, laat mij beseffen dat er mensen zijn die wachten op iets van U en dat U mij daarvoor gebruikt om dat over te brengen.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

28 september 2023
03 februari 2023
27 januari 2023

Spreekbeurten Theo de Koning

17 dec 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
24 dec 2023
10:00 - 11:30
's Gravendeel, Hervormde gemeente
31 dec 2023
09:30 - 11:00
Piershil, Hervormde gemeente
31 dec 2023
17:00 - 18:30
H.I. Ambacht, Hervormde gemeente

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Ikea-kast

Ik zal het gelijk maar zeggen: De combinatie van een bepaalde vorm van eigenwijsheid en onhandigheid zorgt wel eens voor wat uitdagingen. Je hebt twee categorieën mensen: De ene categorie leest gebruiksaanwijzingen, montagetekeningen en handleidingen, de andere categorie doet dat niet en begint gewoon. Met als gevolg dat die laatste categorie mensen halverwege toch vaak maar wel even de handleiding erbij pakt, of na lange tijd tot de conclusie komt dat er meer mogelijk is met een apparaat dan hij eigenlijk wist. Het zal je niet verbazen dat ik bij die laatste categorie mensen behoor. Dan schiet je toch gelijk lekker op?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu