Het kan niet langer wachten

Serie: Wachten

“Toen zeiden zij tegen elkaar: Wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap en wij zwijgen erover. Als wij wachten tot het morgenlicht, staan wij schuldig. Nu dan, kom, laten wij dit in het huis van de koning gaan vertellen.” (2 Koningen 7:9 – HSV)

“Maar ten slotte zeiden ze tegen elkaar: ‘Wat we doen is niet goed. Er is vandaag goed nieuws, en als we dat voor ons houden tot het licht wordt, zullen we niet ongestraft blijven. Laten we meteen naar het paleis van de koning gaan om te vertellen wat er gebeurd is.’” (2 Koningen 7:9 – NBV21)

Je komt soms verhalen in de Bijbel tegen, en je kent ze vaak wel, maar dan lees je het vanuit een bepaald perspectief en ineens denk je: Dat is wel heel opmerkelijk. Het verhaal dat deze keer daarvoor belangrijk is, is het verhaal van de belegering van Samaria en de manier hoe God redding bracht. Hoe kwam ik bij dit verhaal? Zoals ik vaak met een thema doe: Ik gebruik de zoekfunctie in de Bijbelapp en typ daar het thema in. Zo ook deze keer en ik kom het woord ‘wachten’ tegen op een bijzonder moment.

In Samaria is het een hopeloze zaak. De Syriërs belegeren de stad en de hongerdoor dreigt. Het lijkt op de ondergang uit te lopen, maar tegelijk komt Elisa met een boodschap bij de koning. Een boodschap waaruit blijkt dat morgen alles anders zal zijn. In de poort van Samaria zal de andere dag weer meel verhandeld worden. Hoe de koning daarop reageert is niet zo duidelijk, maar de officier die de koning overeind moet houden, daar lezen we wel een reactie van. Deze man gelooft er niets van. En iets niet geloven van een profeet van God was gevaarlijk. Ongeloof als God wil redden is dodelijk. Elisa zegt dat hij het wel zal zien, maar er niet van zal eten. Sterker nog, hij zal, terwijl er meel verhandeld wordt, vertrapt worden. Elisa zegt dat nu nog niet, maar aan het einde van het hoofdstuk gebeurt dat wel.

Tegelijk is er buiten nog wat aan de hand. Er zijn een paar melaatsen die op het punt van sterven staan door de honger. En zij nemen een besluit. Ze kunnen, melaats als ze zijn, de stad ingaan, maar dan zullen ze sterven. Als ze blijven waar ze zijn, zullen ze ook sterven. Er is nog een optie: Overlopen naar de Syriërs. Dat kan ook hun dood zijn, maar alle andere opties zijn nog zekerder dat ze het niet overleven. Dus maken ze de keus om proberen te overleven door naar de vijand te gaan. Als ze daar dan aankomen, dan blijkt het wel heel erg stil te zijn. Er blijkt niemand meer te zijn. Halsoverkop lijkt de vijand te zijn vertrokken en alles was verder achtergebleven. De melaatsen zijn gered.

Wat doen ze, ze redden zichzelf door te gaan eten van de enorme voorraad die ze daar aantroffen. Ze redden zichzelf! Toen ik dat las, kreeg ik even het gevoel dat ik vaker heb. Het gevoel dat we geloven tot iets hebben gemaakt voor onszelf. Als we zelf maar gered zijn. En dat je daar even heel blij van wordt en heel dankbaar is heel goed. Het eerste moment van je geloof en het besef dat je gered bent. Niet overgelopen naar de vijand, maar overgelopen naar Jezus. Maar wat dan daarna? Hoelang mag je wachten om het goede nieuws ook anderen te vertellen?

De melaatse mannen komen ineens tot het besef dat dit wat ze doen, nu kan. Ze hebben gegeten, goud en zilver verborgen en ineens beseffen ze: We mogen niet wachten. Niet wachten om het goede nieuws in Samaria te vertellen. Elke minuut wachten is er een teveel. Dat gevoel dat je niet mag uitstellen om het goede nieuws aan anderen te vertellen die het nog niet weten en de reactie op dat moment, die is belangrijk.

Als je deze les doortrekt naar je relatie met Jezus, geldt precies hetzelfde. Het is niet vreemd als iemand tot geloof komt, dat hij van verbazing en verwondering eerst daar voor zichzelf mee bezig is, maar ik wil je ook zeggen dat je tot bezinning mag komen om ook anderen het goede nieuws te vertellen, net zoals deze mannen. Ze gaan naar het huis van de koning en vertellen het goede nieuws. Niet dat ze het gelijk konden geloven, maar dat is dan niet langer hun verantwoordelijkheid. Het besef: “Dit moeten we vertellen”, negeer dat besef niet.

Gebed: Heer, laat mij elke dag beseffen dat het goede nieuws niet verborgen mag blijven, zodat ik het blijf delen met anderen.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu