Wachten op onheil

Serie: Wachten

“Toen zei hij tegen hen: De HEERE moge net zo met u zijn als ik u en uw kleine kinderen laat gaan! Kijk uit, want er staat u onheil te wachten!” (Exodus 10:10 – HSV)

“‘Ik zou jullie nog eerder de hulp van de HEER toewensen,’ zei de farao, ‘dan dat ik jullie met je kinderen laat gaan! Jullie zijn niet veel goeds van plan.” (Exodus 10:10 – NBV21)

Er zijn onderwerpen waar het lastig van is om er iets over te zeggen. Wat het lastig maakt, kan heel verschillend zijn, maar lastig blijkt het wel te zijn. Nu is wachten op zichzelf al niet eenvoudig voor de meesten, maar er is nog een iets waarbij wachten misschien niet het moeilijkste is, maar als je moet wachten op iets verschrikkelijks. En iets verschrikkelijks willen we heel vaak niet linken aan God. De vraag is alleen of dat wel zo eerlijk is. Bij Mozes in Egypte gebeurt zoiets en daar is het op een moment dat we dat nog wel kunnen accepteren, maar als we dat zouden vertalen naar het nu, wordt het een ander verhaal.

Farao weet niet waar hij mee bezig is, sterker nog, hij bedreigt Mozes en Aäron met dat wat hem zelf zal overkomen. Terwijl de achtste plaag eraan zit te komen, staan Mozes en Aäron opnieuw bij de farao voor de deur. Opnieuw vragen ze wat ze willen, maar ondertussen verschijnen er wat breukjes bij de achterban van de farao. De mensen om hem heen zeggen al iets als ‘hoelang blijft Mozes nog komen, hij zal ons tot een valstrik zijn’. Kennelijk doet dit wel iets met farao, wat hij wil opnieuw weten wie er naar de woestijn zullen gaan. Opnieuw legt Mozes uit dat iedereen zal gaan en ook het vee. De reactie van de farao is ironisch. Hij wenst de Israëlieten de nabijheid van de HEER toe, maar op dezelfde manier zoals hij zelf hen zal laten gaan: Niet dus. En dan komt er een zin die lastig is. Wat farao nu precies zegt is niet zo duidelijk. Zegt hij: “Kijk uit, er staat u onheil te wachten”? Of zegt hij: “Ik zie het wel, jullie hebben wat kwaads in de zin”. Met wat varianten kom je deze twee vertalingen tegen.

Toch, als je kijkt wat er gebeurt, dan lijkt het eerder op een dreiging dan op een ontmaskering. Eigenlijk lijkt hij vooral te zeggen: “Maak dat je wegkomt, voordat het onheil je treft dat je te wachten staat. Nu kan hij heel ironisch doen over Gods nabijheid dat hij Israël toewenst, zoals hij hen niet laat gaan, maar ook zijn bedreiging zit vol ironie. Niet van hemzelf, dat heeft hij niet door, maar wel de ironie van God. God die precies dat eigenlijk zegt, wat de farao tegen Mozes zegt: “Maak dat je wegkomt, voordat het onheil je treft dat je staat te wachten”.

Farao is met niets anders bezig dan God op de proef te stellen en hoe langer hij dit doet, hoe dichter hij in de buurt komt van het onheil dat hem te wachten staan. Hij kan dat Israël wel toewensen, maar het is precies dat wat hem gaat overkomen. Hoe langer iemand zich verzet tegen God hoe dichter hij bij het onheil komt dat op hem wacht. En dan geloof ik niet dat God op aarde doorlopend straffen uitdeelt, maar het eeuwig oordeel komt wel steeds dichterbij voor degenen die God tegenstaan. En precies dat is iets wat we lastig zijn gaan vinden. Steeds meer mensen geloven niet meer in een God Die straks met een oordeel komt over degenen die niet geloven. Een soort alverzoening heeft zich meester gemaakt van onze tijd. Iedereen komt wel in de hemel, want God is toch liefde?

God wacht heel lang, dat is wel zeker, maar God heeft straks geen plaats voor degenen die Hem niet willen. Dat zou toch ook niet kloppen met Gods gerechtigheid? Het kan gewoonweg niet dat waar geen verzoening is er wel vergeving zou zijn. Verzoening is er alleen door geloof in Jezus. Velen stellen God op de proef, ook om ons heen. Precies diegenen waarvoor God jou nog wilt gebruiken om hen te laten zien dat ook zij welkom zijn bij God, maar dat er wel bekering nodig is. Het strijd niet met Gods liefde, het is Gods liefde dat Hij mensen de kans geeft om zich van Hem af te keren, ondanks de gevolgen die dat heeft. God is zoveel liefde dat Hij de pijn wil dragen van afwijzing. Het is niet Zijn bedoeling dat er iemand verloren gaat, maar Hij geeft in Zijn liefde de mens wel die kans om verloren te gaan als die dat echt wil. Laten we ze opzoeken en ze erbij halen omdat ook wij niet willen dat er iemand verloren gaat.

Gebed: Heer, soms is wachten ook confronterend, want eens stopt de tijd en grijpt U in en maakt U scheiding, niet omdat U ook maar iemand wil verliezen, maar omdat U de keus laat bij ons.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu