Het zit er bijna op: terugbik en vooruitblik

Zo’n titel als ‘Het zit er bijna op…” roept vaak iets op. Soms de vraag of iets dan gaat stoppen. Het jaar 2022 zit er bijna op. En dan kom je op zo’n moment dat je even terugkijkt. Dat willen we in deze laatste ‘Tijd met God’ van dit jaar dan ook even doen. Het jaar 2022 begon voor Eindeloos Gelukkig met een behoorlijk hoog gesteld doel. We zijn tot dit jaar nooit zo heel erg bezig geweest met de financiële kant van dat wat we doen. Maar met de doelstelling om een eigen studio te kunnen realiseren en nieuwe hardware aan te schaffen voor het monteren van de video’s, veranderde dat in dit jaar. Als we nu terugkijken, is het heel bijzonder hoe God in alles telkens heeft voorzien.

Tegelijk staat er ook een nieuw jaar voor de deur. Wat is dan belangrijk voor 2023? Je zult als trouwe lezer van ‘Tijd met God’ gemerkt hebben dat het verdelen van onze aandacht lastig is, waardoor het lang niet altijd lukte om drie keer per week een ‘Tijd met God’ te sturen. Dat had te maken met het verdelen van aandacht, maar het is ook gewoon lastiger om ‘Tijd met God’ te schrijven als je al zoveel jaren hebt geschreven. Met dat daarbij het videokanaal ook is opgebouwd en we dat erbij zijn gaan doen, is het een uitdaging om alles goed te doen.

We gaan proberen om in 2023 minimaal twee keer per week en hopelijk drie keer per week een ‘Tijd met God’ te versturen in de week. Of dat altijd lukt, zal ook afhangen van de complexiteit van de thema’s en Bijbelgedeelten. Het vraagt regelmatig meer studie om te schrijven. Wat steeds duidelijker wordt is ook waar het voor ons als gelovigen steeds meer over zou moeten gaan: Hoe groei je in discipelschap? Er is een verschil tussen geloven en discipelschap. Je kunt namelijk iets geloven, maar daar kun je het dan bij laten. De vraag is of dat is wat Jezus bedoelde met Zijn werk op aarde. Geloof je dat of doe je daar ook iets mee? Een discipel lijkt in alles op Zijn Meester.

Op deze vraag zullen we op verschillende manieren het komende jaar terugkomen en jou daarmee nog meer stimuleren om in alles wat je doet, niet een gelovige te zijn, maar een discipel. We kunnen het Evangelie geloven, maar als we niet meer Jezus en Zijn Koninkrijk gaan zien in wat wij uitleven, dan ontbreekt het meest fundamentele van de kerk. We hebben het grote verlangen dat in 2023 meer Jezus gezien zal worden en meer van Zijn Koninkrijk. En de vraag is of jij daar invulling aan wil geven vanuit datgene wat wij het komende jaar met je gaan delen.

Discipel van Jezus zijn is aan de ene kant leren door aan Zijn voeten te zitten en te zien wat Hij doet, maar het is ook altijd een geestelijke confrontatie met de tegenstander. Een tegenstander die al 6000 jaar zijn spel speelt, weet precies hoe hij de confrontatie moet aangaan om jou zwakker te maken, jou aan het twijfelen te brengen en jou uit je kracht te houden. Daarom zullen we het komende jaar beginnen met die twee thema’s. Bij ‘Tijd met God’ gaan we het hebben over de geestelijke confrontatie en op ons videokanaal gaan we het hebben over het ‘Aan Zijn voeten zijn’.

Laten we met elkaar verlangen dat we meer van Jezus mogen laten zien in de wereld om ons heen. Elke lichtstraal van de hemel is een teken van de toekomende tijd en is een teken van hoop. Waar Jezus zichtbaar wordt, worden dingen nieuw en waar Hij verschijnt met Zijn Koninkrijk zien we al iets van de toekomst. Tegelijk bouwen we met elkaar aan dat Koninkrijk.

Nu het jaar er bijna opzit, wil ik je zegenen met Gods liefde en je zegenen met de kracht van de Heilige Geest. Dit jaar zul jij, als je Hem de ruimte geeft in je leven, meer dan ooit ervaren dat je in Zijn kracht mag staan. Hij zal je leiden, maar Hij zal je ook alles geven wat je nodig hebt om te doen wat jij als discipel van Jezus mag doen.

Van harte Gods zegen in alles voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu