Gods perspectief

Serie: Tweede Petrusbrief

“Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.” (2 Petrus 3:8 – HSV)

“Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.” (2 Petrus 3:8 – NBV21)

Als je nog even bent blijven nadenken over die spotters die beweren dat de tijd nooit gaat stoppen en dat het altijd zo zal blijven zoals het is, dan geeft dat ook gelijk de gelegenheid om alles eens even in perspectief te zetten. Het perspectief van God. Dat hebben wij ook soms gewoon even nodig, omdat wij niet kunnen denken zoals God. Sterker nog, wij kunnen het niet beleven zoals God en dat heeft alles te maken met het feit dat God eeuwig is en wij tijdelijk zijn. Je kunt wel zeggen dat wij in Christus al onderdeel zijn geworden van de eeuwigheid, maar beleven kunnen wij dat nog niet. Petrus probeert daar toch een weg in te zoeken waardoor we dit verschil wel kunnen begrijpen, zodat we toch vanuit Gods perspectief kunnen kijken naar het ogenschijnlijke uitblijven van de komst van Jezus.

Petrus zegt daarom dat de dag van de komst van Jezus echt wel gaat komen, nog sterker zelfs, die dag wordt niet eens uitgesteld. Het is geen vertraging bij God waardoor het zo lang duurt. Op een andere plaats in de Bijbel, in Openbaring, ontdek je zelfs dat omwille van de uitverkorenen de tijd zelfs wordt versneld. Hoe zit dat nu in Gods perspectief? God denkt helemaal niet in eerder of later. Bij God is duizend jaar als een dag en een dag als duizend jaar. Wat zegt Petrus hier nu eigenlijk mee?

Hij zegt er in ieder geval niet mee dat de tijden van Gods dagen omgekeerd zijn aan de onze. Hij probeert duidelijk te maken dat onze tijd en Gods werkelijkheid totaal anders zijn. Het begrip van duizend jaar maakt duidelijk hoe verschillend die werkelijkheid is. Tegelijk zegt hij ook niet dat God aan tijd is gebonden. Hij gebruikt deze vergelijkingen alleen maar omdat dit duidelijk maakt voor ons begrip hoe extreem verschillend Gods werkelijkheid is ten opzichte van die van ons.

God vertraagt de belofte niet, God maakt niet ineens van een dag, duizend jaar. Gods planning blijft dezelfde, alleen is die planning niet gebonden aan tijd. God is niet tijdgebonden, God is eeuwig. Daardoor lijkt het in onze tijdsberekening wel lang te duren tot Jezus terugkomt, maar God rekent niet met tijd, daardoor klopt ons gevoel niet met Gods werkelijkheid. Waar in het werkelijkheid over gaat is dat God niet vertraagt, het wordt bij Hem niet vroeger of later, God is altijd nu. De eeuwigheid bestaat niet uit miljoenen jaren, de eeuwigheid is voor altijd nu. En zelfs het benoemen op deze manier is niet eens wat het is, want in ons ‘nu’ zit nog altijd een tijdbeleving.

De ene kant is Gods eeuwig nu, maar de andere kant waar God wel mee rekent is het aantal gelovigen dat er nog niet is. Gods getal is nog niet vol. God stelt nu uit, want God heeft geen tijd gesteld omdat Hij tijdloos is, maar God wacht in Zijn geduld omdat Hij niet wil dat er ook maar iemand verloren zou gaan. Petrus zegt hiermee ook niet dat er niemand verloren zou gaan, hij zegt dat God tot het uiterste gaat in Zijn geduld omdat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat. Gods geduld stopt wel een keer, op het moment dat het aantal gelovigen vol zal zijn. Als elke stoel aan Gods eeuwige tafel vol is, dan is het zover dat Jezus zal komen. Het is dus geen vertraging, het gaat niet over de tijd, maar het gaat over Gods onmetelijke genade in Zijn geduld. Dat is Gods perspectief van het ogenschijnlijk uitblijven van de komst van Jezus. Dan kunnen die spotters van alles roepen, maar ten diepte zijn zij degenen waardoor Jezus nog niet is gekomen. Omdat God juist met hen geduld heeft.

Gebed: Heer, ik begrijp maar erg weinig van Uw eeuwigheid en van Uw perspectief, ik ben zo tijdelijk en U zo eeuwig, maar ik wil U danken dat Uw geduld groter is dan Uw verlangen naar een overhaast einde van de tijd.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu