Het blijft echt niet zo

Serie: Tweede brief van Petrus

“Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen.” (2 Petrus 3:3 – HSV)

“Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen.” (2 Petrus 3:3 – NBV21)

Als je naar de wereld om je heen kijkt, kun je zomaar het gevoel krijgen dat God er helemaal niet is. Nou ja, natuurlijk geloven wij in God, dus misschien heb jij dat gevoel niet dat God er niet is, maar ik kan mij wel goed voorstellen dat er mensen zijn die niet geloven, zeggen dat er geen God is. Ogenschijnlijk gebeuren er zoveel dingen die echt niet kunnen, maar het gebeurt wel en God lijkt dat toe te laten. Soms roept dat ook bij ons toch wel eens vragen op. God lijkt in het Oude Testament wel meer in te grijpen dan in het Nieuwe Testament. En juist deze gedachten zorgen voor een goede voedingsbodem voor sommige theorieën die je te horen krijgt. Naast dwaalleraren, zullen er ook spotters zijn aan het einde van de tijd.

Dat die eindtijd veel groter is dan een paar jaar voor de wederkomst van Jezus, is wel duidelijk, want Petrus schrijft al over deze tijd alsof Jezus al bijna zou komen. En dat bleek ook al in de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Ook daar gaat het al een keer over twijfels rondom de wederkomst. Maar waar het daar twijfels waren, heeft Petrus het hier over spotters. Spotters die zeggen, wat misschien wel veel mensen denken: “Er komt helemaal geen einde aan deze wereld. Als gaat elke dag gewoon weer door, waar is dan die komst van de Heer?” En daarnaast spotten ze er niet alleen met woorden mee, maar ook met daden. Ze leven een leven dat vol is van eigen begeerte. Gericht op zichzelf en daarin zijn ze niet veel anders dan die dwaalleraren.

Ze spotten ermee dat het altijd al zo is geweest zoals dat het nu is. Dat zeggen ze willens en wetens, zegt Petrus, ze weten dus wel beter. En het antwoord dat Petrus dat geeft is niet alleen om uit te leggen dat die spotters er helemaal naast zitten, maar ook om ons te bemoedigen. Die spotters vergeten, tenminste ze doen alsof, dat God al wel een keer heeft ingegrepen. De goddeloosheid van de wereld in de tijd van Noach, daar heeft God ingegrepen. Als je daarbij bedenkt dat Jezus zegt dat Zijn komst aanstaande is op het moment dat de tijden van Noach er weer zullen zijn. Het moment dat de wereld opnieuw vol van goddeloosheid zal zijn.

Op dat moment zal God opnieuw ingrijpen en het lijkt misschien nu wel lang te duren. Vanaf de zondeval tot Noach was maar een korte tijd, alleen is er een reden dat God niet ingrijpt zoals Hij het toen deed. Na de zondvloed heeft God beloofd dat Hij dit op die manier nooit meer zou doen en daarmee heeft God aangegeven dat Hij Zijn schepping zal bewaren tot de dag van het oordeel. Dat oordeel hangt dus samen met de tijd dat de dagen van Noach zich weer lijken te herhalen en met het moment dat Gods tijd vol is.

Nu kunnen ze daar mee spotten zoveel als ze willen, maar laat hun woorden je toekomstverwachting niet onder druk zetten. Het lijkt wel of het lang duurt, maar het blijft echt niet zoals het nu is. Dat de aarde als een schat is bewaard, heeft ons ook nog wel iets te zeggen. Er zal nooit meer zo’n desastreuse ramp komen als bij Noach, God zal straks alle dingen nieuw maken en alles wat voor het oordeel bestemd is zal Hij oordelen. Dwars daar doorheen zal Hij met degenen die Hem liefhebben, alle dingen nieuw maken. En die spotters, laat ze maar spotten, ze weten beter, maar willen dit willens en wetens doen, dan is ook het gevolg voor hun eigen rekening. Laten wij ons niet van de wijs laten brengen en laten wij niet twijfelen aan de dag van Zijn komst.

Gebed: Heer, ik geloof en wil blijven geloven dat U komt, zelfs al moeten we nu nog steeds lang wachten. Dank U wel dat U niet alles op zijn beloop laat en U straks iets nieuws zult maken en alles zult zuiveren van onrecht, zonde en gebrokenheid.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu