Macht van dwaalleraren

Serie: Tweede Petrusbrief

“Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk; zij verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoefend in hebzucht; kinderen van de vervloeking zijn het.” (2 Petrus 2:14 – HSV)

“Hun ogen zijn voortdurend op zoek naar overspel en ze zondigen onophoudelijk, ze verleiden onstandvastige zielen en zijn een en al hebzucht. Vervloekt zijn ze!” (2 Petrus 2:14 – NBV21)

Hoe extreem kunnen dwaalleraren zijn? Als je de brief van Petrus leest ontdek je dat dit heel extreem kan zijn. Het hele tweede hoofdstuk van zijn brief blijft hij er maar over schrijven. Hij gebruikt termen die er niet om liegen en het gaat kennelijk zover dat ze in hun dwaalleer zelfs engelen lasteren. Het is een hele lastige tekst waar hij dan in vers 10 en 11 over schrijft en veel theologen komen er niet goed uit wat Petrus nu precies bedoelt. Je kunt je daar dan vervolgens helemaal in verliezen, maar misschien is dat maar een detail wat niet eens zo heel belangrijk is.

Wat is er dan wel belangrijk als Petrus duidelijk maakt wat die dwaalleraren allemaal uitkramen? De optelsom van wat ze doen is belangrijker dan het ene detail wat wij lastig kunnen begrijpen. Die optelsom is zo groot dat je het gevoel krijgt dat het helemaal niet vreemd is dat ze bij Petrus in het rijtje van de gevallen engelen, de wereld van Noach en Sodom en Gomorra terecht zijn gekomen. De andere kant vind ik een lastige, de vraag hoe het dan mogelijk is dat dit soort dwaalleraren toch nog volgelingen blijken te hebben. Als het om eigen gewin gaat, dan gaat dat toch vanzelf opvallen? Als ze met theorieën en lasteringen komen die absoluut onbijbels zijn, wat maakt dan dat dit niet op lijkt te vallen?

Ze lopen de onreine begeerte van het vlees na, waarbij niet direct duidelijk is of dat om seksuele begeerte gaat, Petrus kan dit ook algemener bedoelen en daar lijkt het wel naar. Het gezag verachten ze. Ook dit wordt niet duidelijk of dit maatschappelijk, politiek gezag is of kerkelijk gezag. Ze zetten zich in ieder geval af tegen gezag dat God heeft ingesteld. Ze lasteren alles wat eer toekomt. Daar gaat het over engelen, terwijl die engelen niet beginnen terug te lasteren bij God. Ze zwelgen in bedrog, ze zondigen doorlopend met ogen vol overspel. Maar het ergste is dat de onstandvastige mensen verlokken. Ze volgen de weg van Bileam, een man met geestelijke macht. Dat begrip komen we ook in Openbaring heel sterk tegen.

Het vreemde is dat ze mensen verlokken. Je kunt dan zeggen dat ze het slim spelen, maar als ik naar dit rijtje kijk van wat Petrus opnoemt, dan kun je je dat toch bijna niet voorstellen? Hoogdravende woorden vol onzin, begeerten van het vlees en losbandigheden. Dat is toch wel duidelijk? Waar ik aan moet denken is het volgende. Mede omdat het niet heel duidelijk is ga je nadenken over een bepaalde structuur die je leest. Het gaat om dwaalleraren. Petrus heeft het niet over goddeloze leraren of heidense leraren. Het gaat om dwaalleraren. Een woord dat hoort bij leraren in de kerk die dwalen. Het zijn wel leraren, die positie hebben ze dus. Daarmee hebben ze dus ook geestelijke macht en autoriteit.

Als je zover met denken bent en je beseft wat er in de geestelijke wereld gebeurt in dit soort posities, dat gecombineerd met dat wat Petrus zegt over het lasteren van engelen, moet je wel tot de conclusie komen dat hier een sleutel ligt waardoor ze zovelen verleiden en dat Petrus zo van leer trekt. Als je niet onder hun macht komt, kun je zo zien hoe duidelijk het is, maar voor je het weet ben je juist wel onder hun macht en met mooie woorden en de atmosfeer waarin het zich afspeelt lijkt het wel heel mooi wat er gebeurt. Niet het negatieve, maar er zit in een dwaalleer ook altijd iets dat aantrekt. Dat zij geestelijk leiders zijn wordt ook nog eens duidelijker gemaakt als Petrus zegt dat het beter was dat zij de weg van de waarheid niet hadden gekend. Ze wisten dus heel goed wat de waarheid was.

Dat Petrus dit zo uitgebreid beschrijft maakt dat duidelijk moet zijn hoe gevaarlijk een dwaalleer is. En de focus ligt altijd op henzelf. In aanzien, geld en macht. Hij roept ons op om goed te onderscheiden en weg te blijven onder de macht van dit soort dwalingen. Het gaat dus veel verder dan een verschil van mening over een ethisch thema, er omheen gebeurt nog veel meer en dat maakt het zo schokkend. Maar de rechtvaardige zal God hieruit redden, net zoals Hij dat deed met Noach en Lot.

Gebed: Heer, Petrus schrijft niet alleen duidelijke dingen, maar zijn toon zet het wel op scherp, help ons om deze waarschuwing ook daadwerkelijk toe te passen.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu