Wat mag je verwachten van deze aarde

Serie: Tweede Petrusbrief

“Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht. (2 Petrus 3:11 – HSV)

“Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven. (2 Petrus 3:11 – NBV21)

Wat verwacht jij van deze wereld? Als je gewoon om je heen kijkt, waar hoop je dan op? Op dat deze wereld beter wordt? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik vaak hoop dat het Koninkrijk van Jezus in onze tijd steeds meer zichtbaar wordt en misschien is dit wel een verwachting waardoor deze wereld beter wordt. De grote vraag is of we dat kunnen verwachten. Komt er iets waardoor deze wereld beter wordt? Niet te snel zeggen dat deze wereld natuurlijk beter wordt, want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, God zal alle dingen nieuw maken. Dat klopt, maar hoe zit het dan met deze wereld waar wij nu op leven?

Het zijn eigenlijk vragen waar Petrus antwoord op geeft. Eerst roept hij je nog op om de dag van de Heer te verwachten. De dag dat Jezus terugkomt. Dat is het definitieve kantelpunt in de geschiedenis. Na het kantelpunt dat Jezus de eerste keer kwam, komt het tweede echte kantelpunt als Hij opnieuw komt. Dat moment, waar we al duizenden jaren op wachten en waarvan geldt dat het voor God maar is als een enkele dag, dat moment komt plotseling. Petrus zegt dat dit komt als een dief in de nacht. Ineens zal dat er zijn. Johannes vult hierop nog aan dat degenen die geloven, kinderen van het Licht zijn. En als je een kind van het Licht bent, zul je nooit in de duisternis meer zijn. Alsof het al eeuwigheid is, zou je kunnen zeggen. Petrus zegt dit er niet zo nadrukkelijk bij, maar hij bedoelt wel hetzelfde.

De grote vraag is dan op welke manier jij nu al op aarde bent. En waar ben je dan mee bezig? Met hopen dat het ooit beter wordt op deze wereld? En met deze wereld bedoel ik dan het huidige bestaan van deze wereld. Zelfs al zouden we van deze wereld de beste versie van de wereld maken dan dat wij zouden kunnen, dan nog heeft dat maar weinig zin, want als Jezus komt, zal Hij deze wereld met vuur louteren. De elementen van de aarde en de werken die daarop zijn zullen vergaan. Alles wat wij mensen gemaakt hebben zal dan verdwijnen. Al onze activiteiten voor deze wereld blijken dan niet goed genoeg. Niet dat we geen zorg moeten dragen voor deze wereld, maar het moet niet ons levensproject worden, het maken van een nieuwe wereld is Gods levensproject op de dag van Jezus komt.

Het klinkt misschien wel een beetje extreem en ook wel een beetje als een antigeluid tegen de vele klimaatdoelen en andere doelen in onze tijd. Dat is het niet, want er zijn ook zeker nu dingen nodig, maar hoe kijken wij naar dit alles? Als straks alles zal vergaan, hoeveel waarde heeft dan alles nog? Wat heeft je huis voor waarde? Hoeveel wil je maken op deze wereld? Straks zal alles verdwijnen en verbranden en zal God alles nieuw maken. Wat is tot die tijd dan wel onze focus? Niet een leven gericht op het hier en nu, maar een leven in heiligheid en godsvrucht. Een leven van verwachten dat Jezus gaat komen en dat we dan pas echt een leefbare wereld zullen ontvangen. Leven dus als een kind van het Licht. Leven als iemand die al in dat eeuwigheidsperspectief van God is aangekomen. Niet lichamelijk, maar wel geestelijk. Als we verwachting blijven hebben van een wereld in het hier en nu die beter wordt, dan blijft er weinig verwachting over. Daarom roept Petrus ons op om niet een beter hier en nu te verwachten, maar de dag van de Heer te verwachten. De dag waarop al het onvolkomene en gebrokene zal vergaan en dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken.

Roept dit dan geen vragen op? Zeker wel, want waar blijven wij dan? Zijn we dan in de hemel bij God en is de hemel die nieuw wordt alleen de atmosfeer? Daar lijkt het wel op, maar het belangrijkste van die aarde is dat het daar goed zal zijn. Niet eens dat het een betere wereld is zonder gebrokenheid, maar een goede wereld zonder onrecht. Een betere wereld is nog steeds een onvolmaakte wereld. Een wereld die misschien beter is, maar niet goed. En daarom verwachten zij naar Zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Volmaakt, goed en rechtvaardig en tot die tijd leven we alsof we al deel uitmaken van deze aarde.

Gebed: Heer, ik dank U dat het niet altijd zal blijven zoals het is, maar dat U komt om alles nieuw te maken.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu