Jouw gebed doet ertoe

Serie: Wij bidden

“En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen.” (Openbaring 5:8 – HSV)

“Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen.” (Openbaring 5:8 – NBV21)

Het wordt tijd dat we deze serie over gebed gaan afsluiten. Maar niet zonder dat we nog benadrukken dat jouw gebed er echt toe doet. God gebruikt jouw gebeden in het verloop van de wereldgeschiedenis. Die wereldgeschiedenis is niet alleen de wereldgeschiedenis in het groot, maar ook de wereldgeschiedenis die zich afspeelt in die kleine dingen die door jouw gebeden in beweging komt. Je moet oppassen dat je niet te klein denkt over de invloed van je gebeden. Ze doen er bij God echt toe. Dat blijkt wel als Johannes in het boek Openbaring te zien krijgt op welke manier dat de wereldgeschiedenis zich ontrolt.

De boekrol die Johannes ziet is van binnen en van buiten beschreven, maar Johannes lijkt niet te kunnen zien wat er op die boekrol staat geschreven, want niemand is het waard om de boekrol te openen. Hij blijkt gesloten met zeven zegels. Toch hoeft Johannes niet te wanhopen, want het Lam dat heeft overwonnen is waardig om de boekrol te openen. Alleen voordat dit gebeurt vindt er eerst een ceremonie plaats. De vier dieren en de vierentwintig ouderlingen vallen voor de troon neer en ze hebben schalen bij zich vol met reukwerk.

Terwijl de boekrol met de wereldgeschiedenis geopend gaat worden komen daar de gebeden van de heiligen bij. Alle gebeden van de heiligen zijn verzameld. Het is natuurlijk in deze beeldspraak heel lastig om te zeggen wanneer die moment zich afspeelt. Die hele rol zou zelfs de geschiedenis van de hele wereldgeschiedenis kunnen zijn vlak voor dat de tijd ten einde gaat komen. Het is in ieder geval duidelijk dat de gebeden van de gelovigen er echt toe doen. Ze hebben zelfs invloed op de wereldgeschiedenis.

Die invloed van onze gebeden kan heel groot zijn doordat wij ergens voor bidden wat in deze wereld gebeurt en waardoor God op onze gebeden reageert en engelen in beweging zet, terwijl wij niet eens beseffen dat ons gebed daar een sleutel in was, maar het kan net zo goed in die kleine dingen zijn waar jij voor bidt en waardoor de wereldgeschiedenis in het leven van die ene persoon waar je voor bad tot zijn doel komt.

God maakt ons duidelijk dat onze gebeden ertoe doen. Niet alleen in het effect dat ze hebben, maar ook omdat het een reukoffer is voor God. God geniet dus van jouw gebeden. Een reukoffer was om God te behagen en dat doen dus ook onze gebeden. God is dankbaar en vol vreugde als jij bidt, in welke situatie dan ook. Daarom is het goed om hier deze serie mee af te sluiten en je te bemoedigen en je te herinneren dat jouw gebed echt zin heeft. Niet alleen omdat God reageert op je gebed, maar ook omdat het God vreugde geeft dat jij de tijd neemt om te bidden.

En als dan straks de hele wereldgeschiedenis ontrolt zal zijn en de tijd voorbij is en de eeuwigheid begonnen is, zullen we zien dat onze gebeden van veel grotere betekenis geweest zijn dan dat wij op dit moment vaak beseffen. Blijf dus bezig om die schalen van de vier dieren en de ouderlingen te blijven vullen met gebeden, zodat het een groot reukoffer voor God zal zijn. En tegelijk, blijf beseffen dat jij, net als bij al die gebeden die we hebben bekeken, impact hebt in deze wereld.

Gebed: Heer, ik dank U dat U mijn gebeden ziet, maar ook met mijn gebeden iets doet en het u vreugde geeft als ik bid.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu