Gebed bij een dode

Serie: Wij bidden

“Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad; en hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten.” (Handelingen 9:40 – HSV)

“Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het gebed draaide hij zich om naar het lichaam en zei: ‘Tabita, sta op!’ Ze opende haar ogen, en toen ze Petrus zag ging ze rechtop zitten.” (Handelingen 9:40 – NBV21)

Als je het hebt over de beschreven gebeden in de Bijbel, dan is er nog eentje in het boek Handelingen en daarna wordt er nog wel genoeg over het gebed gezegd en geschreven, maar echt uitgeschreven gebeden kom je dan niet meer zo tegen zoals we ze in deze serie hebben bekeken. Natuurlijk zijn er nog de teksten in bijvoorbeeld het boek Openbaring met de schaal van de gebeden van de heiligen die als reukoffer voor God zijn en dat is ook goed om te weten, maar de voorbeelden van de gebeden zoals we deze in de Bijbel lezen, hebben we wel zo’n beetje allemaal gehad. De laatste is zeker niet de meest gangbare, dat kan ik je al wel vast vertellen.

Het gaat om hoofdstuk 9 van het boek Handelingen. Eerst gaat het over de bekering van Paulus en zijn vlucht en vervolgens krijgen we nog te lezen van twee verhalen van Petrus. Het laatste verhaal is op zijn zachtst gezegd een opmerkelijk verhaal. Er is een vrouw die Tabita heette, of ook wel Dorkas. Die naam maakt nog niet eens zo heel veel uit, maar het was vooral een bijzondere en diaconale vrouw. Ze deed goede werken en ze maakte kleding die ze weggaf aan de armen. Je zou dus kunnen zeggen dat zij een belangrijke vrouw was in de gemeente. En terwijl zij daarmee bezig was, stierf zij na een ziekte. Het was zo’n vrouw waarvan je vaak hoort, dat zij dat niet mocht overkomen.

Het vreemde van het verhaal is een beetje dat er twee mannen naar Petrus worden toegestuurd met het verzoek om snel te komen. Wat was daar dan het doel van? Tabita was gestorven. Was het in die tijd normaal dat de apostelen regelmatig doden opwerkten? Zoveel lees je daar in ieder geval niet van. Een keer bij Paulus, maar verder niet. Er is wel een belofte van Jezus dat ook het opwekken van doden hoort bij het werk van een apostel, maar de verhalen daarover ontbreken. Was het om pastoraal de gemeente te ondersteunen? Ook dat lijkt niet logisch omdat de gemeenten die gesticht waren ook hierin zelfvoorzienend waren.

Als je ziet dat Petrus gelijk doorloopt naar het bovenvertrek dan lijkt het toch wel om het eerste te gaan. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik, ondanks dat ik al veel wonderen heb zien gebeuren, ik dan niet zo goed zou weten hoe ik in deze situatie moest handelen. Wellicht ontbreekt er voor ons informatie en had de Heilige Geest aan Petrus duidelijk gemaakt wat hij moest gaan doen. Uiteindelijk stuurt hij iedereen in die kamer weg en hij knielt neer en begint te bidden.

Je zou dan vervolgens zeggen: En nu maar afwachten of God dit gebed verhoort. Toch doet Petrus dat dus niet, want hij noemt de naam van Tabita en gebiedt haar om op te staan. Op dat moment opent zij haar ogen en komt tot leven. Misschien vind je mij maar ongelovig, maar ik het dit nog nooit gedaan bij iemand die overleden is. En ik vraag mij ook af of we dat zo altijd moeten doen. Ook in de situatie bij Eliza speelde ditzelfde gevoel. Ik geloof dat je zonder de gave van geloof, je altijd moet wachten. Het gebed van Petrus was in dit geval genoeg voor Petrus om op dit moment te zeggen dat ze moest opstaan. Weet je wat zo opmerkelijk is? Alle gebeden rondom deze soort wonderen lijken altijd te lukken. Of moet je het omkeren en zeggen dat als God er geloof voor geeft dat het ook zal gebeuren en dat de apostelen en gelovigen daar vooral op gericht waren. Zodra niet gebeurt waar je vervolgens na handelde betekent dit dat je Gods stem verkeerd hebt verstaan. Dit staat onmogelijk los van wat God je laat zien wat Hij gaat doen. Is daar ons gebed op gericht als we in situaties terecht komen waar Gods ingrijpen nodig is? Bidden om Gods wil te ontdekken en vervolgens daarnaar te handelen.

Gebed: Heer, U geeft ons het gebed niet voor niets, soms om concreet te bidden en soms om Uw wil te zoeken, wilt U mij helpen te reageren in situaties waar U door gebed Uw wil aan mij bekent maakt.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu