Toegewijd gebed

Serie: Wij bidden

“En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.” (Handelingen 2:42 – HSV)

“Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.” (Handelingen 2:42 – NBV21)

Heb jij ook wel eens dat gevoel dat die eerste gemeente in Handelingen dat had wat je nu wel eens mist? Je zou er bijna jaloers van worden. Wat zou er gebeuren als wij op diezelfde manier gemeente zouden zijn? Alleen al die wervingskracht en het aantal mensen dat tot geloof kwam. En dan kunnen we zeggen: “Dat werkte God op dat moment”. Dat vind ik dan toch weer even net iets te makkelijk gedacht. Natuurlijk is geloof iets dat God werkt, maar heb je wel eens nagedacht over de manier hoe die gemeente het leven vorm gaf?

Het is precies dat wat bij ons heel vaak niet lukt, wat daar wel gebeurde. Er was eenheid, ze zorgden voor elkaar, maar er was ook geestelijk iets aan de gang wat bij ons niet meer zo vanzelfsprekend is. Denk alleen al even aan het volharden in de leer van de apostelen. Het was niet een eindeloze discussie over hoe er wat moest worden geïnterpreteerd, men volhardde in de leer van de apostelen. Ze namen hun onderwijs aan. Nu kun je daar ook van alles over zeggen, maar er gebeurt nog iets. Ze volhardden ook in de gebeden.

Ik denk dat als er iets is wat in de gemeente maar al te vaak heel lastig is, is het gezamenlijke gebed. Nu kun je nog zeggen dat er hier misschien helemaal niet gezamenlijk werd gebeden, maar in het hele gedeelte valt op dat alles wat er gebeurt, met elkaar gebeurt. Het woord ‘gezamenlijk’ is het sleutelwoord in dit gedeelte. En dan gaat het dus ook over het gebed. Heb jij wel eens geprobeerd om dat vorm te geven in je gemeente? Ik heb al een jaar of twee een gebedskring op mijn werkkamer, maar ik merk hoe lastig het is om dat overeind te houden. Soms heb ik overleggen met collega’s en zelfs dan is gebed helemaal niet eens meer standaard. Vaak meer dan een kort, algemeen gebed is het dan niet.

Waar zijn wij het gebed kwijtgeraakt? Misschien herken je hier niets van en gaat dit in jouw gemeente juist heel erg goed. Dat is dan echt een reden om dankbaar te zijn en deel dan ook eens op welke manier jullie dat doen. Als er namelijk een ding heel duidelijk is, dan is het wel dat het gebed bij die eerste gemeente enorm veel kracht had. Ze namen er tijd voor en het was een groot onderdeel van de manier van gemeente-zijn. De focus op gebed was bij hen zo normaal als dat wij als mensen met elkaar praten. En dan kan ik er nog heel veel woorden aan toe voegen, maar ik wil je voor dit moment alleen vragen of God je de komende tijd mensen op je pad wilt brengen met wie je in gebed mag gaan optrekken en waardoor je doorbraken mag gaan zien voor die terreinen waar jullie voor bidden. God is niet veranderd en de kracht van gebed ook niet, de enige vraag is of wij ook die toewijding ervoor willen en kunnen opbrengen.

Gebed: Heer, breng mensen op mijn pad met wie ik toegewijd het gebed tot U mag bidden.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu