Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Eigenlijk is die gedachte ook al niet eens zo handig, want jij zat daar niet en ik ook niet. Die ervaring was gegeven aan die mensen die er daar toen bij waren. Tegelijk is er wel een andere kant. Er zit namelijk in dit verhaal ook een principe waar wij wel wat van kunnen leren. Ga maar even mee terug naar de basis van dat moment. Puur in de basis was het dit: De discipelen moesten ergens op wachten, maar ze wisten niet wat. Ze moesten wachten op het moment dat God hun Zijn weg met hen duidelijk zou maken. Daar zou de Heilige Geest hen bij helpen. Ze hadden geen idee van de tijd dat ze moesten wachten en ook niet hoe dat moment eruit zou zien, dus was een concrete verwachting heel lastig.

Als dat nu de basis is geweest van het verwachten van de discipelen, in hoeverre heb jij regelmatig dezelfde ervaringen in je weg met God? Ik bedoel gewoon al die momenten dat je Gods weg zoekt voor je leven en je afwacht, maar tegelijk ook niet weet wat je moet verwachten. Daarin verschil jij namelijk helemaal niets van de discipelen. Gods weg kan voor jou net zo onduidelijk zijn als voor de discipelen en later wordt dat ook niet anders. Later zie ik ook Paulus worstelen met Gods weg.

Als je zo kijkt, wat zie je dan gebeuren? De discipelen zonderen zich af voor gebed. Ze zijn bij elkaar in een bovenzaal en ze nemen de tijd om te bidden. Niet eens alleen, maar met elkaar en ze bidden eenparig tot God. Ze hebben allemaal hetzelfde verlangen: Begrijpen wat God wil doen. Die les, ik vraag mij wel eens af, of wij die les hebben geleerd. Hoeveel momenten dat we op een kruispunt staan bedenken we wat goed voelt. Afgelopen weken hoorde ik nog iemand zeggen: Volg je hart en je gevoel dan doe je het altijd goed. Toch ben ik daar wel heel huiverig voor. Is jouw hart en jouw gevoel altijd in overeenstemming met Gods wil en bedoeling? Ik ben er van overtuigd dat dit alleen zo is, als je altijd weer afgestemd bent op God.

Dat gebed hier is niet een gebed van ‘zomaar even doen’. En ook niet een gebed van ‘dat hoort nu eenmaal zo’, maar het is een gebed van verlangen naar Gods plan. Daarin kun je qua karakter zoveel van elkaar verschillen, maar het verlangen om Gods wil te doen als je Hem wilt dienen, daarin is geen verschil in de basis. Wel in je manier van beleven en stappen zetten, maar in de basis is dat verlangen hetzelfde. Daarom is die eenparigheid ook helemaal geen onmogelijk streven. Als je zoekt naar Gods wil, dan kan God echt verschillende antwoorden geven en verschillende manieren die passen bij wie jij bent, maar in de basis is het gebed met elkaar dan niet anders. Laten we dit nu eens oprecht serieus nemen en ons vaker afzonderen voor gebed op die momenten dat we Gods wil zoeken. Dan zul je zien hoe God Zijn plan trekt en dat met jou deelt en jou inschakelt in Zijn grote plan.

Gebed: Heer, ik moet eerlijk zeggen dat mijn gebed maar al te vaak niet het begin vormt van mijn zoektocht naar Uw plan. Leer mij biddend Uw wil te zoeken.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu