De Naam van Jezus vergeeft

Thema: Ik spreek Jezus

“En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” (Handelingen 2:38 – HSV)

“Petrus antwoordde: ‘Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.” (Handelingen 2:38 – NBV21)

Vorige week, net na Pinksteren schreef ik tussen de studie over het Bijbelboek Nahum door, iets wat al langer op mijn hart lag: Mijn verlangen naar een kerk die altijd in de kracht van de Geest zal staan en de Naam van Jezus zal uitspreken over elke situatie. In eerste instantie dacht ik gewoon één keer hier wat over te schrijven, maar ondertussen hebben we het Bijbelboek Nahum afgerond en vroeg ik mij af wat een volgende serie zou moeten worden. Als er iets is blijven hangen is dat het lied ‘Ik spreek Jezus’. Wat geloof jij welke kracht er zit in de Naam van Jezus? Is het gewoon zo dat we alleen die Naam maar hoeven uit te spreken? In het Oude Testament lag er kracht in de naam van de HEER, maar hoe zit dat dan in het Nieuwe Testament met de Naam van Jezus? Dat zijn wel wat overdenkingen waard, zeker als je even begint te zoeken op de term ‘Naam van Jezus’ of ‘Naam van de Here Jezus’.

Welke kracht zit er in de Naam van Jezus? Natuurlijk heeft het te maken welke verwachting en welk geloof je hebt in de Naam van Jezus. Zonder verwachting en geloof zal er niet veel gebeuren, maar met geloof is er wel heel veel mogelijk. Laten we de komende tijd maar gewoon eens even kijken waar we deze term tegenkomen en wat er dan gebeurt. En laten we dat vooral heel praktisch bekijken. Dat zorgt ook weer voor een beetje balans na de vorige serie die voor sommige lezers echt wel wat pittig was.

De eerste keer dat het over de Naam van Jezus gaat en waar het over de kracht gaat die deze Naam in Zich heeft is in Handelingen 2. Er komt daar eigenlijk een paralleltekst voor in dat hoofdstuk. Als de apostelen net vervuld zijn met de Heilige Geest worden ze beschuldigd van dronkenschap, waarna Petrus opstaat en vertelt wat er nu echt gebeurt. Het gaat over de profetie van Joël die in vervulling gaat. De Geest zal uitgestort worden op alle mensen en kinderen zullen profeteren, jongeren zullen visioenen zien en ouderen zullen dromen dromen. Maar daar stopt die profetie niet mee. Dat loopt nog door als Joël heeft geprofeteerd over de oordeelsdag en dan afsluit met de profetie dat iedereen in die tijd die de Naam van de Heer zal aanroepen zalig zal worden. Vanuit de profetie van Joël staat hier nog niet de Naam van Jezus, maar alleen nog de Naam van de Heer. Dat wordt compleet als je doorleest.

Als Petrus deze profetie aanhaalt om uit te leggen wat er echt gaande is op de Pinksterdag en vervolgens een stevige preek houdt over het feit dat Jezus is gekruisigd, maar ook is opgestaan en dat Hij het oordeel zal uitvoeren, dan roepen ze het uit: “Wat moeten wij doen?” Het besef van dat aankomende oordeel laat hen dit uitroepen. Op dat moment trekt Petrus hier een parallel met de eerdere tekst uit Handelingen 2, als hij nu zegt: “Bekeer je en laat je dopen en de Naam van Jezus en je zult vergeving van zonden ontvangen en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” Wat hij dus al eerder zei over het aanroepen van de Naam van de Heer, herhaalt hij hier in bekering en doop in de Naam van Jezus. Het eerste wat de apostelen je dus laten zien over de kracht van de Naam van Jezus.

De kracht die in de Naam van Jezus ligt is deze: Iedereen die beseft dat als God met het oordeel komt dat het dan niet goed afloopt, laat die de Naam van Jezus aanroepen. Op dat moment ontvang je vergeving en is het oordeel er niet meer. Dat aanroepen heeft te maken met je geloofskeus, dat blijkt wel verderop in het hoofdstuk. Het is dus niet alleen roepen, het is ook bekering en geloof. Dat is de uitwerking van dat ‘aanroepen’ aan het begin van het hoofdstuk. Er ligt zoveel kracht in de Naam van Jezus dat het je vrijmaakt van Gods oordeel. Je ontvangt vergeving door Zijn Naam. Definitieve en complete vergeving in Zijn Naam. Als jij dus met iemand spreekt over de Naam van Jezus en hij gelooft het, dan mag je de Naam van Jezus over zijn leven uitspreken en daarmee de vergeving uitspreken over het leven van die ander. Ik spreek Jezus als vergeving over je leven uit.

Gebed: Jezus, Uw Naam is de Naam boven elke naam en waarborgt echte vergeving en daar dank en prijs ik U voor.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu