Het grote verschil

Thema: De andere kant van God

“Er is geen heling voor uw breuk, uw wond is pijnlijk. Allen die het gerucht over u horen, klappen om u in de handen, want over wie is uw kwaad niet voortdurend heen gekomen?” (Nahum 3:19 – HSV)

“Er is geen verzachting voor je wond, je letsel is niet te genezen. Wie hoort wat er met jou gebeurt, klapt in zijn handen, want wie heeft niet voortdurend geleden onder jouw wreedheid?” (Nahum 3:19 – NBV21)

Ik merk dat als je een poosje nadenkt over een profetie als die van Nahum, dat er een moment komt dat je denkt: Wat kun je hier dan nog meer over zeggen? Je kunt heel Ninevé uitspitten op basis van alle beschuldigingen die God uitspreekt over de stad en het volk, maar dat zijn hele concrete situaties in die tijd geweest. Het is goed om hoofdstuk 3 wel echt even te lezen, want je merkt Gods woede tussen de regels door. Het is echt alle perken te buiten gegaan en God zet een punt. Toch blijft er nog ene vraag over en die is spannend. En die vraag zit eigenlijk in vers 19 van hoofdstuk 3.

Wat maakt nu het verschil tussen Israël en Ninevé? En waarom is Gods conclusie over Ninevé “Er is geen verzachting voor je wond, je letsel is niet te genezen. Wie hoort wat er met jou gebeurt, klapt in zijn handen, want wie heeft niet voortdurend geleden onder jouw wreedheid?” Als je gewoon even terugkijkt naar Israël en in deze situatie vooral Juda, waren zij dan zoveel beter? Gods woorden over Zijn Eigen volk waren ook niet mals. Je moet de profeten er maar eens over nalezen. Israël wordt door God ook voor een hoer uitgemaakt. En misschien is Israël nog wel vele malen erger geweest. De heidenvolken hielden het nog bij hun eigen goden, maar Israël ging met alle volken mee en eerden alle goden die ze tegenkwamen.

Met andere woorden: De hoererij van Israël op geestelijk gebied was veel verschrikkelijker. Ninevé was waarschijnlijk wreder, maar geestelijk niet per definitie erger. En toch heeft God voor Israël altijd de deur op een kier gehouden, tot op de dag van vandaag. Zelfs in de diepste ballingschap was er nog een weg terug, zelfs na de totale verstrooiing over deze wereld, belooft God nog herstel voor Israël. Het is bijna niet te bevatten. Als je dan kijkt naar Ninevé dan zegt God dat er geen verzachting is voor haar wond, het oordeel is niet aan te passen. Genezing is niet mogelijk. Gods oordeel staat helemaal vast. Er is geen ontkomen meer aan.

De hele profetie van Nahum zegt er verder niets meer over. Na hoofdstuk 1 komt Juda helemaal niet meer in beeld. Het zijn alleen de woorden van het begin dat degenen die schuilen bij God, Die zullen een schuilplaats hebben. Een schuilplaats tegen de vijand en tegen Gods oordeel. En precies die woorden van het begin geven antwoord op die ene vraag waarom er voor Israël en Juda hoop is gebleven. Dat gaat over Gods trouw en het schuilen bij Hem. Dat maakt het verschil, zelfs als Gods eigen volk er een puinhoop van maakt, dan blijft God trouw. Dat is het grote verschil en het grote wonder.

Gods vijanden krijgen geen weg terug, dat is precies die andere kant van God. Gelukkig is er bij God recht en laat God niet gewoon maar iedereen toe, zodat we straks nog met de ellende zitten. God maakt verschil en God heeft een andere kant, die niet lief is, maar wel rechtvaardig. Natuurlijk was er voor de individuele gelovige in Ninevé een uitweg, maar voor het volk als geheel is die deur in het slot gevallen. Ze hebben zich vergrepen aan Gods volk en daar lacht God niet mee! Dat zit een punt en laat Gods toorn ontbranden. Gelukkig wel, je zou straks eeuwig met mensen moeten zijn die op wraak uit zijn, dat is geen leven en God maakt daarom verschil, terwijl jij en ik Gods bescherming juist krijgen omdat we Zijn eigendom zijn geworden zoals Israël dat is als volk van God.

Gebed: Heer, Uw trouw en Uw zorg begrijp ik niet, maar ik wil het aanbidden.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu