Ik spreek Jezus - I speak Jesus

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” (Johannes 16:33 – HSV)

“Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.’” (Johannes 16:33 – NBV21)

Ik wil deze keer iets met je delen wat ik al lange tijd op mijn hart heb. Zeker nu net na Pinksteren is dat wellicht een goed moment. Ik wil je ook uitdagen om mee te denken en reageer ook gerust. Misschien was jij, net als ik, afgelopen dagen op de Pinksterconferentie. Dat betekent dat je vandaag weer terug bent op aarde, tenminste zo voelt dat bij mij wel altijd weer. Het is misschien bijna wel het nadeel van een conferentie waar je zo geraakt wordt: De dagen erna voel je soms allerlei emoties omdat je gewoon weer in die weerbarstige wereld van elke dag staat. Iets anders dat de Pinksterconferentie eigenlijk altijd met mij doet is het geloof in de kerk en de hoop voor de kerk aanwakkeren.

Ik wil je eerst een vraag stellen: Wil jij eens beschrijven wat jouw droom is voor de kerk in Nederland? En de tweede vraag die ik je wil stellen is de vraag of jij ook daadwerkelijk hoop hebt voor de kerk? Ik vraag je dus niet wat er allemaal niet goed gaat en ook niet om een beschrijving hoe je de huidige stand van zaken bekijkt, maar ik vraag je hoe het gesteld is met jouw hoop en geloof voor de kerk in Nederland. Ik ben namelijk van één ding meer dan overtuigd: Als dat waar we op een Pinksterconferentie (of andere momenten dat jij echt geraakt bent door wat God in ons land doet) volmondig ‘amen’ op zeggen, in praktijk zouden brengen met elkaar, wat zou dat voor de kerk betekenen? Nu moet je niet te snel zeggen: “God moet het zegenen en God moet de kerk nog wel willen”. Daar heb je in zekere zin echt gelijk in, maar mijn ervaring is dat dit soort opmerkingen je passie en je verlangen voor de kerk altijd weer uitblussen en ervoor zorgen dat de moed weer in je schoenen zakt.

Als er één ding duidelijk is, is het dat Jezus tegen Zijn gelovigen zegt dat je in de wereld verdrukking zult hebben. Dat is zo en dat zal zo zijn. Die verdrukking is erg breed in te vullen, dat is namelijk ook de ontmoediging die we als kerk soms ervaren. Jezus zegt er namelijk wel iets bij. Hij zegt: Maar hebt goede moed, want Ik heb de wereld overwonnen. Met andere woorden: Er zal tegenstand zijn, maar die mag jou nooit vleugellam maken, maar dat moet er voor zorgen dat jij beseft dat jij deelt in de overwinning van Jezus op deze wereld en dat jij daarom mede een overwinnaar bent.

De kerk is door Jezus Zelf in staat gesteld om dezelfde dingen te doen als Jezus (Johannes 14:12). Ik merkte zelf opnieuw op de Pinksterconferentie dat, toen tijdens de zondagavonddienst de ruimte kwam dat iedereen ook met zieken mocht bidden, dat ik mij bijna los voelde schieten. De omgeving was zo veilig om het daar gewoon te doen op de manier die dan goed is. Degenen die mij kennen weten wat voor geloof ik heb voor de kracht van gebed maar ook hoe ik kan opgaan in aanbidding, zeker ook op zo’n plaats. Het zijn maar twee voorbeelden en ik kan er nog wel meer noemen. Je kunt dan zeggen: Heerlijk om zo opgebouwd te worden. Maar als dit alleen op die momenten gebeurt en het geen uitwerking krijgt in het leven daarna, dan gebeuren er twee dingen. In de eerste plaats is dat net zo egoïstisch als dat je op zondag naar de kerk gaat voor een goeie preek, zodat jij een goed gevoel hebt. En het tweede, dat misschien nog wel erger is, maken we daarmee te kerk vleugellam.

Als jij echt droomt van de kerk van Jezus, als jij echt verlangt naar een kerk die opnieuw zeggingskracht krijgt, dan zul je door die barrières heen moeten breken die jou tegenhouden om gewoon door te gaan waar je met Pinksteren volmondig ‘amen’ op zei. En geloof mij, ik zeg dit niet eenvoudig, want ik worstel hier zelf ook net zo goed mee. De enige manier is dat we aan de ene kant intens blijven wandelen en leven met Jezus, maar de andere kant is ook dat we elkaar blijven aansporen, aanvuren om dat te doen wat Jezus deed. Strek je uit naar leven veranderende momenten in de leven van mensen die op je pad komen, strek je uit naar wonderen en tekenen, strek je uit naar een kerk die het verschil maakt en die kerk dat ben jij! Aanbidt God met alles wat je in je hebt en blijf dat doen, ook als de muziek nu weer is verstomd. Maak die keus om echt zo te leven. Kies om gewoon te bidden met je collega die het moeilijk heeft, kies om over die tobberd op straat de Naam van Jezus uit te spreken. Laat het niet bij alleen een mooi shirt met de tekst “I speak Jesus”, maar doe is. Ik geloof dat als we zo leven, dat er hoop is voor de kerk in Nederland. De keus is aan jou! Niet als een activiteit of een actie, maar als een levenshouding waarin al deze dingen gewoon normaal zijn in je wandel met Jezus.

Gebed: Heer, ik spreek Uw Naam opnieuw uit over de kerk in Nederland, ik proclameer dat Uw Naam sterker is dan elke tegenstand en dan elk ongeloof. Ik wijd mij opnieuw toe aan U.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu