De Naam van Jezus geneest

Thema: Ik spreek Jezus

“Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!” (Handelingen 3:6 – HSV)

“Maar Petrus zei: ‘Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’” (Handelingen 3:6 – NBV21)

Als ik nu aan je vraag: “Wat geloof jij dat er in de Naam van Jezus mogelijk is”? Wat zou jij dan antwoorden? En pas op wat je zegt, want je antwoord moet overeenkomen met je geloof. Het zou kunnen zijn dat je zegt: “Theo, ik geloof dat alles kan in de Naam van Jezus”. Dat kan helemaal oprecht zijn, maar dat kan ook een wenselijk antwoord zijn omdat dit nu eenmaal zo hoort. En waarom ik hier zo nadrukkelijk naar vraag? Al snel in het boek Handelingen komen we een verhaal tegen, waarbij ik altijd weer denk: ‘stel dat het mij had overkomen’. Het gaat om het verhaal van de verlamde man bij de Schonepoort in Jeruzalem.

Het is opmerkelijk dat de man om wie het gaat daar elke dag heeft gezeten, terwijl Jezus ongetwijfeld menigmaal door deze poort de stad is binnengegaan. Nooit heeft Jezus hem genezen. Ook Jezus genas dus echt niet iedereen. Na alle consternatie van de afgelopen dagen komen Petrus en Johannes via die poort de stad binnen en zien die man daar zitten. Het enige dat deze man verlangt is een aalmoes. Meer verlangde hij niet. Als je aan hem gevraagd zou hebben wat er mogelijk is in de Naam van Jezus, had hij misschien helemaal geen geloof gehad voor een wonder. Nergens lijkt uit op te maken dat er bij hem geloof was. Dat is het tweede dat opvalt. Het eerste was dat Jezus ook niet iedereen genas en het tweede is dat geloof geen voorwaarde is voor een wonder.

Ik zou je eens willen uitdagen om niet te kijken naar die verlamde man, maar naar Petrus en Johannes. Verplaats jij je eens in hun situatie. Petrus spreekt straks namelijk opnieuw de Naam van Jezus uit. Wat zou jij in die situatie doen? Ik kom nu al aardig wat jaren op Opwekking en lange tijd hebben wij in de buurt van de doventolken gezeten. En bidden voor doofheid, dat durf ik nog wel. Gebeurt er niets, dan is het lastig, maar dan is het zo. De laatste paar jaar zijn we aan de andere kant van het middenvak gaan zitten, naast het rolstoelvak. Altijd als ik daar ga zitten gaat het verhaal van Petrus en Johannes met die verlamde man door mijn hoofd. Je mag best weten dat ik echt heel veel bewondering heb voor het geloof van Petrus en Johannes. Want als er niets gebeurt terwijl jij iemand bij zijn handen pakt op laat opstaan, wordt het heel lastig.

Geloof jij dat de Naam van Jezus zoveel kracht heeft dat een verlamde zal opstaan uit zijn rolstoel? Geloof jij dat? Wat doe jij dan bij de eerste de beste rolstoel die voorbijkomt? Voel je aan dat geloven nog niet zo eenvoudig is als het ook een vervolg moet krijgen? Petrus en Johannes kijken die man aan en zeggen: “Zilver en goud hebben we niet, maar wat we hebben dat geven we je: In de Naam van Jezus sta op en ga lopen”.

Even een paar overeenkomsten: Iemand die in die tijd verlamd was, was dat zijn leven lang. Dat is nu niet anders. Iemand in een rolstoel vastpakken en op zijn benen zetten was niet bepaald iets dat iedereen deed. Ook dat is nu niet anders. Jezus was niet fysiek aanwezig, maar was in de hemel. Ook nu is dat niet anders. De Heilige Geest is uitgestort over de gelovige, toen en nu. Kortom, onze situatie is niet anders dan die van Petrus en Johannes. Voel je aan hoe ingewikkeld de Naam van Jezus ineens is geworden? Ik heb met heel veel zieken in mijn leven gebeden, maar ik heb nog nooit iemand in een rolstoel beetgepakt en op zijn voeten gezet in de Naam van Jezus. Toch is precies dat wat Petrus en Johannes doen.

In de Naam van Jezus laten ze deze man opstaan. Die uitspraak is gelijk aan bijvoorbeeld onze uitspraak: ‘In de Naam der wet’. Als een politieagent je op die manier gebied iets te doen, dan doet hij dat nooit op eigen gezag, maar op gezag van de wet die hij uitvoert. Dat doen Petrus en Johannes ook. Ze spreken niet in hun eigen naam. Ze doen het op gezag van Jezus Zelf. Op die manier doen zij dezelfde dingen die Jezus deed, maar nooit in hun kracht, maar in die van Jezus. Die genezende kracht zit er in dat gezag van Jezus. De Naam van Jezus heeft plaatsvervangend gezag in onze tijd waarin Jezus niet fysiek aanwezig is.

Ik weet niet hoeveel ervaring jij hebt met genezing. Mijn ervaring is dat als er een wonder gebeurt, ik weet, omdat ik het weet dat ik het weet dat het gaat gebeuren. Zeker in grote dingen. Ik heb wonderen zien gebeuren waar ik het niet wist, maar waar ik wel bad, maar bij grote wonderen heb ik er op die momenten altijd geloof voor. Dat heeft te maken met de gave van geloof. In die zin vind ik de situatie van Petrus en Johannes niet ingewikkeld. Ik geloof dat zij echt wisten dat er kracht was om te genezen, zoals ook Jezus dat wist op die momenten dat Hij iets deed. De vraag is of jij gelooft dat God zoveel kracht heeft gelegd in de Naam van Jezus, dat als Hij je de gave van geloof geeft en dat jij weet omdat je weet dat je het weet, je ook daadwerkelijk namens Jezus durft op te treden?

In de Naam van Jezus is absoluut genezende kracht op het moment dat God Die kracht schenkt. Het is ook niet vanzelfsprekend in elke situatie. In dit verhaal gaat het niet om het wonder, maar om de gemeente die begint te groeien. Wellicht dat daarom er behoorlijk wat informatie ontbreekt over wat er door Petrus en Johannes is heengegaan. Je leest nergens dat zij onverstandig van alles willekeurig gingen doen in de Naam van Jezus. Daar moet onderscheidingsgave geweest zijn waardoor ze reageerden op die man. Niets doen zal zeker zorgen voor minder wonderen, altijd verlangen naar een wonder zal ons ook blijven confronteren met de wonderen die niet gebeuren omdat we nog steeds in een gebroken wereld leven, maar in de Naam van Jezus is kracht genoeg om door jou heen te werken en te genezen op die momenten dat God dat wil.

Gebed: Heer, wonderen blijven voor ons ongrijpbaar, maar voor U zo duidelijk als wat. Ik zal mij keer op keer uitstrekken naar Uw macht en luisteren naar Uw stem, zodat U kunt werken ook in onze tijd.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu