Kijk, de vrede komt

Thema: De andere kant van God

“Zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen! Vier uw feestdagen, Juda, kom uw geloften na, want de verderfelijke man zal voortaan niet meer door u heen trekken, hij is helemaal uitgeroeid.” (Nahum 1:15 – HSV)

“Daar, over de bergen, snelt een vreugdebode. Hij kondigt vrede aan. Vier de feesten, Juda, los je geloften in, want nooit meer trekken schurken door je land, ze zijn volledig uitgeroeid.” (Nahum 2:1 – NBV21)

Kun je feestvieren, terwijl je midden in de ellende zit? Feestvieren alsof je de overwinning hebt behaald, terwijl dat er helemaal niet op lijkt? Dat klinkt echt tegenstrijdig en misschien voor je gevoel wel, bijna onmenselijk. Als je het hele eerste hoofdstuk van Nahum doorleest dan blijkt wel dat er echt zoveel onrecht is dat Juda wordt aangedaan, daar zijn bijna geen woorden voor. Ninevé bedenkt van alles tegen God en het lijkt dat het hen ook nog allemaal goed gaat. Het klinkt als Psalm 73 waar de goddelozen ook voorspoed hebben en waar Asaf dan zingt dat hij bijna was uitgegleden, bijna zijn geloof kwijt geraakt.

Er zijn wel profetieën over Ninevé in dat eerste hoofdstuk waarin God aankondigt dat het hele volk zal verdwijnen, maar het lijkt er nog helemaal niet op. Een positieve profetie in de toekomst is al lastig, maar een profetie over een vijand die echt over alle grenzen heen gaat is nog veel lastiger, want wanneer gaat dat dan gebeuren. Misschien heb je die vraag ook wel eens gesteld en het leek alsof God het gewoon liet gebeuren en niet ingreep. God is wel duidelijk dat Hij het onrecht laat stoppen, maar het lijkt maar al te vaak niet te gebeuren. En dan draait ineens de profetie om.

De profetie over Gods wraak over Ninevé verandert in een profetie over Juda, over Gods volk. Kijk naar de bergen, is de opdracht. De bergen waren de plaats waar men toen dacht dat de goden woonden. Nu kun je daar iets van vinden, maar eigenlijk sluit God wel aan bij deze gedachte. Net zo goed als dat God op de berg Sion woont. De uitspraak ‘kijk naar de bergen’ is dus eigenlijk een uitspraak waarmee God Zijn ingrijpen voorstelt. Wat gebeurt er dan op die bergen? Daar zijn voeten zichtbaar. Dat laat zien dat het om een boodschap gaat met snelheid. Het is een vreugdebode namens God. Hij heeft het over vrede, maar ook zegt hij dat Juda zijn feestdagen weer moet vieren.

Je kunt je afvragen of dit nu in de tegenwoordige tijd of in de toekomende tijd heeft gestaan. Dat kun je uit het Hebreeuws niet echt goed afleiden. Het feit dat er na deze positieve boodschap van vrede, nog twee hoofdstukken komen met profetieën tegen Ninevé maakt het aannemelijk dat de opdracht om de feesten te vieren in de tegenwoordige tijd staat. Zeker ook de profetie die direct volgt is een profetie die eerder een stap terug is dan een stap vooruit. De verstrooier trekt op tegen Juda, na die woorden van feestvieren.

Daarmee is het aannemelijk dat Juda, ondanks de omstandigheden in geloof feest moest gaan vieren en in het geloof dat de vrede er aan komt. Eigenlijk alsof die vrede er al is. Op dezelfde manier dat jij in Christus een nieuwe schepping bent, maar de omstandigheden maar al te vaak iets anders laten zien. Die nieuwe schepping lijkt soms nog zover weg en toch is het er wel in de geestelijke wereld. Op die manier leert Juda, ondanks de omstandigheden toch al te leven alsof alles voorbij is. In Gods werkelijkheid is de overwinning al zo zeker en is het al zo zeker dat God wraak zal nemen, waardoor Israël de opdracht krijgt om te geloven dat de vrede er aan komt en dat ze nu al hun feestdagen moeten vieren. Zoals wij de overwinning van Jezus al helemaal vieren, terwijl de omstandigheden er nog helemaal niet naar zijn.

Ook jouw vrede is onderweg en vier daarom je feesten. Het is al volbracht en het is al gedaan, vier feest! Als Juda dat hier letterlijk doet in de stad waar de verstrooier tegen optreed, dan zullen ze dat gehoord hebben, net zoals de vijand ons gejuich en gefeest hoort vanwege de overwinning die er echt wel is. Dat dit wat uitlokt is voor te stellen, toen en nu. Daarom moet je de vesting ook bewaken en moet je geestelijk ook op scherp staan, maar wel met een overwinning in geloof. En die vrede zal komen, als Jezus straks terugkomt. Zoals je Hem naar de hemel hebt zien heengaan, zo zal Hij terugkomen, met vrede voor jou en wraak tegen al het onrecht.

Gebed: Heer, ik dank U dat ik niet naar de omstandigheden hoef te blijven kijken, maar mag geloven dat U onze Overwinnaar bent!

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu