God is goed!

Thema: De andere kant van God

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.” (Nahum 1:7 en 8 – HSV)

“De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen. Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in, met een vloedgolf verwoest Hij hun stad. (Nahum 1:7 en 8 – NBV21)

God is goed! Durf jij dat altijd te zeggen dat God goed is? Ik merk dat ik dat soms ook wel echt lastig kan vinden. Pasgeleden moest ik iemand begraven die nog heel jong was en waar veel voor gebeden was, ondanks dat ik geloof dat God goed is, vind ik het ook bijna pijnlijk om dat dan te zeggen. Toen ik daar even met een collega over sprak zei hij: “Ondanks wat we voelen en ervaren, moeten juist wij profetisch blijven uitspreken dat God goed is”. Dat is ook hoe ik het wel ervaar en ondanks alles, kies ik er dan toch voor om uit te spreken dat God goed is.

Als je het boek Nahum leest en je zeker even de heftige woorden van de eerste zes verzen tot je laat doordringen, waar het niet alleen over de wraak van God gaat, maar ook over Zijn vernietigende macht, dan kun je, zelfs als het over de grootste vijanden gaat, het toch heel lastig vinden dat God toch goed is. Juist die spanning tussen God die goed is en God die op een verschrikkelijke manier kan ingrijpen maakt dat het thema over deze twee uitersten zo lastig kan zijn. Zelfs als je er zelf echt uit bent, dan is het nog lastig om over te brengen hoe je Gods goedheid, maar ook Zijn wraak moet duiden. Toch is deze dubbele waarheid zo’n grote bemoediging.

Je moet even bedenken wat Israël allemaal heeft meegemaakt. Is God dan goed, als Hij niet gelijk ingrijpt? Ja, in geloof en op grond van Zijn Woord is God goed. Voel je dat dan zo? Helemaal niet, want de ellende is soms onleefbaar. Kon jij midden in de coronacrisis zeggen dat God goed was? Buiten je geloof is dat bijna niet mogelijk. Nahum wil je ook helpen om anders te kijken. God is goed, want Hij is een vesting op de dag van de benauwdheid. Je kunt je afvragen hoe dat er dan uitziet. In het geval van Israël komen de vijanden eraan. Dat God een vesting is, klinkt dan wel mooi, maar hoe zie je dat dan concreet voor je? Het betekent namelijk niet dat de vijand dan niet toch vernietigend rondgaat.

Nahum zegt in zijn profetie dat God hen kent die tot Hem de toevlucht nemen. Uiteindelijk gaat Gods goedheid verder dan de omstandigheden van het hier en nu. God bescherming gaat verder dan je leven. Voor ons is het leven de realiteit en als je er zo naar kijkt, dan lijkt Gods goedheid te kort te schieten. Als je kijkt hoe God kijkt, dan is Zijn bescherming en Zijn voorziening er wel degelijk, alleen overstijgt deze onze tijd. God heeft Israël echt wel zien lijden en horen roepen. Hij kent Zijn volk echt wel en het heeft Hem echt niet koud gelaten. God beschermt wel, ook als Hij dat niet gelijk doet. God is wel goed, altijd! Dat betekent niet dat Hij in het hier en nu ingrijpt bij elke gebrokenheid, bij elke strijd of bij elk lijden, maar in Gods perspectief ben je wel veilig. Dan trekt Hij de Zijnen wel door de grens van de dood heen, Zijn heerlijkheid binnen, dan neemt Hij het uiteindelijk wel op voor degenen die onrecht worden aangedaan. Israël komt er hier uit als beschermt volk.

Als jij je toevlucht neemt tot Hem, dan kent Hij je en is Hij jouw bescherming. Hij is je eeuwige bescherming en niets zal jouw kunnen scheiden van de liefde van Hem. Daar gaat het om, dat Hij je altijd zal beschermen en niets zal jou roven uit Zijn hand! God is goed, zeker weten!

Gebed: Heer, ik wil blijven zeggen: “U bent goed, al begrijp ik U soms echt niet”

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu