God stelt Zijn ingrijpen uit

Thema: De andere kant van God

Thema: De andere kant van God

“De HEERE is geduldig, maar groot van kracht en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, wolken zijn het stof van Zijn voeten.” (Nahum 1:3 – HSV)

“De HEER is geduldig en zeer sterk, Hij laat nooit iets ongestraft. De HEER gaat zijn weg door storm en wervelwind, wolken zijn het stof van zijn voeten.” (Nahum 1:3 – NBV21)

Een paar dagen na de ‘Tijd met God’ over de woedende Wreker, ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat is binnengekomen. Ben je afgehaakt tijdens het lezen of juist niet? Het zijn namelijk echt wel woorden die stevig klinken. Ik schreef al eens eerder wat bepaalde overdenkingen van Bijbelteksten doen met de lijst lezers. Het is namelijk opmerkelijk dat een overdenking zoals de vorige, altijd abonnees kost. Dit is zeker geen klaagzang, maar het is wel door de tijd heen meer mijn vraag geworden in hoeverre Gods Woord echt nog er mag zijn zoals het er is. God spreekt eigenlijk nooit met één woord, maar altijd met twee woorden, al kan het eerste woord wel scherp zijn. Je zou eigenlijk moeten zeggen: Dan is de volgende de andere kant.

Na die woorden ‘woedende Wreker’ komen direct de woorden dat God geduldig is. Ook in een profetie als die van Nahum, lezen we nog steeds dat God geduldig is. Er is een verschil tussen Israël en de vijanden. Daarmee is niet gezegd dat een heiden altijd een vijand zou moeten zijn. Dat zegt Nahum ook helemaal niet. Het lijkt wel Israël versus Ninevé. Dat is het ook wel in deze profetie, maar het betekent absoluut niet dat God Zich zomaar willekeurig gaat wreken. Dat beperkt Hij tot Zijn vijanden. In die zin laat God nooit iets ongestraft en daarom laat Hij uiteindelijk Jezus naar deze wereld komen om dat ook zo te houden. God laat niets ongestraft, maar er is wel een verschil op welke manier Hij straft. Hij doet dat of aan een ongelovige die een vijand is gebleven, of Hij doet dat aan Jezus, voor de gelovige.

Daarbij is God ook echt geduldig, zelfs voor een volk als dat van de Assyriërs. Als je de Bijbel leest blijkt dat God soms eeuwen wacht om wraak te nemen. Zijn geduld zorgt ervoor dat de grootste vijanden alle tijd krijgen om zich om te keren en Hem te erkennen als God. De hele profetie van Nahum laat wel zien dat het geduld van God niet eindeloos is. Je merkt dat ook in de woorden die volgen op Gods geduld.

Je ontkomt er niet aan om te moeten zien dat Gods geduld een grens heeft. Hij komt terug bij de schuldige, al lijkt dit er soms niet op. Het is opmerkelijk dat als je het hebt over God als Wreker dat dit voor veel mensen moeilijk is. Zo willen we God vaak niet zien, terwijl je tegelijk ook de andere kant vaak hoort als het gaat over Wie God is. Hoe vaak hoor je dan: “Als God echt bestaat, dan zou Hij…”, en dan komen er allerlei grote misdadigers die God had moeten straffen. Dan mag God ineens wel een Wreker zijn. En juist over die heftigheid gaat het hier wel.

Waarom God dan niet gelijk ingrijpt? Omdat Hij geduldig is, niet omdat Hij het niet kan. Hij is groot van kracht, Zijn weg is als een wervelwind en een storm. Het zijn allemaal woorden die de enorme macht en kracht van God duidelijk maken ten opzichte van Zijn vijanden. God hoeft maar één woord te zeggen, Hij hoeft Mozes maar één beweging met zijn staf te laten maken en de zee valt droog. Dat is allemaal het punt niet. God kan elke vijand wegvagen, maar toch doet Hij dat nog niet. Dit is na het komst van Jezus misschien nog wel versterkt. Toen Jezus de wereld met God verzoende, heeft God Zijn toorn uitgesteld en laat Hij Zijn geduld zien. Het is dan wel heel veel lef om te zeggen dat God niet ingrijpt, terwijl het juist Zijn genadige en geduldige kant is.

Die laatste kant zien wij eigenlijk altijd, maar haal je Jezus er tussenuit en zie je hoe God dan reageert in het Oude Testament, dan zie je wel wat Gods andere kant is. Het is die kant die nog steeds geduldig is, maar niet eindeloos. Ik geloof wel dat dit belangrijk is om te beseffen dat als straks het einde van de tijd er is en Jezus staat niet tussen mensen en God in, dan is deze realiteit wel echt aanwezig. Dan stopt Gods geduld, na zoveel eeuwen. Dat maakt dat we deze profetieën wel serieus moeten nemen omdat ze ons ook Gods kant laten zien hoe Hij is als er geen verzoening tussen ons en Hem instaat. Niet iets waar jij je zorgen over hoeft te maken als je in Jezus gelooft, maar laat het ons dan wel aansporen om hier eerlijk over te blijven spreken met degenen die niet geloven, maar wel God ter verantwoording roepen.

Gebed: HEER, U bent geduldig, maar niet eindeloos, toen niet en ook nu niet. U laat het onrecht zeker stoppen, al hebt U heel veel geduld. Leer mij om U te zien zoals U werkelijk bent.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu