Woedende Wreker

Thema: De andere kant van God?

“Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig. Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders, en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.” (Nahum 1:2 – HSV)

“De HEER is een wrekende God, Hij duldt niemand naast zich. De HEER is een woedende wreker, de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders, Hij richt zijn toorn op zijn vijanden.” (Nahum 1:2 – NBV21)

Stel dat ik zou beginnen met hoe Nahum begint aan zijn profetie. Stel je voor dat ik zou zeggen: God is een woedende Wreker. Of stel je voor dat de video die ik zaterdag online zet, deze titel heeft. Zou je dan de video nog kijken? Een deel zal waarschijnlijk heel kritisch kijken wat ik dan toch wel te zeggen zou hebben en een deel zal denken: “Dat herinnert mij teveel aan vroeger, waar het altijd in de kerk ging over zonde”, terwijl een ander deel gelijk al denkt: “Daar klopt niets van, dus ik wil het niet eens horen”. Toch denk ik, dat het goed is om even te blijven lezen. Niet omdat het nu allemaal zo vriendelijk klinkt, maar omdat het ook in Gods Woord staat.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat God inderdaad een woedende Wreker is? Of moeten we uitgaan dat God echt alleen maar liefde is? Kan een God als Wreker samengaan met een God Die liefde is? Het grote gevaar dat in onze tijd schuilt is dat wij op basis van snelle aannames denken te weten wat we lezen en dan heel snel denken: God is geen Wreker, dus dit kan helemaal niet. Stel je voor dat God wel een Wreker is over jouw vijanden, zou je dan God nog als een Wreker kunnen zien? Of heb je liever dat we zouden moeten zeggen dat jouw vijanden, dezelfde liefde bij God zullen ervaren dan jij? Theologisch mag je van deze stelling van alles vinden, maar je voelt wel aan dat als je er zo naar kijkt, er wat nuances ontstaan over Wie God is en of Hij ook een Wreker is.

Precies in dit perspectief moet je wel kijken naar de profetie van Nahum. Het is niet een boodschap voor Israël in de eerste plaats, het is een last voor Ninevé. Je zou nog even kunnen overwegen om het eerste gedeelte van deze profetie universeel te houden en pas halverwege hoofdstuk twee, als Ninevé echt wordt genoemd, het als een profetie voor Ninevé te zien. Zo zal het niet bedoeld zijn, omdat God, ook als is Hij voor Zijn vijanden een Wreker, ook genadig is voor hen die zich aan Hem overgeven.

De profetie begint dus toch met het feit dat God een woedende Wreker is. Alleen moet je even kijken in welke context dit wordt gezegd. Het gaan namelijk over Ninevé in deze profetie. Het gaat over een van de grote vijanden van Israël en daarmee is het ook een grote vijand van God. Als je goed kijkt naar de tekst wordt ook wel duidelijk wie de tegenstanders zijn. Je zou misschien zelfs wel kunnen zeggen dat dit nog heel wat meer is dan alleen inwoners van Ninevé. God is namelijk een wrekende God omdat Hij niemand naast Zich duldt. Daar zit nu precies de kern van de Wreker Die God is.

Het heeft alles te maken met mensen die God niet aanbidden of niet alleen God aanbidden. Het is niet voor niets ook in de Bijbel terecht gekomen en daarnaast zal Israël waarschijnlijk deze profetie ook wel hebben gehoord en gelezen. Als je naar de geschiedenis van Israël kijkt, dan zie je hoe God ook tegen hen reageert op hun afgoderij. De kern van de woedende Wreker, zoals God dus ook is, heeft te maken met wie er aanbeden wordt. Dat God niemand naast Zich duldt laat ons zien dat Hij de enige is Die aanbeden mag worden. Ten diepste wreekt Hij Zich dus op die andere goden en daarmee op hen die deze goden aanbidden.

Als je zo deze tekst leest, komt het toch wel dichterbij dan alleen een profetie voor Ninevé. Dan wordt het ineens ook de vraag aan ons hoe het zit met onze afgoden die we naast God hebben. En dan even los van hoe God nu reageert in de periode na de komst van Jezus. Het blijft een vraag. God duldt niemand naast Zich die we aanbidden, waar we ons van afhankelijk maken. Dat God Zich anders laat zien in Zijn reactie is genade en niet meer dan dat, want Hij zet het ook nu wel gewoon even op scherp. En ook hier blijkt dat God die wraak echt niet zomaar laat komen. Dat gebeurt niet op het moment dat die tegenstanders een keer de fout in gingen. In die tegenstanders zit iets van een doorlopend negeren van de Allerhoogste God en daar gaat het mis.

Gebed: Heer, ik erken dat ik vaak zoveel dingen heb waar ik, naast U van afhankelijk ben. Vergeef mij en ik kies opnieuw om alleen van U afhankelijk te zijn.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu