Last en troost

Thema: De andere kant van God?

“De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.” (Nahum 1:1 – HSV)

“Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.” (Nahum 1:1 – NBV21)

Voordat je echt naar de tekst van Nahum kijkt, kom je eerst dat eerste vers nog even tegen. Het opschrift is geen deel van de profetie, maar geeft alleen wat extra informatie. Het is eigenlijk niet meer dan gewoon een benoeming van wie en voor wie deze profetie is. Tegelijk geeft het wel informatie voor de lezer. Dan vallen er toch ook wel een paar dingen op. In de eerste plaats is het opschrift een soort dubbel opschrift. Eigenlijk schrijft Nahum twee keer hetzelfde, namelijk dat het een profetie is. Dat is misschien wel iets te kort door de bocht, want er staat wel meer informatie, maar de woorden ‘de last’ en ‘het boek van het visioen’ is een soort herhaling. Je zou ook nog kunnen zeggen dat het tweede een specificatie is van het eerste.

Als je het tweede als een specificatie ziet, dan staat er eigenlijk dat het een last of een profetie is in de vorm van een visioen. De vraag is dan nog wat het verschil is tussen een last en een profetie. Dat komt naar boven als je verschillende vertalingen gebruikt. Het woord ‘profetie’ is voor ons misschien iets eenvoudiger te duiden, dus heeft de NBV21 gekozen voor dit woord. Of dat de lading van het boek dekt, kunnen we ons wel afvragen. Een profetie kan zowel positief als negatief zijn. Als je het Hebreeuwse woord letterlijk neemt is het iets wat men draagt of het is een uitspraak. Dat laatste wordt van vaak uitgelegd als een Godsspraak of een profetie. Alleen gaat dat dan voorbij aan het gewicht dat het woord ‘last’ wel met zich meebrengt.

Het valt op dat het woord ‘profetie’ in de HSV in het Oude Testament niet voorkomt, dan wordt er meestal letterlijk vertaald met een ‘woord van de HEER’. Ook als het gaat over het herkennen van profetie, in Deuteronomium, vertaalt de HSV dat woord hiermee en het Hebreeuwse woord is dat een ander woord dan hier bij Nahum. De NBV21 gebruikt het woord ‘profetie’ dus voor meerdere Hebreeuwse woorden. Het is dan vaak een invulling wat het wel kan zijn, maar letterlijk zou je anders moeten vertalen, maar dan zou je eigenlijk ook een uitleg nodig hebben. Dat is wat hier in Nahum dus ook gebeurt.

Een last is iets wat je opneemt en meedraagt. Het is niet fijn, het is zwaar. Het is niet zwaar voor Nahum. Dat moet je er ook bij zeggen, want het is de last van Ninevé. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat Nahum er helemaal niet rouwig om is da hij deze profetie over Ninevé moet brengen. Het was een van de aartsvijanden van Israël en hen een last van God opleggen, zal voor een echte Israëliet niet zo vervelend zijn. Denk ook maar even aan Jona, die de oproep tot bekering en dus redding van Ninevé niet wilde brengen. Ninevé was in die tijd een enorme stad in het Assyrische rijk.

En dan komt in het tweede gedeelte van het opschrift de schrijver naar voren: Nahum. Door een visioen had hij van God deze last voor Ninevé te zien gekregen. Wat opvalt is dat God op verschillende wijzen Zijn profeten aanstuurt. Het zijn soms engelen, soms spreekt God echt duidelijk Zelf en hier is het een visioen. Dat laat ons ook iets zien van de manier hoe God spreekt. Hij had ook gewoon door de priesters kunnen spreken. Wat ook opvalt is dat God dus niet alleen woorden heeft voor Israël. Toen niet en nu niet. Het is goed om dat ook even te zien. Je komt dat ook in de andere profeten tegen, ondanks dat God de God van Israël is en dat de heidenvolken allemaal eigen goden hadden (die zo dood waren als het maar kan). Dat weet God natuurlijk ook. Ondanks dat Hij met Israël Zijn reddingsplan zal uitwerken, is God hoe dan ook de heidenvolken niet vergeten. Het kan hier dan wel een last zijn, maar bij Jona blijkt dat God Ninevé echt niet heeft afgeschreven.

Bij God is iedereen in beeld, zelfs buiten Zijn specifieke verbond om. Ook toen was God er niet op uit om te verwoesten en was er binnen Gods genadevolle hart ruimte voor elke heiden die zich tot Hem bekeerde. En ondanks dat dit boek iets zegt over Gods wrekende kant, is het niet zo dat God Zich in stilte hult en Ninevé, zonder aankondiging zomaar zou verwoesten. Er zit dus iets in die ‘andere kant’ van God, waarbij ook nog altijd betrokkenheid blijft, zelfs in een boodschap die een last is. En aan de andere kant kiest God voor Israël een profeet uit met een naam die een betekenis heeft met iets van troost. Helemaal duidelijk is dat niet, maar in zijn naam zit dit wel opgesloten. Het is dus aan de ene kant een last voor Ninevé, maar een troost voor Israël. Daarmee heb je dan eigenlijk ook een samenvatting in het opschrift van het hele boek Nahum.

Gebed: Heer, soms kan ik U echt niet volgen, maar dat U iedereen op het oog hebt, geloof ik wel. Ik volg U lang niet altijd als het over Uw handelen gaat, maar U laat altijd weer zien dat U niet alleen een Wreker bent, maar ook altijd genadig bent.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu