Zinloze woorden van Paulus?

Thema: Kolossenzen

“Aristarchus, mijn medegevangene, groet u, en Markus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen hebt, als hij bij u komt, ontvang hem dan.“ (Kolossenzen 4:10 – HSV)

“Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten, evenals Barnabas’ neef Marcus; over hem hebt u al instructies gekregen: ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt.” (Kolossenzen 4:10 – NBV21)

Wat vind jij het minst belangrijke aan de brieven van Paulus? Deze vraag mag ik van sommigen misschien niet stellen, want het is wel Gods Woord. Daar kom ik zo wel even op terug, maar toch stel ik die vraag wel. Als je de brieven van Paulus goed leest, merk je telkens weer dat hij zijn brieven afsluit met het noemen van een aantal mensen, namens wie hij de groeten overbrengt aan de gemeente aan wie hij schrijft. Wat moet je daar nu over zeggen? Misschien de namen onderstrepen die opvallen? Hoe dan ook, vinden we dit misschien wel de minst belangrijkste stukken uit de brieven.

Als je nu zegt: “Het is Gods Woord, dus is het belangrijk”, dan begrijp ik je gedachte wel. Toen ik jaren geleden theologie studeerde en een exegesevak volgde, kwam er zo’n tekst voorbij over de reismantel van Paulus. Die had hij ergens laten liggen en hij vroeg om die mantel mee te nemen. Het ging toen over de manier van inspireren van de Bijbelschrijvers. Omdat ze er helemaal bij betrokken zijn geweest en de tekst niet is gedicteerd, krijg je dus ook dit soort teksten. Net zo goed als dat Paulus een keer schrijft dat hij iets zegt en niet de Heer. Welke waarde ken je dan toe aan zo’n tekst?

Je merkt wel dat nadenken over Bijbelteksten lang niet altijd zo makkelijk is. Soms omdat we dingen niet goed begrijpen, maar ook als je al die namen leest van medewerkers van Paulus die hij noemt en van wie hij de groeten overbrengt. Toch is er ook een andere kant. Die namen zijn voor ons niet of slechts maar ten dele bekend en dus zeggen ons deze namen niet veel. Natuurlijk, de herkenbare namen daarover kun je zeggen wat we van hen weten, maar in Kolosse betekenden deze namen wel veel.  Paulus laat merken dat de gemeente niet alleen ‘zijn’ gemeente is. Hij laat merken dat het werk met elkaar tot stand komt.

Het heeft weinig zin om alle weetjes over deze namen uitgebreid te gaan bespreken, maar het heeft wel zin om te zeggen dat Paulus duidelijk maakt dat al deze namen voor hem geen concurrenten zijn, maar medewerkers die net zo belangrijk zijn voor de gemeente als dat zijn eigen werk belangrijk was. In onze christelijke cultuur heerst maar al te vaak een strijd naar aanzien en de belangrijkste te zijn. Soms merk je dat op een podium zo sterk. Paulus is daar verre van gebleven en daarmee een voorbeeld voor ons. Elk van de namen die hij noemt is een naam die er toe doet in dat wat God door hen heen heeft willen doen.

Tegelijk houdt hij wel oog op deze mensen. Je merkt als hij Archippus noemt dat hij de gemeente in Kolosse de opdracht geeft hem te waarschuwen. Ook dat gaat Paulus niet uit de weg. En je kunt ook niet zeggen dat hij dit alleen schrijft een de gemeente in Kolosse en dat het dus tussen hem en die gemeente blijft, want als ze de brief hebben moet de brief doorgestuurd woorden naar de gemeente in Laodicea. Als we er vanuit alle AVG-regels naar zouden moeten kijken, mag dit allemaal vast niet, maar het is ook maar de vraag of de AVG ook niet voor een rem zorgt op Gods werk.

Paulus is altijd een man geweest van openheid op alle terreinen. Hij heeft zonder rem altijd gezegd wat hij moest zeggen en ook altijd de namen genoemd die hij moest noemen. Zo sluit hij ook deze brief weer af. Tenminste, bijna sluit hij af, er komt nog ene zin.

Gebed: Heer, Uw kerk is de kerk waar we allemaal een rol in hebben en we mogen elk op onze plaats dienen en ook zien hoe anderen een zegen mogen zijn.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu