Paulus' omstandigheden als bemoediging

Thema: Kolossenzen

“Al mijn omstandigheden zal Tychikus, de geliefde broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u bekendmaken. Hem heb ik met dit doel naar u toe gestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw hart zou bemoedigen.” (Kolossenzen 4:7 en 8 – HSV)

“Tychikus, onze geliefde broeder, onze trouwe helper en mededienaar in het werk voor de Heer, zal u alles over mij vertellen. Hem stuur ik naar u toe om u over onze omstandigheden in te lichten en om u moed in te spreken.” (Kolossenzen 4:7 en 8 – NBV21)

Stel je voor dat Paulus jouw gemeente een brief zou schrijven, zoals hij dat deed aan de gemeente van Kolosse, maar je zou weten dat hij dit vanuit de gevangenis doet, wat zou jij dan van Paulus willen weten? Is dan de brief gewoon belangrijk en het onderwijs dat hij schrijft namens God? Of is er ook een soort wederzijdse belangstelling? Wij maken natuurlijk niet meer mee dat een apostel zoals Paulus, die meeschreef aan de Bijbel, ons op deze manier een brief schrijft, maar als je gemeente zendingswerkers heeft uitgezonden, dan ben je wel altijd blij om te horen als ze je vertellen wat God daar doet en vaak schrijven ze dan ook nog wel een bemoediging voor jullie als gemeente. Toch zou het vreemd zijn als je dan niet benieuwd bent naar hun omstandigheden.

Of wat dat je als je voorganger ziek is, dan wil je ook weten hoe het met hem gaat, ook als hij alleen maar een schriftelijke meditatie in de weekmail zou schrijven. Paulus lijkt op dezelfde manier wel te beseffen dat de boodschap die hij stuurt aan de gemeente in Kolosse, ook nog iets anders zal losmaken. Ze weten daar immers dat hij in de gevangenis zit. Daarom stuurt Paulus Tychikus naar hen toe en ook Onisimus. Er vallen twee dingen op. In de eerste plaats Onisimus. Als je de brief aan Filemon leest, blijkt er nogal wat te doen te zijn geweest rondom Onisimus. Kennelijk was hij niet altijd even trouw geweest, maar toen hij bij Paulus was is er iets veranderd, waardoor Paulus hem, met een aanbevelingsbrief terug heeft gestuurd. Paulus laat gelijk zien dat iemand een tweede kans moet verdienen.

Het tweede is het doel waarom Tychikus wordt gestuurd. Er zijn verschillende handschriften, waarbij bij de ene lijkt dat hij komt om iets te vertellen over Paulus en om te omstandigheden van de gemeente in Kolosse te kennen. Dat zou dan zijn om per omgaande Paulus weer op te hoogte te stellen en om de gemeente van Kolosse in die omstandigheden te bemoedigen. Toch is dat handschrift, dat ook de HSV gebruikt, twijfelachtig. Er zijn verschillen in de gebruikte handschriften, waardoor dit wel een optie is, maar je merkt als snel dat de zin dan wel vreemd loopt. Hij zal de omstandigheden van Paulus bekendmaken en Paulus heeft hem met dit doel naar hen toegestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw hart zou bemoedigen. Met welk doel stuurde Paulus hem nu?

De NBV21 vertaalt in de lijn van vers 7 ook vers 8. Tychikus komt om over de omstandigheden van Paulus te vertellen en hem stuurt Paulus naar hen toe om hen over zijn omstandigheden in te lichten. Dan klopt de hele zin, maar dan is het ook in overeenstemming met exact dezelfde zin als in de Efezebrief, waar deze verschillende vertaalkeuzes uit de handschriften niet mogelijk zijn. Gezien de zinsopbouw en dezelfde tekst uit de Efezebrief kies ik dan toch liever voor de NBV21 optie. Dan blijft alleen nog de vraag staan over het bemoedigen. Waar komt Tychikus dan mee bemoedigen?

Als je consistent blijft in je vertaling, dan bemoedigt hij de gemeente in Kolosse met dat wat hij deelt over Paulus in de gevangenis. Kun je daar een gemeente dan mee bemoedigen? Kennelijk wel. Paulus heeft zoveel van Gods tegenwoordigheid ervaren en is zo te zegen, ook daar, dat dit een bemoediging mag zijn voor de gemeente. Niet alle negatieve omstandigheden hoeven ook negatief te zijn. Het mag ons ook bemoedigen te weten dat zelfs gevangenschap bij Paulus toch ook veel zegen heeft gegeven. Zo zijn ook onze omstandigheden, als die moeilijk zijn, lang niet altijd een reden om te wanhopen, omdat wat de vijand tot onze ondergang wil gebruiken, door God tot een zegen kan worden gebruikt.

Gebed: Heer, leer mij van Paulus dat hoe de omstandigheden ook zijn, ik nooit hoef te wanhopen aan de mogelijkheden die U toch heeft.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu