Trek je juiste kleren aan

Thema: Kolossenzen

“Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.” (Kolossenzen 3:12 – HSV)

“Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.” (Kolossenzen 3:12 – NBV21)

Hoe belangrijk is kleding voor jou? Ja natuurlijk, je hebt kleding nodig en je mag er ook echt wel goed uitzien, ook als het over kleding gaat. Aangezien wij vier meiden hebben, zul je wel begrijpen dat het thema ‘kleding’ lang niet altijd stilletjes voorbij is gegaan. Al moet ik ook zeggen dat het niet alleen bij meiden een grote rol kan spelen. Naast het doden van de leden die op de aardse zijn, gebruikt Paulus ook nog het beeld van kleding om duidelijk te maken hoe dat zit met het verschil tussen de dingen die op de aarde en de die van Boven zijn.

Paulus lijkt wel twee soorten lijstjes te gebruiken. Eerst dat lijstje dat hij koppelt aan het doden van je leden die op aarde zijn, zoals ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en hebzucht. In dat eerste rijtje gaat het vooral over verkeerd seksueel gedrag. Dat valt onder het doden van die leden van het lichaam die als instrumenten van de zonde dienen. Dat zijn zonden die horen bij een leven in de dood en niet bij het leven wat het nieuwe leven is. Het lijkt wel of Paulus hiermee wil aangegeven dat dit gaat over zonden die in je identiteit zitten, die veel dieper in je bestaan zitten dan het tweede rijtje. Het verschil tussen iets doden en het uittrekken van een jas is dan ook nogal een groot verschil.

Het is niet dat voor God het tweede rijtje van zonden minder erg zou zijn als we daar geen afstand van nemen, maar het lijkt wel zo te zijn dat die zonden op een andere manier ingrijpen in je leven. Dat tweede rijtje heeft alles te maken met de relatie met je naaste. Als je dan die nieuwe mens hebt aangetrokken, dan moet dat wel betekenen dat je die oude mens hebt uitgetrokken. Misschien zou je er zo ook wel eens naar mogen kijken: Je kunt over het algemeen geen twee jassen over elkaar aantrekken. Probeer het maar eens met een winterjas. In de lijn van die gedachte zegt Paulus dan ook dat we toorn, woede, slechtheid, laster en schunnige taal moeten uittrekken, net zoals liegen tegen elkaar. Die ‘jas’ kun je niet aanhouden als je daar je nieuwe ‘jas’ overheen aan wilt trekken.

Hoe belangrijk is kleding voor jou? Je geestelijke kleding? En het maakt niet uit wie je bent. Heiden of Jood, werknemer of werkgever, besneden of niet besneden (en dan gaat het hier over de letterlijke discussie over de besnijdenis) en misschien zou je in ons tijd wel moeten zeggen dat het ook niet uitmaakt of je gedoopt bent of niet. Uiteindelijk is dat niet bepalend. Het is hooguit een uitvloeisel van dat nieuwe leven. Christus is namelijk alles en in allen en daarmee valt elk onderscheid weg. Zodra je je leden op deze aardse hebt gedood omdat je in een nieuw leven bent gaan wandelen en ook je oude mens hebt uitgetrokken en de nieuwe mens hebt aangetrokken, dan is elk onderscheid weg.

Dat is een les die Paulus erbij lijkt te geven, maar dat speelde toen een veel grotere rol dan het lijkt. Die verschillen tussen ‘geestelijke’ groepen was bepalend of iemand er wel of niet bij hoorde, maar dat vaagt Paulus helemaal weg. Overigens, kom ik het ook in de kerk van vandaag nog steeds vaak tegen dat de een van die en de ander van een ander is. Dat doet niet ter zake op het moment dat Christus alles is en in allen is. Doordat je de oude mens als een jas uittrekt, ga je steeds meer op Jezus lijken. Dat is je kleden als uitverkorenen van God. God heeft je uitgekozen en daar mag je je ook naar kleden door in de relaties met anderen te leven als van Boven. Kleed je daarom met ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld, kleed je met het verdragen van elkaar en vergevingsgezindheid en boven alles met liefde. Niet als iets dat je hopelijk overkomt, doordat je gelooft, maar doordat je hier net zo bewust voor kiest zoals je kiest om een jas aan te trekken.

Gebed: Heer, ik kies opnieuw om mijn oude mens uit te trekken en mijn nieuwe mens aan te trekken, ik kies om af te leggen, elke manier van omgaan met mijn naaste dat niet Uw manier van omgaan is.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu