Je leden op de aarde

Thema: Kolossenzen

“Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.” (Kolossenzen 3:5 – HSV)

“Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –" (Kolossenzen 3:5 – NBV21)

Je hebt van die momenten dat als je Bijbel zit te lezen dat je ineens ontdekt dat je weer een nieuw verband hebt gevonden. Zeker als je de brieven van Paulus leest, kom je doorlopend van die verbanden tegen. Soms merk ik dan dat ik sommige dingen gewoon heb aangenomen, zonder echt te beseffen wat er staat, soms omdat je dat niet nodig hebt om toch te doen wat er staat. Misschien spreek ik nu een beetje wartaal voor je, dus ik zal het uitleggen. Paulus schrijft in het vervolg aan de gemeente van Kolosse, nadat hij heeft gezegd dat wij met Christus zijn opgewekt, dat we onze leden op aarde moeten doden. Vervolgens komen er een aantal woorden waarmee gelijk duidelijk wordt wat hij bedoelt.

Als je die woorden even tot je neemt, zou je tevreden kunnen zijn omdat je echt wel weet waar het over gaat. Woorden als ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en hebzucht, dat is toch gewoon logisch dat dit niet bij het leven met God hoort? Natuurlijk is dat logisch, dat heeft niets te maken met een hemels leven. Wat Paulus daarbij nog doet is het eigenlijk heel beeldend maken. Of eigenlijk, hij blijft in het beeld van de brief. Dat heeft te maken met dat ene woordje ‘leden’. Zonder dat woordje goed te kunnen plaatsen, is het wel duidelijk wat niet bij het leven met God hoort, maar kijk even goed naar de verbanden.

Als Paulus zegt dat je je leden die op de aarde zijn moet doden, dan heeft dat allemaal te maken met het vorige hoofdstuk, waar Paulus het heeft over Jezus als het Hoofd van Zijn lichaam en dat wij, doordat wij met Hem gestorven en opgestaan zijn, onderdeel zijn geworden van Zijn lichaam, de gemeente. Je bent dus lid van Zijn lichaam. Lid is dan niet een lid van een vereniging, maar we zijn leden van Zijn lichaam, zoals je been een van de leden van je lichaam is. In die lijn moet je de woorden van Paulus lezen in hoofdstuk 3. Hij trekt hier de lijn van het lichaam door. Eigenlijk zegt hij dus dat de leden die op aarde zijn, die dingen zijn die niet verbonden zijn met het Hoofd van het lichaam.

Het is niet zijn bedoeling om dit een op een over te zetten. De leden van het lichaam van Christus zijn gelovigen, terwijl het hier gaat over zondige, aardse leden, maar hij blijft bewust wel in die lijn om duidelijk te maken dat die leden die op de aarde zijn onderdeel zijn van je oude, gestorven lichaam. Jij bent met Christus gestorven, dus die leden die op de aarde zijn die moet je ook daadwerkelijk doden in de zin van afstand van doen. Ze horen namelijk niet bij het lichaam van Christus. Ondanks dat het bij het lichaam van Christus niet gaat over bepaalde manieren van leven, houdt hij het wel in deze lijn.

Jij bent als geheel, zoals je heilig bent in Christus, een van de leden van Zijn lichaam. Jij als de ene lid, stelt Paulus eigenlijk ook weer voor als een apart lichaam, waar leden aan kunnen zitten die aards zijn en niet hemels. In het lichaam van Christus ben je vanuit Gods perspectief helemaal rein en heilig en dus ook een eenheid als lid, terwijl je aan de aardse kant van ons bestaan nog te maken hebt met je eigen (geestelijke) lichaam met leden die niet hemels zijn. Neem daar afstand van. Breek met die zondige natuur op het moment dat die toch nog weer de kop op steekt, want jij bent als geheel lid van het lichaam van Christus en daar past niet langer het aardse leven bij. Bedenk dat jouw aardse bestaan in Christus is gedood en laat dan ook geen leden daarvan in leven. Het zijn namelijk die dingen waar de toorn van God over komt. En wij willen, als leden van het lichaam van Christus, heilig en rein voor God zijn, niet alleen omdat we dit in Christus zijn, maar ook omdat we zo willen leven in ons leven hier nog op aarde. Zo leef je hemels en zoek je de dingen die boven zijn en dood je de leden die op de aarde zijn.

Gebed: Heer, dank U dat U mij heilig en rein maakte en onderdeel laat zijn van Uw lichaam en daarom laat ik mijn oude leden op aarde niet in leven, maar breek met alles wat niet hemels is.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu