Verborgen in God

Thema: Kolossenzen

“Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.” (Kolossenzen 3:3 – HSV)

“U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.”(Kolossenzen 3:3 – NBV21)

Wat is eigenlijk je leven? Die vraag is eigenlijk wel heel erg lastig, zeker als je probeert met alles wat je hebt, je vast te houden aan dit leven. Nu hoop ik natuurlijk dat je gelijk zegt: “Theo, natuurlijk doe ik dat niet, want ik leef niet voor dit leven hier op aarde”. Toch, even eerlijk, denk ik dat we er allemaal vaak genoeg last van hebben dat we toch wel erg gehecht zijn aan ons leven op aarde. Natuurlijk zijn er momenten van verlangen, maar met alles om ons heen aan vrienden, familie en noem maar op, is het vaak genoeg ook echt goed op aarde. Toch kan juist dat het soms heel erg lastig maken.

Als we gewoon even om ons heen kijken, naar mensen die niets met God hebben, dan merk je daar vaak nog een veel sterker verlangen om het leven vast te houden. Steeds vaker hoor je dan dat als dat niet meer lukt, dat ze dan het leven niet langer meer willen. En eerlijk gezegd begrijp ik vanuit dat perspectief echt wel dat een verzoek om euthanasie een optie is, als er niets anders is dan je leven hier. Wat je hierbij ziet is dat het dan gaat om het leven zoals wij op aarde het leven ervaren, maar de vraag is of dat leven het echte leven is. Als dat echt zo is, dan is het eigenlijk gewoon een heleboel getob. Alles wat we in ons leven meemaken valt maar al te vaak tegen. De vraag is dan of ons leven die paar jaar hier op aarde is. Dat kan misschien, als het meezit een jaar of tachtig zijn, maar wat stelt dat uiteindelijk voor? Het is zo voorbij en als je daar dan voor leeft, is het wel teleurstellend.

Paulus laat je vandaag nog een andere kant zien, die er echt toe doet. Een kant die het leven het echt waard maakt. Doordat je je richt op wat boven is, je dus richt op het Hoofd, op Jezus, dan gebeurt er nog iets anders. Aan de ene kant sterf je dan aan jezelf. Het leven, wat alleen het leven hier op aarde is, dat laat je dan los. Dat is eigenlijk het sterven aan jezelf. Tegelijk zorgt dat als je op die manier sterft, je ook sterft met Jezus, maar ook met Hem opstaat. Eigenlijk zit er bij Jezus, tussen Zijn sterven en opstaan nog iets tussen. In de woorden van Paulus: U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Als Jezus, Die ons leven is, dan straks komt, zullen wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid, zit nog een geheim.

Wat Paulus bedoelt is dit: Toen Jezus aan het kruis stierf, bad Hij op het laatst nog: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. Jezus legt Zijn leven af, maar geeft dat in bewaring van God Zelf. God beschermt, ondanks Zijn sterven, wel het leven van Jezus, Die Zelf het leven is. Op die manier draait het ook in jouw leven niet om jouw leven, want dat is gestorven, op het moment dat je Jezus begon te geloven. Tegelijk is je eeuwig leven al lang verborgen in God, door Christus. Je leven is dus niet het hier en nu, je echte leven ligt verborgen in God.

Toen Jezus in het graf lag, was Zijn leven niet voorbij, want dat leven was eeuwig, net zoals jouw leven eeuwig is. Alleen lichamelijk stierf Hij om de dood te overwinnen, maar Zijn leven was verborgen in God en op het moment dat Hij opstond, gaf God Zijn leven weer terug. Dat is voor jou niet anders. Wat is het ergste dat je zou kunnen overkomen? Dat je sterft, maar tegelijk is je leven verborgen in God. Dat je leven verdwijnt niet, dat is eeuwig. En als Jezus straks terugkomt, zal ook jij in heerlijkheid met Hem zijn. Weet je, dit geeft een heel ander perspectief op het leven. Jouw leven is eeuwig en het beste komt nog. Als je hier teleurstellingen meemaakt, dan is de waarheid nog steeds, dat je echte leven, niet het aardse bestaan is, maar je leven in God. Dat is niet voor straks, dat is nu al zo.

De dingen zoeken die boven zijn heeft ook te maken dat je nu al het leven leeft dat met Christus verborgen is in God. Dat is een hemels leven dat van een andere orde is, maar dat nu al is begonnen, omdat jij niet meer leeft, want je bent met Christus gestorven. En in de opstanding van Jezus, de eerste verschijning van Jezus in heerlijkheid, beginnen wij ook al in Zijn heerlijkheid ons te bewegen, tot Hij nogmaals komt, in volle heerlijkheid en wij dan ook in volmaakte heerlijkheid met Hem zullen leven. Een leven dat nu begint en uitloopt in volmaakte en eeuwige heerlijkheid.

Gebed: Heer, wat een zegen, wat een wonder en hoe groot is het dat mijn leven verborgen is in U. Wat er ook gebeurt, mijn leven is voor eeuwig veilig!

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu