Geloven vanwege de hoop

Thema: Kolossenzen

“Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie. (Kolossenzen 1:5 – HSV)

“Beide komen voort uit de hoop op wat in de hemel voor u klaarligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie. (Kolossenzen 1:5 – NBV21)

Stel je voor dat ik zou zeggen dat we, vanwege de hoop op de redding zouden geloven, welk gevoel zou jou dat geven? Dus op die manier dat de hoop het doel is waarom je gelooft. Als je daar even over blijft nadenken, dan is dat eigenlijk net zo bijzonder als dat je bent gaan geloven om de Gods oordeel te ontvluchten. Het ene is alleen negatief en het andere positief, maar het doel is in beide gevallen op zijn minst nogal discutabel. Het gaat immers om wat jij zult ontvangen. Het zou misschien wel veel Bijbelser zijn als we zouden zeggen dat zelfs als God ons niets zou geven, we omwille van Hem toch zouden geloven. Het vreemde lijkt te zijn dat Paulus dit toch lijkt te schrijven aan de gemeente in Kolosse.

We hebben in het dankgebed van Paulus, dat tegelijk een bemoediging voor de gemeente was, dat hij ook dankte voor de hoop die voor hen is weggelegd in de hemelen. Toch is het even nodig om goed te kijken naar wat Paulus daar dan precies schrijft, omdat er in die zin nog een woordje tussen staat. Er staat namelijk dat ze zijn gaan geloven en de heiligen zijn gaan liefhebben vanwege de hoop op de hemel. Vooral dat woordje ‘vanwege’ is opmerkelijk, want dat maakt die hoop tot het doel van het geloof en de liefde voor de heiligen.

Hij schrijft dan vervolgens verder dat zij hier al eerder van hebben gehoord door het Woord van het Evangelie dat Epafras hen heeft verkondigd. En dat is niet alleen bij hen zo tot hen gekomen, maar dat is in de hele wereld zo tot de gelovigen gekomen. Wat bedoelt Paulus hier nu echt mee te zeggen? Zegt hij dat de hemel je doel moet zijn? Dan zou Paulus een hemel creëren die net zo individualistisch is dan deze wereld. Dan zou het daar vooral draaien op wat wij daar ontvangen. Om dit helder te krijgen moeten we even kijken wat Paulus nu precies bedoelt met die hoop die is weggelegd in de hemelen.

Als Paulus het in zijn brieven heeft over de hoop, dan gaat het niet alleen en in de eerste plaats om iets wat persoonlijk is, maar het gaat Paulus om de inhoud van die hoop. Wat is de inhoud van de hoop op de hemelen? Dan gaat het bij Paulus over de vereniging met Jezus. Het gaat dan over de wederkomst en de toekomstige heerlijkheid. Met dat doel voor ogen is er iets nodig en dat laat Paulus, maar ook Johannes in hun brieven telkens zien. In die heerlijkheid kun je niet komen met onreinheid. Die toekomstige heerlijkheid zal zuiver zijn en dat vraagt hier op aarde dus al iets van je.

Nu zou je heel snel kunnen zeggen dat je in Christus gereinigd bent en dat dit genoeg is, want je leven op aarde zal nooit rein zijn als het van onze daden afhangt. Dat is natuurlijk helemaal waar, maar op dat moment denk je wel op een heidense manier. Het Griekse denken van de heidenen redeneert dit uit elkaar, maar vanuit het Joodse denken sluit het een het ander helemaal niet uit. Reiniging door Jezus en een rein leven gaan namelijk hand in hand. Het is het geloof van een kind dat dit niet uit elkaar wil halen. Daar stuurt Paulus op aan en daarom stelt Paulus altijd een soort regels op hoe het leven van het geloof eruit ziet. De ene keer zijn dat de vruchten van de Geest waarbij dit door God wordt gewerkt, maar op een ander moment gaat Paulus er ook weer vanuit dat wij er verantwoordelijk voor zijn. Dat is niet strijdig met elkaar, maar zo is het leven van het geloof.

Met zicht op die heerlijkheid, zoals Paulus in dat woord ‘hoop’ bedoelt, komen die voorwaarden voor dat doel in een ander licht te staan. Paulus zegt met het oog op die heilige reinheid in de hemel dat we zijn gaan geloven in Jezus en dat de liefde tot de heiligen er is, vanwege die hoop. Die hoop wijst vooral op de reinheid van de hemel en in je voorbereiding daarop geloof je in Jezus, Die je reinigt, maar leef je ook Zijn leven, omdat dit hoort bij een hemel die rein en zuiver is. En dan is die hoop een andere voorwaarde, dan als het over je persoonlijke verwachting gaat. Dit gaat dus veel verder en heeft alles te maken met een toekomst, die eigenlijk op aarde al is begonnen vanaf dat je begon te geloven.

Gebed: Heer, laat Uw eeuwige toekomst voor mij altijd een motivatie zijn om daar nu al helemaal naar te leven, niet omdat dit moet, maar omdat ik al onderdeel ben van Uw eeuwige toekomst.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Geloven is niet meer van deze tijd

Waarom is geloven vaak zo moeilijk? Zou het kunnen zijn dat dit komt omdat wij teveel mensen van deze tijd zijn geworden?
Eigenlijk is geloven helemaal niet iets meer voor onze tijd.

Ik liep afgelopen week buiten en kreeg toen het beeld van een fotorolletje, toen ik liep na te denken over geloof. Ik kom nog uit de tijd van de fotorolletjes. Sterker nog, mijn vader had een heuse Doka. Een donkere kamer waar je zwart-wit foto's kon ontwikkelen. Kleur was niet te doen, omdat dat nog veel meer bij kwam kijken. Geloven moet je eens vergelijken met een fotorolletje.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu