Daarom blijven we bidden

Thema: Kolossenzen

“Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht.” (Kolossenzen 1:9 – HSV)

“Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt.” (Kolossenzen 1:9 – NBV21)

Na alle woorden van dank aan God en na alle bemoedigingen schrijft Paulus ineens een zin waarbij je denkt: “Heb ik iets gemist, Paulus”? Hij schrijft dan ineens: “Daarom houden wij niet op voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil”. Is er dan iets toch mis gegaan? Natuurlijk hebben we niet letterlijk ieder vers behandeld in deze serie, dat zou veel te ver gaan, maar je zou wel kunnen bedenken dat ik toch wel een belangrijk vers overgeslagen moet hebben. Toch blijkt dat niet het geval te zijn.

Paulus heeft het over de hoop gehad die gericht is op de toekomst waar alles zuiver zal zijn en dat dit gevolgen heeft voor het leven nu op aarde, maar daar voldeden ze aan. Deze boodschap is zo bij hen gekomen, net als in de hele wereld en niets, maar dan ook niets lijkt erop dat ze dit niet serieus hebben genomen. Er zijn wel gemeenten waar Paulus aan schrijft waar dat anders is geweest, maar hier in Kolosse speelt dat geen rol. Toch schrijft Paulus dat hij blijft bidden en smeken. Nu is dat niet gelijk vreemd, maar dat woordje ‘daarom’ wijst normaal terug op iets dat daarvoor gezegd moet zijn en dan zou je bijna vanzelfsprekend moeten aannemen dat dit iets negatiefs is omdat Paulus blijft bidden en smeken om meer kennis van God en Zijn wil. Opmerkelijk dat dit dus niet zo is, maar dat laat dus wel iets anders zien.

Het zal je niet verrassen dat het leven als christen lang niet altijd eenvoudig is. Het klinkt misschien allemaal wel heel mooi hoe het er daar in Kolosse aan toe gaat, maar probeer dat maar eens zou te houden. De hoop op de toekomst zal nog wel gaan, en het geloof in Christus misschien ook nog wel, maar de liefde voor de heiligen is al een heel ander verhaal. Even heel eerlijk, ik vind het soms ook echt wel eens moeilijk om voor iedereen liefde op te brengen. Jij niet? En ja, soms ook echt voor andere gelovigen is dat lang niet altijd makkelijk, zeker niet als karakters soms wat schuren. En dus is ook het wandelen op een wijze die de Heer waardig is nog niet zo eenvoudig. Dat lukt wel met ons hoofd, maar in de daden gaat het niet vanzelf. Daarnaast is ook groeien in de kennis van God en Zijn wil lang niet altijd zo makkelijk als dat we het zeggen. Soms omdat we zijn wil niet begrijpen, maar soms ook omdat we dat niet willen, omdat het te veel van onszelf kost.

Dan kan het op dit moment in Kolosse misschien wel goed gaan, maar Paulus beseft dat dit echt niet vanzelfsprekend is. Dat lukt soms ook gewoon helemaal niet, zelfs als wil je nog zo trouw zijn aan God en Zijn Koninkrijk. Daarom, (zie je dat ik dit woordje nu ook gebruik), daarom blijft Paulus dus bidden en smeken. Hij kent zichzelf ongetwijfeld ook wel. Dat ‘daarom’ is een woordje dat we eigenlijk nooit moeten vergeten, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Daarom bidden en smeken we, zodat wijzelf en anderen om ons heen groeien in de kennis van God en Zijn wil en dat we vrucht blijven dragen. Na het dankgebed van Paulus is dit smeekgebed ook een intense blijk van liefde voor de gemeente in Kolosse en roept dat bij ons de vraag op in hoeverre wij op diezelfde manier elkaar liefhebben en steunen door deze manier van bidden.

Gebed: Heer, ik bid en smeek voor mijn broers en zussen zodat ze zullen blijven groeien in kennis van U en Uw wil.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu