Gods gezag en gelovigen

Thema: Kolossenzen

“Aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Kolosse zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.” (Kolossenzen 1:2 – HSV)

“Aan de heiligen in Kolosse, onze gelovige broeders en zusters, die één zijn met Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader.” (Kolossenzen 1:2 – NBV21)

Soms zou je toch zeggen dat dingen echt vanzelfsprekend moeten zijn? Denk even mee met het begin van de brief aan de Kolossenzen. Paulus stelt zich voor als apostel die door de wil van God dat is geworden en dat hij daardoor dus met Goddelijk gezag spreekt en schrijft. Je zou zeggen dat is goed als je dit zegt tegen mensen die dit ook nodig hebben. Als je voor trouwe christenen een boodschap hebt, hoef je toch niet bang te zijn dat ze je woorden op Gods gezag zouden negeren? Dus puur op grond van de opening van de brief zou je kunnen aannemen dat Paulus een brief gaat schrijven aan mensen die het nodig hebben te weten dat Paulus niet op eigen titel spreekt. Ondertussen zou het kunnen dat je zegt: Maar Paulus schrijft toch al zijn brieven aan gelovigen?

Paulus schrijft inderdaad al zijn brieven aan gelovigen. De ene keer noemt hij hen geroepen heiligen en een andere keer, zoals in deze brief, heilige en gelovige broeders (en zusters). Dus als hij dan straks dingen gaat schrijven op grond van Gods Woord, is het toch gelijk ook duidelijk dat hij met Gods gezag spreekt, zelfs als hij helemaal onbekend zou zijn voor hen? Je zou bijna zeggen, dat zou zo toch wel moeten zijn.

Afgelopen tijd was ik met een paar jongeren in gesprek over het gezag van Gods Woord en legde ik hen een aantal keuzes voor hoe doorslaggevend Gods Woord zou zijn of niet. Opmerkelijk of niet, maar er was maar één jongere die zei: “Doorslaggevend” en alle anderen kozen voor richtinggevend tot eigenlijk geen enkele invloed in het leven. En dat terwijl ik mijn boodschap had opgebouwd vanuit de gedachte dat Gods Woord doorslaggevend zou zijn en ik daarna met een aantal lastige thema’s hen zou uitdagen om het doorslaggevend te laten zijn. Zover kwam ik niet, omdat het doorslaggevende aspect er niet was. Dan kun je zeggen: “Oh, wat erg”, maar je kunt ook zeggen: “Wel een eerlijk antwoord”. En even eerlijk, als jij gelooft dat je voorganger op Gods gezag spreekt, hoe ga jij daar dan mee om als het je even niet past?

Als je mee bent in deze lijn van denken, dan is het misschien toch wel een minder grote tegenstelling in de twee eerste verzen van deze brief. Het absolute gezag van Gods Woord is en blijft voor ons ook gewoon lastig, zeker in een tijd waarin iedereen zijn eigen leven maar moet leven zoals hij dat wil. Daarom is het misschien ook wel een eerlijke spiegel om deze brief te beginnen met de rol van Paulus door de wil van God en het aanschrijven van heilige en gelovige broeders (en zusters). Natuurlijk zijn ze dat helemaal. Paulus schrijft deze woorden echt niet uit formaliteit, dat zal in het vervolg nog wel blijken, maar tegelijk staat er wel tegenover dat Paulus niet op eigen gezag schrijft. Dat mag het best wel even op scherp zetten.

Misschien wordt het nog wel scherper doordat hij zegt dat ze ook in Christus zijn. De verbinding met Jezus zoals de wijnrank met de wijnstok maakt het ook wel weer vanzelfsprekend dat ze vanuit dat perspectief moeten leren leven en geloven. Terwijl ze ook gegroet worden door de Drie-Enige God. Ook daarin blijkt de rol van Paulus. Meer dan een doorgeefkanaal is hij niet. Genade en vrede geeft hij door in de Naam van de Vader en de Zoon.

Neem het voor de komende tijd eens mee hoe jij omgaat met woorden met Goddelijk gezag. En ja, die mag en moet je ook echt toetsen, maar als ze overeenstemmen met Gods Woord, hebben ze wel dit gezag. En tegelijk mag je, hoe struikelend ook, heilig en gelovig zijn en verbonden met Jezus. Een hoopvol begin van een brief waarin het alleen over Jezus blijft gaan.

Gebed: Heer, leer mij Uw gezag te aanvaarden in elke situatie en leer mij zo als heilige en gelovige te leven.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Geloven is niet meer van deze tijd

Waarom is geloven vaak zo moeilijk? Zou het kunnen zijn dat dit komt omdat wij teveel mensen van deze tijd zijn geworden?
Eigenlijk is geloven helemaal niet iets meer voor onze tijd.

Ik liep afgelopen week buiten en kreeg toen het beeld van een fotorolletje, toen ik liep na te denken over geloof. Ik kom nog uit de tijd van de fotorolletjes. Sterker nog, mijn vader had een heuse Doka. Een donkere kamer waar je zwart-wit foto's kon ontwikkelen. Kleur was niet te doen, omdat dat nog veel meer bij kwam kijken. Geloven moet je eens vergelijken met een fotorolletje.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu