Gods genadige wind

Thema: Door de wind

“En de HEERE keerde de wind en liet een zeer sterke westenwind opsteken. Die tilde de sprinkhanen op en wierp ze in de Schelfzee. Er bleef niet één sprinkhaan over op heel het grondgebied van Egypte.” (Exodus 10:19 – HSV)

“En de HEER liet de wind draaien en aanzwellen tot een krachtige westenwind, die de sprinkhanen de Rietzee in joeg. In heel Egypte bleef geen sprinkhaan over.” (Exodus 10:19 – NBV21)

Dat God bij Noach de wind gebruikt om de aarde droog te laten worden is goed te begrijpen. Noach was immers de enige mens op aarde met zijn gezin waar God nog mee verder wilde. Dus dat God ingrijpt door de wind het water weg te laten blazen is wel te begrijpen. Overigens is het ook wel bijzonder dat Noach daar nooit om heeft gevraagd. Helemaal niet zelfs. Het wordt een spannendere vraag op het moment dat God een oordeel geeft en diegene die het oordeel treft, van het oordeel af wil. Dat komt misschien wel dichterbij dan je kunt denken.

Stel je voor dat onze regering bij de kerk aanklopt met de vraag of wij tot God willen bidden als kerk en aan God willen vragen om corona van ons af te nemen. Wees even eerlijk over hoe jij zou reageren? Zonder dat je hierbij tot de conclusie moet komen dat corona een soort plaag zou zijn zoals in Egypte tien keer gebeurde. Daar wil ik heel voorzichtig in zijn. Toch ben ik wel benieuwd wat jouw reactie zou zijn, als je vanuit God denkt te spreken. Ik ben geneigd om te zeggen: “Beste regering, misschien moeten we ons als land en volk eerst maar eens terugkeren tot God”. En ik geloof dat het echt noodzaak is om terug te keren, dus misschien zou ik wel reageren vanuit die gedachte.

Als je even kijkt wat er in Egypte gebeurde, zou je reactie misschien nog wel scherper zijn. We zijn ondertussen bij de achterste plaag aangekomen. God heeft sprinkhanen in Egypte gegeven. Ze hebben het hele land kaalgevreten en de farao is wanhopig. Overal zitten die beesten. Alleen is het wel de achtste plaag. God heeft al acht keer duidelijk gemaakt wat Hij wilde. En iedere keer lijkt de farao beterschap te beloven, maar zodra de plaag is verdwenen is het al snel gedaan met de beterschap en komt dat er echt niet van. Dus wat zou je zeggen als hij dan voor de achtste keer komt en hij aan Mozes vraagt om voor hem te bidden tot God om deze plaag van hem af te nemen? Dat Mozes nog zo rustig blijft, kan ik bijna niet begrijpen.

Wat God dan doet is dat Hij na het gebed van Mozes, een wind laat waaien. Hij blaast met kracht de sprinkhanen het land uit. God heeft weer de wind gebruikt om de situatie te keren. Zelfs nu bij een farao is door en door onbetrouwbaar was. Je kunt zeggen dat God dit deed om uiteindelijk bij de tiende plaag uit te komen. Dat is wel wat makkelijk gedacht met onze kennis, die er toen in ieder geval niet was.

God grijpt met wind in, terwijl er geen reden was om dat te doen. Zie je hoe God natuurkundige omstandigheden gebruikt om een plaag weg te nemen. Ik vind dat wel bemoedigend, want als God dit doet, dan is er in elke situatie hoop, terwijl er echt niet altijd een heel groot wonder hoeft te gebeuren. God kan ook zijn schepping gebruiken om een plaag te stoppen. Net zo goed als God uiteindelijk een virus kan laten uitrazen via een biologische manier. De grote vraag is of wij dan God de eer geven? Als God het in een wonder doet, is het zichtbaar, maar hier was het maar de vraag of dit als een wonder heeft gevoeld. Misschien was deze wind betrekkelijk normaal, net zo goed als dat bij hoog water op een geven moment de wind draait en we opgelucht adem halen. De vraag is of wij willen zien dat in iets dat behoorlijk natuurkundig is, Gods hand krachtig aanwezig is. En zelfs een goddeloze regering zoals bij de farao is voor God geen reden om in te grijpen als de Zijnen beginnen te bidden.

Dit maakt deze wind tot een hoopvolle manier van ingrijpen van God, waardoor ook wij mogen weten dat God ook nu wil reageren op het gebed van Zijn gelovigen en zo een plaag, een virus of wat voor lastige situatie dan ook kan wegnemen. Laten wij dan maar bidden voor degenen die dat niet doen en de les van deze wind serieus nemen.

Gebed: Heer, zoals Mozes, zo bidden wij ook voor ons land om Uw zegen en blaas alstublieft corona helemaal weg.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu