Door de wind

Thema: Door de wind

“En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof.” (Genesis 3:8 – HSV)

“Toen de mens en zijn vrouw de HEER God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen.” (Genesis 3:8 – NBV21)

Houd jij er ook van om regelmatig even met je haren door de wind te lopen? De wind, het is en blijft iets vreemd. Hij komt ergens vandaan, maar je ziet hem niet. Het is soms heerlijk om in de wind te lopen en soms verschrikkelijk. Als we over de wind zingen is het meestal erg vriendelijk. Dan worden we gedragen door de wind, worden we opgetild door de wind, maar meestal is het positief en zingen we erover omdat we boven de omstandigheden worden uitgetild. Tenminste, in veel liederen van onze tijd. En in de Bijbel komen we de wind ook regelmatig tegen. In hoeverre komt ons beeld van de wind dan overeen met het Bijbelse beeld? We gaan de komende tijd met het thema ‘Door de wind’ kijken naar de rol van de wind in de Bijbel. Niet alleen letterlijk, maar ook als de wind gebruikt wordt om iets duidelijk te maken.

Als je alle teksten waar het woord ‘wind’ in voorkomt gaat opzoeken in je Bijbel, ontdek je dat je niet alle teksten helemaal hoeft uit te pluizen. Heel veel teksten over de wind hebben een zelfde achtergrond. We zullen daarom ook niet alle Bijbelteksten over de wind in deze serie behandelen, maar we behandelen wel alle vormen van wind die we tegenkomen in de Bijbel en wat ze te zeggen hebben. Als je bijvoorbeeld in het boek Prediker naar het woord ‘wind’ kijkt, is de betekenis altijd hetzelfde en wijst het op de vluchtigheid van het leven, maar op een andere plaats laat het juist iets anders zien. Op die manier zullen we op zoek gaan naar de wind in de Bijbel.

Natuurkundig is de wind nog best iets lastigs. Hoe het ontstaat is bijna niet simpel uit te leggen. Het is meer dan het verwarmen van het aardoppervlak door de zon waardoor lucht in beweging komt, al is dat wel de basis. De Bijbel legt niet zo heel veel uit over het functioneren van de wind. De nadruk ligt er veel meer op wat de wind doet of tot stand brengt. Toch is dat niet het enige. Het gaat in de Bijbel lang niet altijd alleen over wat de wind uitwerkt. De eerste tekst over de wind komen we tegen in het Paradijs. Het moment, vlak na de zondeval. Dan blijkt dat de wind als het ware het voertuig van God is. Adam en Eva horen God in de wind van de dag.

Als je dit letterlijk zou nemen, dan is niet de zon die de luchtstroom in beweging zet, maar is het voor Adam God die de luchtstromen in beweging zet door te wandelen in de Hof. Het lijkt dus dat de wind alles te maken heeft met het verplaatsen van God. Natuurkundig is natuurlijk waar wat wij nu weten, maar in het Paradijs gebeurde er meer en was de situatie anders. Als God dichterbij komt, beweegt de lucht. En dat terwijl God een Geest is. Toch is dit de eerste kennismaking met de wind. Adam en Eva herkenden God aan de wind. Of dit de enige wind is geweest in die tijd weten we niet. Wat wel opvalt is dat God gebruik maakt van de natuur. Op die manier wisten Adam en Eva dat God er was om mee te wandelen. Natuurlijk, op dat moment had Adam er helemaal geen behoefte meer aan, maar kennelijk was dit Gods manier al die tijd al geweest, anders hadden Adam en Eva nooit kunnen weten dat God er was.

God maakt dus gebruik van Zijn schepping om dichtbij te komen. Doe dus niet zomaar natuurkundige ervaringen af als alleen maar natuurkundig. God laat Zich kennen, ook in de wind. Gods spreekt, ook in de natuur. Niet voor niets zegt Paulus dat degenen die het Woord van God niet hebben gekregen, God hadden kunnen kennen in de natuur. Net als Adam, die God herkende in de wind.

Gebed: Heer, de schepping is van U en U gebruikt deze op Uw manier en op Uw tijd, zelfs om dichtbij ons te komen.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu