Terugkeer in hoop

Thema: terugkeer

Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter Zich overlaat: een graanoffer en een plengoffer voor de HEERE, uw God. (Joël 2:14 – HSV)

Misschien verandert Hij van gedachten, ziet Hij af van zijn voornemen en laat Hij een spoor van zegen achter, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de HEER, jullie God. (Joël 2:14 – NBV21)

Dat terugkeer belangrijk is en we God echt in alles het centrum laten zijn van ons leven, zowel persoonlijk, kerkelijk als maatschappelijk en dat wat Zijn richtlijnen zijn ook de onze moeten zijn is wel duidelijk geworden. Terugkeer tot de Heer. De trend van onze maatschappij is vooral dat je iedereen zijn eigen ruimte moet geven, iedereen mag kiezen voor zijn eigen leven. Het is het liberale denken waar alles draait om zelfontplooiing. En eigenlijk is dat geen nieuwe ideologie. Deze ideologie is de vloek die satan al vanaf de zondeval over ons probeer uit te gieten en die leugen de mensheid al vanaf het begin wil laten geloven. Israël deed eigenlijk telkens hetzelfde: Hun eigen wil. In de tijd van Joël was dat niet anders en Joël kijkt dan eigenlijk al veel verder en heeft het dan over de komst van de grote dag van de HEER. De grote dag van oordeel. Opmerkelijk zijn dan zijn woorden namens God.

Het is niet de bedoeling om het volk bang te maken voor het oordeel van God, maar het is wel de vraag hoe men dacht staande te kunnen blijven als het zover is. Denk je echt dat in de dag van het oordeel er redding is voor iemand die niet zijn vertrouwen stelt op God en in ons geval, in Jezus en Zijn werk. En in reactie op die vraag roept Joël op tot bekering. Niet een bekering van buiten, uiterlijk zichtbaar in het scheuren van kleren, zoals het in die tijd gebruikelijk was, maar een terugkeer tot God met het hart. Dan zegt hij dat God genadig, liefdevol, geduldig en trouw is en bereid om het onheil af te wenden. Zo is God en God is nog steeds Dezelfde.

De zin die dan volgt die moet je gewoon eens een poosje overdenken. Joël zegt dan: “Misschien verandert Hij van gedachten, ziet Hij af van Zijn voornemen en laat Hij een spoor van zegen achter”. Terugkeren met je hart heeft te maken dat je terugkeer met die diepste intenties van je bestaan. Alles wat in je is keert terug. We willen niets anders meer. Stel dat we als kerk en als volk dat doen, misschien is God dan van plan om van gedachten te veranderen en ons een spoor van zegen te schenken. Een spoor van zegen, waarin we dan opnieuw wegen mogen zoeken om verder te gaan, maar wel in het spoor van Gods zegen.

Je kunt zeggen: Dit zijn ook weer woorden tegen Israël. Dat klopt en is helemaal waar. Toch is het gebruik van het begrip van ‘de dag van de HEER’ wel kenmerkend voor deze profeet. Lees je deze profeet verder, dan ontdek je ook de profetie over de Heilige Geest, Die in het boek Handelingen weer wordt herhaalt. Daarmee lijkt Joël breder toegepast te kunnen worden dan menig ander profeet. Je kunt dan de vraag stellen: Hoe komen we opnieuw onder een stroom van zegen van God? Door terug te keren en waarom zou God, Die ons land al zo vaak heeft gezegend, bij terugkeer dan ook niet ons opnieuw Zijn zegen geven? Als je het thema ‘terugkeer’ op allerlei manieren in de Bijbel bekijkt, ontdek je telkens weer dat zo lang er tijd is er ook een weg terug is.

De vraag is hoe ons hele volk terug zal keren en of ons volk dat wil. Meer dan als kerk terugkeren en trouw zijn aan God en plaatsvervangend schuld voor ons volk belijden kan misschien wel niet, maar zal God op grond daarvan ook niet zegenen? Petrus noemt ons een uitverkoren generatie, die moeten dienen als een koninkrijk van priesters. Laten we dat dan doen, zoals een priester verzoening deed voor het hele volk, laten wij dan op die manier terug keren tot God en zo ook voor ons volk verzoening doen om zo de rol van priester, plaatsvervangend schuld te belijden en misschien ontstaat er dan weer een stroom van zegen.

Gebed: HEER, ik vraag U plaatsvervangend vergeving voor ons volk. Zoveel zonder, die U tergen in Uw heiligheid. Wij zijn er medeschuldig aan, want ook wij zijn het volk van Nederland. Vergeef ons en schenk ons opnieuw een spoor van zegen, zodat onze wegen, als land en volk weer zullen gaan in Uw spoor.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu