Bekering vanwege het Koninkrijk

Thema: Terugkeer

“Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” (Mattheüs 4:17 – HSV)

“Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’” (Mattheüs 4:17 – NBV21)

Is het jou wel eens opgevallen op welke manier Jezus aan Zijn bediening begint? Hij begint niet met een wonder, maar Hij begint met een dringende oproep. Het moment dat Jezus aan Zijn bediening begon was net na het moment dat Johannes de Doper opgepakt was. De verkondiging van Johannes was: “Bekeer je, want het Koninkrijk van de hemelen is dichtbij gekomen”. Jezus was Zelf dat Koninkrijk, wat Johannes al had voorbereid en daarom was er bekering nodig. Als Jezus dan begint met Zijn bediening, waar begint Hij dan mee? “Bekeert U, want het Koninkrijk van de hemelen is dichtbij gekomen”. Met andere woorden, Jezus brengt dezelfde boodschap bij Zijn begin.

Dan is het even belangrijk om je af te vragen wie deze boodschap te horen kregen? Dat was het volk Israël. Zijn Eigen volk kreeg deze boodschap te horen. Het was geen boodschap voor de heidenen, ook niet voor de Romeinen, dit is de boodschap voor Israël. Waarom zouden ze zich dan moeten bekeren? Je zou nog kunnen zeggen dat er bekering nodig was op het moment dat Jezus Zijn werk aan het doen was en dat zij zich niet bekeerden tot Jezus. Alleen was dat niet aan de orde. Het is nog gewoon zoals het al eeuwen was: Israël leefde als Israël met een set van religieuze regels.

Toch blijkt dat niet voldoende te zijn volgens Jezus om het Koninkrijk van de hemelen te ontvangen. Dat Koninkrijk van de hemelen was voor een Jood een duidelijk begrip van het vrederijk van de Messias. Als de Messias zou komen, zou ook Gods shalom met Hem meekomen. Zowel Johannes als Jezus zeggen dus dat dit moment dichtbij is gekomen. En kennelijk kon Israël dat vrederijk niet ontvangen op de manier hoe ze nu leefden. En kennelijk was de prediking van Johannes ook nog niet zover gekomen dat er voldoende bekering was in Israël. Jezus maakt Zichzelf dus nog niet bekend, maar Hij gaat nog even door waar Johannes mee begonnen was.

Het woord bekering in het Nieuwe Testament is het Griekse woord metanoia. Eigenlijk maakt dit woord duidelijk wat wij in een woord niet kunnen duidelijk maken. Want hoe omschrijf je bekering? Is dat je afkeren van een zondig leven? Dan zou het een daad kunnen zijn waarbij je goed je best doet. Het gaat bij metanoia om vernieuwing van je denken. Het gaat dus om je diepste intenties en niet om je goedgekeurde daden. Je gezindheid moet er dus op gericht zijn om te leven in het Koninkrijk van de hemelen. Als je er zo naar kijkt, wordt het een behoorlijk ander verhaal dan dat je afstand neemt van bepaalde zonden. Het gaat om een verandering in je denken en niet in je daden. Je daden veranderen vanuit de vernieuwing van je denken.

Het gaat er dus om dat wij ons denken vernieuwen in lijn met Gods Koninkrijk. Het gaat om vernieuwing in je denken zodat je manier van denken niet langer aards is, maar hemels, gericht op Hem Die alles maakte en dus ook op Hem Die weet wat het beste is en wat dan ook maar al te vaak haaks staat op ons denken. En natuurlijk kunnen we zeggen dat eenmaal bekeerd altijd bekeerd is, dat klopt als het bekering is van geloof in Jezus, maar je denken moet van dag tot dag vernieuwd worden, zodat er ook plaats is voor het Koninkrijk van God. Daar legt Jezus de vinger bij. Hij je wil je vanuit hemels perspectief laten denken en laten leven. Dat is ook de enige manier dat je daden fundamenteel veranderen. Daarom is het niet opmerkelijk dat dit de eerste boodschap is die Jezus brengt, want Hij begint met je focus los te maken van dit aardse leven en je te richten op het hemelse leven. Iets dat niet alleen je daden veranderd, maar gelijk ook je hele visie en zicht op de wereld waarin we leven. Dat geeft ook ontspanning, omdat je dan alles doorziet vanuit Gods perspectief.

Gebed: Heer, ik wil mijn denken vernieuwen en afstemmen op Uw denken, maar helpt U mij om dat te doen, ik ben zo aards waardoor dit bijna onmogelijk lijkt.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu