Fijngevoeligheid in wezenlijke dingen

Thema: Filippenzen

“opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus.” (Filippezen 1:10)

Eigenlijk heb ik een grote weerstand tegen nieuwjaarswensen. Tenminste, van die ‘gelukkig nieuwjaar uitspraken’. Je kunt je in de eerste plaats al afvragen wanneer je jaar gelukkig is. Misschien is je jaar pas echt gelukkig als dat naar menselijke maatstaven ongelukkig is. Hetzelfde heb ik eigenlijk ook met verjaardagen. Iemand feliciteren met iets dat hij niet eens zelf tot stand heeft gebracht. Wat ik steeds meer ben gaan doen en wat ik vooral leerde toen ik profetie leerde ontdekken is om over iemand een profetisch gebed uit te spreken. Iets tussen een zegen en woorden van God die je op dat moment op je hart hebt en dat delen met die persoon. Als je verder leest in de brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, dan doet Paulus dat eigenlijk ook.

Na de dankzegging in de brief volgt iets dat op een zegenwens lijkt. Hij begint met het vertrouwen uit te spreken in God dat Hij Die getrouw is ook zal vasthouden wat Hij is begonnen en hij spreekt ook zijn verlangen uit om de gemeente weer te ontmoeten. De woorden die dan volgen zijn bijzonder en hebben het karakter van zo’n profetisch gebed. Hij bid hen toe dat hun liefde nog steeds overvloediger wordt. Dat klinkt als een redelijk normale gebedswens, maar daar laat hij het dan niet bij. Die liefde moet toenemen in kennis, maar ook in fijngevoeligheid! Hoe meer liefde, hoe meer fijngevoeligheid. Dat is nodig, en dat bidt hij er dan nog bij, om te kunnen onderscheiden wat wezenlijk is. Meer liefde zorgt dus dat je beter gaat aanvoelen wat er nu echt toe doet.

Even eerlijk, en doe maar even een test, hoeveel dingen zijn er als je gewoon even goed nadenkt en aanvoelt, zijn er op een dag die je doet die er eigenlijk niet toe doen. En dan nog niet eens in je vrije tijd, maar als je dit koppelt aan fijngevoeligheid. Want fijngevoeligheid heeft eigenlijk altijd betrekking op hoe je omgaat met gevoelens van anderen en hoe je daar op reageert. Er zijn op een dag vaak momenten waarvan je maar al te vaak achteraf moet zeggen dat als je meer uit liefde had gereageerd dat je fijngevoeliger was geweest en dat je dan het wezenlijke en dat wat er minder toe doet, beter had kunnen scheiden.

Die dingen die niet wezenlijk zijn, zou je dus eigenlijk ook gewoon eerder los moeten laten en je er minder druk over moeten maken. Maar ik merk zelf dat als je te snel uit emotie ergens op reageert dat je je toch wel makkelijk druk kunt maken over de dingen die er niet echt toe doen. Laat het los, zo belangrijk zijn die dingen helemaal niet. Soms krijg je een mail van iemand over iets waarvan je denkt: ‘waar kan iemand zich druk over maken’ en misschien moet je dan ook die fijngevoeligheid wel hebben om het even te laten voor wat het is.

Soms heb je gewoon ook even een nachtje slaap nodig om de andere ochtend in te zien dat het helemaal niet zo wezenlijk was dan dat je de dag ervoor dacht. Emotie en vanuit emotie reageren is heel vaak niet uit liefde, maar veel meer uit eigenliefde. Je voelt je gekwetst of geraakt en vanuit die emotie reageer je en het is helemaal niet zo wezenlijk waar je je dan druk over gaat maken. Laat jouw hart raken door wat Gods hart raakt. Als je dat doet, word je vanzelf vervuld met vruchten van gerechtigheid en wordt de heerlijkheid van God zichtbaar in wat je doet.

Hoe dat in Filippi precies was weten we niet, maar Paulus bidt erom dat dit meer en meer zal toenemen. Hij zegt niet dat het te weinig is, maar hoe is dat bij ons, wat zie jij als je in je eigen spiegel kijkt? Liefde die kennis en fijngevoeligheid oplevert? Of reageren vanuit pijn, teleurstelling of iets dat daarop lijkt?

Gebed: Heer, ik bid U, geef mij meer liefde, zodat ik meer kennis en fijngevoeligheid zal krijgen om mij alleen nog echt druk te maken over wezenlijke zaken.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu