Onderweg verwachten

Thema: In verwachting

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” (Openbaring 3:20)

Die grote Bruiloftsdag kan voor je gevoel nog heel lang duren. En toch wil het niet zeggen dat je de hele periode van verwachten het zonder de Bruidegom moet doen. Vandaag werd ik op een hele bijzondere manier verrast door een hele bekende Bijbeltekst. En terwijl ik nog verder nadacht over het verwachten van de Bruiloftsdag en de Bruiloft van het Lam, besefte ik ineens dat er aan deze tekst nog een heel andere kant zit. De bekende tekst uit Openbaring 3:20: “Zie ik sta aan de deur en Ik klop”.

Het is een tekst uit de brief aan de gemeente aan Laodicea. Die gemeente noemt Jezus in deze brief lauw en Hij spuugt hen eigenlijk uit vanwege hun lauwheid. Liever had Hij dat ze koud waren, dat was dan nog beter dan smerig lauw. Toch laat Jezus het daar niet bij. Hij geeft hen ook een dringend advies. Het advies is dat ze hun eigen rijkdom loslaten en Zijn goud kopen en dat ze bij Hem witte kleren kopen. Hun reinheid, zou je kunnen zeggen, moeten ze bij Hem kopen. Toch, als je de lijn volgt waar Openbaring in uitkomt, dan is dat het huwelijk tussen Christus en Zijn gemeente. Het Nieuwe Jeruzalem daalt dan als een bruid neer voor Jezus. Een reine bruid vol schittering van goud, maar ook de witte kleren komen telkens terug. Als het zover is dat is die bruid toebereid, staat er dan. Er is dus een voorbereidingstijd voor de bruid van Christus.

Wij krijgen de tijd hier op aarde om als Zijn bruid ons gereed te maken. En ondertussen gaat de tijd niet zinloos voorbij. Net zo goed als dat een stelletje dat verkering heeft, niet zonder contactmomenten is tussen de eerste ontmoeting en de huwelijksdag. Je leert elkaar ondertussen steeds beter kennen zodat je geen vreemde bent van elkaar op de dag van het huwelijk. Zo gaat Jezus ook met ons om. En waar dat op uit loopt is ook duidelijk. Hij zegt dat Hij voor je deur staat en Hij klopt. Is dat de huwelijksdag? De dag van de wederkomst? Dat lijkt mij niet, want Hij staat nu voor de deur en Hij klopt. Dat doet Hij niet straks.

Terwijl wij wachten op de grote dag van Zijn komst naar de aarde, staat Hij ook telkens voor je deur. Hij laat deze wachttijd niet voorbijgaan zonder dat Hij contact met je heeft. Hij verlangt ook nu al naar contact en zo wil Hij telkens in relatie met jou leven. Sterker nog, Hij wil bij je binnenkomen en de maaltijd gebruiken. Je kunt dan snel denken aan het Avondmaal, maar dat staat er niet direct. Hij wil met je aan tafel zitten en je ontmoeten. Hij wil je alle ruimte geven dat je Hem beter leert kennen.

Als je zo naar de brief aan Laodicea kijkt, krijgt hij ineens een veel diepere dimensie. Overigens staan al deze brieven in het licht van ‘Wie overwint’. En om te overwinnen hebben we contact met Jezus nodig, terwijl we onderweg zijn naar de trouwdag met Hem. Geef Hem dan ook de ruimte en de tijd om bij je binnen te komen, met je te praten en jij met Hem. Laat je relatie met Hem verdiepen en verrijken.

Gebed: Heer, dank U dat U mij de kans geeft U beter te leren kennen en dat U op relatie met mij uit bent. Ik open de deur en U bent meer dan welkom.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

28 september 2023
03 februari 2023
27 januari 2023

Spreekbeurten Theo de Koning

17 dec 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
24 dec 2023
10:00 - 11:30
's Gravendeel, Hervormde gemeente
31 dec 2023
09:30 - 11:00
Piershil, Hervormde gemeente
31 dec 2023
17:00 - 18:30
H.I. Ambacht, Hervormde gemeente

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Ikea-kast

Ik zal het gelijk maar zeggen: De combinatie van een bepaalde vorm van eigenwijsheid en onhandigheid zorgt wel eens voor wat uitdagingen. Je hebt twee categorieën mensen: De ene categorie leest gebruiksaanwijzingen, montagetekeningen en handleidingen, de andere categorie doet dat niet en begint gewoon. Met als gevolg dat die laatste categorie mensen halverwege toch vaak maar wel even de handleiding erbij pakt, of na lange tijd tot de conclusie komt dat er meer mogelijk is met een apparaat dan hij eigenlijk wist. Het zal je niet verbazen dat ik bij die laatste categorie mensen behoor. Dan schiet je toch gelijk lekker op?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu