Uitzien naar de grote dag

Thema: In verwachting

“En Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de Bruidegom bij hen is? Zolang zij de Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten, maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan, in die dagen, zullen zij vasten.” (Markus 2:19 en 20)

Je kunt een kind verwachten, dan tel je de dagen af totdat je kind geboren gaat worden. Het voordeel is dat je daar redelijk een verwachtingspatroon van kunt hebben. Er is een soort van algemene verwachting voor een kind. Normaal dient de geboorte zich na negen maanden aan. Ik weet wel dat er genoeg kan zijn waardoor alles toch anders wordt. Maar elke vrouw die in verwachting is van een kind heeft een datum die alles te maken heeft met een zwangerschap van negen maanden. Je ziet dan uit naar die grote dag. Je kunt ook verwachten naar de grote dag van je huwelijk. Ook daar kun je een redelijke planning voor bedenken. Zeker als de datum uiteindelijk vaststaat. Maar hoe verwacht je iets groots waar je geen planning voor kunt bedenken?

Jezus laat door de Evangeliën heen doorlopend zien dat Hij iets heeft met bruiloften. Het eerste wonder vindt bij Johannes plaats op een huwelijksfeest en het aantal gelijkenissen en teksten over een bruiloft is fors. Jezus vergelijkt Zijn relatie met de gemeente met een relatie tussen man en vrouw en telkens spreekt Hij dan in termen van de huwelijksdag. Als je de periode letterlijk zou moeten nemen die het duurt tot Jezus en wij één zijn, dan zijn er al meer dan tweeduizend jaar verstreken. Hoe verwacht je Jezus dan?

Jezus blijft gewoon het beeld van een bruiloft gebruiken en Hij vertelt ons op welke manier wij met onze verwachting moeten omgaan terwijl Hij niet hier op aarde is. En die manier zou wel eens heel anders kunnen zijn dan dat wij maar al te vaak denken. Er is een moment dat Jezus commentaar krijgt van de discipelen van Johannes de Doper en van de Farizeeën over het feit dat de discipelen van Jezus niet vasten. Kennelijk was het een gewoonte dat er op bepaalde vaste manieren werd gevast. En daar deden de discipelen van Jezus niet aan mee en dat roept vragen op.

De manier hoe Jezus dan reageert is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Het hoeft van Jezus niet, sterker nog, het zou zelfs ongepast zijn. En dan vergelijkt Jezus het met bruiloftsgasten en een bruidegom. Zijn discipelen hoeven niet te vasten omdat dit ongepast is. Hij zegt niet dat vasten niet nodig is, maar op dat moment kan het niet. De Bruidegom is nog bij hen. Met andere woorden, het is nog feest en dan kun je niet vasten.

Op het moment dat dit vasten wel zou moeten, dan zou dat op een oude manier gebeuren. Vasten volgens de regels van de Farizeeën. Dat is oude wijn in oude zakken. Maar er komt een tijd dat de Bruidegom er niet is en dan zullen ze vasten. Alleen dat vasten is een andere manier dan vasten dan men daar bedoelde. Dat is vasten wat Jezus beschrijft als nieuwe wijn en dat kun je nooit op de oude manier doen.

Op welke manier gaan wij dus om met het verwachten van Jezus waar geen planning op los te laten is met ons menselijke inzicht? Dan heb je tijd nodig om te vasten. Niet om de datum helder te krijgen, maar om je te kunnen blijven richten op de wederkomst van de Bruidegom en op je taak. Dat is wat Jezus ons leert Terwijl wij nu weer Advent vieren en we weer met elkaar spreken over het verlangen naar de komst van Jezus hebben we perioden nodig waarin we vasten om ons helemaal op God te kunnen richten. Het vasten van de Farizeeën was veel meer gericht op boetedoening, maar het vasten van ons die Jezus verwachten is een vasten om afgestemd te zijn op de wil van God en om in de relatie met Hem het verwachten vol te kunnen houden. En dan zal straks de grote Bruiloft beginnen, als Jezus uiteindelijk terug zal komen van achter de wolken vandaan. Dan zal het altijd de Nieuwe Morgen zijn en zullen we nooit meer vasten maar eeuwig met Hem zijn.

Gebed: Heer, ik wil helemaal gefocust zijn op Uw komst en dat verlangen en op mijn taak op aarde. Zelfs als ik dan periodes nodig heb om mij te kunnen focussen, leert U mij dan op welke manier ik echt mag vasten, zodat het als nieuwe wijn in nieuwe zakken zal zijn.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu