Opnieuw verbonden

Thema: Bouwen is de opdracht

"En na dat alles maakten wij een vast verbond en beschreven het, en lieten onze vorsten, Levieten en priesters het verzegelen." (Nehemia 9:38)

Het was de laatste paar keer best stevig en misschien ook allemaal wel wat somber, vond je ook niet? Eerst al een ernstige oproep om zonden te belijden en toen ook nog even kijken of God het fout had gedaan. Je zou zomaar kunnen denken: Iets positiever mag ook wel. En ja, dat gevoel had ik natuurlijk ook wel tijdens het schrijven. Het blijft een hele aparte ervaring om aan het boek Nehemia te beginnen met allemaal bouwplannen, terwijl het dan ineens ook een heel ernstig boek blijkt te zijn. Eigenlijk past dat vaak helemaal niet in mijn manier van schrijven en onderwijs geven. Graag ga ik van het positieve uit en geloof ik dat God grote dingen wil doen en dan ineens zit je midden in een verhaal waarin God je laat zien: Bouwen is goed, maar zonder verootmoediging kan het niet. Soms moet je opruimen wat er aan puin ligt. 

Bij ons in de polder zijn ze weer bezig met het uitbaggeren van de sloten. Als ze dat niet doen, kan uiteindelijk het water niet meer door de sloten stromen. En zo is het ook met Gods genade, kracht, Koninkrijk, heerlijkheid en glorie in je leven en in de kerk. Dat kan alleen maar stromen als we onze 'sloten' schoon hebben gehouden. En daarom is die verootmoediging zo belangrijk. Ondertussen begin ik steeds meer te begrijpen waarom God dit zo belangrijk vindt en dan is het ineens niet meer iets dat negatief is, maar wat juist een basis geeft voor nog meer van Gods kracht in onze tijd. Welke keus willen wij dan maken? Israël liet het niet bij een intens diepe verootmoediging, maar Israël sloot vanuit henzelf opnieuw het verbond met God. Op grond van de hele opsomming van Gods goede daden en de erkenning dat zij God niet de hoogste plaats hebben gegeven, willen ze de overeenkomst met God opnieuw op schrift stellen en die sluiten. Alle leiders van het volk ondertekenen de overeenkomst namens het volk.

Er staat zelfs dat er een zelfvervloeking in is opgenomen. Nu ben ik helemaal geen voorstander van negatieve woorden die je over jezelf uitspreekt, want dat doet nogal wat in de geestelijke wereld, maar wat hier gebeurt is dat het volk afspreekt dat als ze niet wandelen in de wet van God dat die zelfvervloeking in werking treedt. Eigenlijk is dat hetzelfde als de negatieve kant van de belofte die God had gegeven dat als het volk ongehoorzaam zou zijn dat ze in ballingschap terecht zouden komen. Het gaat niet om maar te zeggen dat je zonden doet, omdat dat maar te zeggen. Dat kom je ook nog wel eens tegen, dan moet er vooral klinken dat je zondaar bent, maar dan staat nog die zondige mens in het middelpunt. Hier gaat het om maar één ding: Opnieuw leven in het verbond met God. Zonder dat verbond kan het niet, omdat het zonder God niet kan. Het is een duidelijke keus om vanaf nu opnieuw met God te gaan leven en om Zijn regels toe te passen op het leven als volk van God.

Afgelopen week deelde ik met iemand een lastige discussie over iets waar God duidelijk over is, maar waar onze seculiere maatschappij een heel ander standpunt in heeft. Toen zei die ander: "Waar het op vastloopt is het Schriftgezag en veel mensen hebben hooguit nog een Schriftopvatting". Is Gods stem en Zijn verlangen voor ons het vaste punt waaruit we leven of is het slechts alleen een richtinggevende gedachte? Bij dat laatste vervuild de 'sloot' heel erg snel. Als ik er soms voor kies om op zondag in een dienst de Tien Woorden van God te lezen, zeg ik er heel vaak bij: "Luister naar het Vaderhart van God". Als je zo luistert naar Gods wil, ga je er zelfs van genieten, omdat je Vader je juist het allerbeste gunt en zou je dan het verbond niet opnieuw met Hem willen sluiten en Hem alle ruimte geven om je leven Zijn vorm te geven?

Gebed: Heer ik kies opnieuw om te leven naar Uw hartsverlangen voor mijn leven en voor de kerk in Nederland. U bent de allerhoogste HEER en U komt alle eer en glorie toe.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu