Implosiegevaar

Thema: Bouwen is de opdracht

"Ik ging bij mijzelf te rade en ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording en zei tegen hen: U leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder! Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen." (Nehemia 5:7)

Het lijkt allemaal zo eensgezind er aan toe te gaan bij de bouw van de muur. Er wordt gebouwd, er wordt gewaakt, als het moet wordt er strijd geleverd, dit kan toch eigenlijk niet misgaan, zou je zeggen? Trouwens, dat zou je soms ook denken van dat wat wij met z'n allen tot stand brengen. Je moet eens kijken hoe eensgezind het er in veel kerken aan toe gaat. Aan de buitenkant ziet het er heel mooi uit, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik al heel vaak gedacht heb dat iets bijna volmaakt was, maar als je dan dichterbij komt, blijkt er aan de binnenkant nog wel iets aan de hand te zijn. Je komt er pas achter als je er echt onderdeel van wordt. En juist is het een gevaar, dat veel dingen die we voor God doen gaan niet kapot vanaf de buitenkant, maar door de verdeeldheid aan de binnenkant.

Nehemia had iedereen echt op zijn post gezet en iedereen deed zijn taak en dan zou je zeggen: Nog even volhouden en dan staat de muur overeind en kunnen we weer in de stad gaan wonen. Het begin van de terugkeer van Juda is een feit. Maar waar aan de ene kant winst wordt geboekt en er zelfs Joden worden vrijgekocht uit de hand van de heidenen en slaven vrij worden, dreigen anderen juist slaaf te worden. Wat is er aan de hand?

De arme vrouwen uit de stad kloppen bij Nehemia aan. Er zijn vrouwen met veel kinderen, maar er is niet genoeg te eten. Anderen hebben hun wijngaarden weggegeven om zo aan graan te komen en anderen hebben geld geleend om de belasting te betalen, maar de rente is zo hoog dat nu bijna hun kinderen als slaven verkocht moeten worden. En dan wordt het Nehemia toch echt behoorlijk te gortig. Hij is zo hard aan het werk om de stad te herbouwen, maar binnen de muren van de stad zijn de edelen en de machthebbers, die van Joodse afkomst zijn, bezig om het volk kapot te maken. Ten diepste dus hun familieleden! Ze zijn van hetzelfde vlees en bloed, kinderen van dezelfde God! Hoe is dit mogelijk. Nehemia spreekt hen aan en belegd direct ook een volksvergadering en stelt dit direct aan de orde.

Hoe kun je nu rijk willen worden van je eigen familie en hoe kan het zo zijn dat je op deze manier van binnenuit alles kapot maakt. En toch is dat een hele slimme techniek van satan. Als je van buiten niet kunt winnen, dan moet je zorgen dat er een koning in de stad is die de boel kapot kan krijgen. En laat koning hebzucht en eer nu eens heel goed daartoe in staat zijn. Je kunt natuurlijk zeggen: Hoe kunnen ze dit nu toch doen? Maar is tegelijk voor ons niet de vraag of het misschien niet herkenbaarder voorkomt dan dat wij graag zouden willen? Misschien is de gevaarlijkste vijand wel binnen de poort in plaats van er buiten. Zodra er binnen de muren verdeeldheid ontstaat en er een strijd tussen groepen plaatsvindt, dan ben je ten dode opgeschreven. 

Misschien moeten we eerlijk zeggen dat veel kerken niet ten onder zijn gegaan aan de secularisatie, maar dat de meeste kerken die het niet hebben gered, van binnenuit zijn gesloopt door strijd tussen allerlei groepen en meningen. De groep die alles bij het oude wil laten en de groep die alleen maar wil vernieuwen. De groep die houvast vindt in een goede begroting en de groep die alleen door de Geest wil leven. Moeten we nog even doorgaan? Waar zit het gevaar? Juist als iedereen zo hard mogelijk aan het werk is en we dit uit het oog verliezen? Tijd voor een volksvergadering om dit intern ook aan de orde te stellen.

Gebed: Heer, vergeef ons dat we intern vaak niet op ene lijn zitten en help ons eensgezind te zijn naar binnen en naar buiten toe.

 

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu