Zuiver leiderschap

Thema: Bouwen is de opdracht

"Overigens, vanaf de dag waarop de koning mij de opdracht heeft gegeven om landvoogd te zijn in het land Juda, vanaf het twintigste jaar tot het tweeëndertigste jaar van koning Arthahsasta, twaalf jaar, hebben ik en mijn broers het brood, bestemd voor de landvoogd, niet gegeten." (Nehemia 5:14)

Hoe geef je leiding? Je kunt die vraag natuurlijk beantwoorden vanuit het perspectief van leiderschap en communicatie, maar je kunt die vraag ook beantwoorden vanuit een heel ander perspectief. Nehemia wist wel heel duidelijk wat zijn plan was, maar Nehemia gaf ook leiding op een manier die op een andere manier opvalt. Van binnenuit lijkt het helemaal mis te gaan bij Nehemia en het volk. De machthebbers knijpen het volk uit en daardoor lijkt Nehemia te dweilen met de kraan open. De slaven die hij aan de ene kant vrij kreeg raakte hij aan de andere kant weer kwijt door de schulden die andere volksgenoten kregen. Degenen die genoeg hadden deelden dat niet met de anderen. Nehemia zelf leefde op een heel andere manier.

Je moet even kijken naar het begin van de herbouw van de muur dat Nehemia, na zijn nachtelijke inspectieroute, zijn visie deelt met de machthebbers. Hij is eigenlijk, door zijn leidinggevende rol, onderdeel geworden van die machthebbers. Hij is een van hen en werkt met hen samen. Juist bij die mensen, waar hij toen zijn visie mee deelde, gaat het nu mis. Zij zijn de oorzaak van de onrust binnen de Joodse gelederen. Dan vertelt Nehemia iets over zijn eigen manier van leven en daarmee laat hij zien hoe hij leiding geeft. Eerst kijkt hij terug op de periode dat hij in opdracht van de koning, landvoogd was. Het brood van de landvoogd at hij niet. Het was in die tijd zo dat de landvoogd belasting mocht heffen waardoor hij een zeer rijk leven kon creëren, maar dat heeft Nehemia niet gedaan. Hij heeft er voor gekozen om landvoogd te zijn, maar geen belasting van zijn eigen landgenoten te vragen. Hij bleef een van hen en deelde in de armoede. Hij maakte het leven van zijn volksgenoten niet zwaarder.

Dan nog iets. Tijdens de bouw van de muur is Nehemia niet bezig geweest met het verwerven van grondbezit. Hij was met zijn knechten een in de bouw van de muur. Ondanks zijn leidinggevende rol heeft hij geen gebruik gemaakt van zijn macht. Met andere woorden: In zijn rol als machthebber heeft hij niet gemanipuleerd, maar is helemaal een met hen geworden. Hij is niet als een directeur, die al lang zijn schaapjes op het droge had, gaan leidinggeven, waarbij hij misbruik maakte van zijn macht. Nog sterker, iedereen die aan zijn tafel at, liet hij mee-eten. Dat waren honderdvijftig mannen die mee-aten van zijn tafel, terwijl hij niemand ergens om vroeg. Hij deed nergens iets waarbij hij zichzelf boven zijn knechten verhief.

Ik begon met de vraag hoe je leiding geeft. Ik denk dat je de lijn in ene keer ook kunt doortrekken naar Jezus. Hoe gaf Hij leiding? Hij vroeg niets, Hij werd in alles zoals wij. Ook Paulus maakt duidelijk dat hij nergens zijn macht gebruikte. Dit betekent natuurlijk niet dat een arbeider zijn loon niet waard zou hoeven zijn. Het betekent niet dat iemand die leiding geeft hetzelfde zou moeten verdienen als iemand die de stenen haalt. Er mag echt wel verschil zijn in niveau en verantwoordelijkheid, vanaf die kant moet je het niet bekijken, maar je moet het bekijken vanuit de rol van macht. Hoe gebruik je je rol als machthebber, als leidinggevende? Misbruik je die rol ten koste van degenen die onder je zijn gesteld? Dat gebeurde dus wel in de tijd van Nehemia, maar Nehemia laat leiderschap zien wat zuiver is.

Ook in Gods Koninkrijk en in Zijn dienst is het helemaal niet vanzelfsprekend dat leiderschap zuiver is. Als dit aan de orde is, is uiteindelijk het werk voor God wel in gevaar. Nehemia haalt niemand het vel over zijn neus, hij is een met het volk. Natuurlijk zal hij mogelijkheden hebben gehad om die honderdvijftig mannen mee te laten eten, maar dat vroeg hij niet van hen die zelf niet overeind konden blijven. Ik geloof serieus dat dit een vorm van leiderschap is dat we echt serieus moeten nemen. Als dit misgaat, gaan er processen van macht, manipulatie en integriteit een rol spelen. Daar blijft Nehemia verre van en dat is een voorbeeld voor ons op de plaatsen waar we leiding mogen geven.

Gebed: Heer, bewaar mij voor misbruik van macht op de plaatsen waar U mij laat leidinggeven en laat mij zuiver en oprecht leidinggeven, zoals U het Zelf laat zien op aarde.

 

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

28 september 2023
03 februari 2023
27 januari 2023

Spreekbeurten Theo de Koning

17 dec 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
24 dec 2023
10:00 - 11:30
's Gravendeel, Hervormde gemeente
31 dec 2023
09:30 - 11:00
Piershil, Hervormde gemeente
31 dec 2023
17:00 - 18:30
H.I. Ambacht, Hervormde gemeente

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Ikea-kast

Ik zal het gelijk maar zeggen: De combinatie van een bepaalde vorm van eigenwijsheid en onhandigheid zorgt wel eens voor wat uitdagingen. Je hebt twee categorieën mensen: De ene categorie leest gebruiksaanwijzingen, montagetekeningen en handleidingen, de andere categorie doet dat niet en begint gewoon. Met als gevolg dat die laatste categorie mensen halverwege toch vaak maar wel even de handleiding erbij pakt, of na lange tijd tot de conclusie komt dat er meer mogelijk is met een apparaat dan hij eigenlijk wist. Het zal je niet verbazen dat ik bij die laatste categorie mensen behoor. Dan schiet je toch gelijk lekker op?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu