Sta je op scherp?

Thema: Bouwen is de opdracht

"Noch ik, noch mijn broers, noch mijn knechten, noch de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit; ieder had zijn werpspies en water." (Nehemia 4:23)

Het is niet dat je er heel veel over kunt zeggen, maar dat laatste vers uit hoofdstuk 4 in Nehemia heeft ons nog wel iets te zeggen. Nehemia heeft het in de organisatie zo gedaan dat de veiligheid groot genoeg is om het werk te kunnen doen. Buiten de muur wordt er gewerkt met een wapen in de ene hand en gereedschap in de andere hand, en binnen de muren zijn de taken verdeeld. Er zijn er die op wacht staan en er zijn er die aan het werk zijn. Ondertussen is de muur op sommige plaatsen al op een veilige hoogte en op andere plaatsen nog niet. En mocht er ergens iets aan de hand zijn dan zal het geschal van een bazuin ook de anderen waarschuwen. Daarnaast mocht er niemand buiten de stad zijn in de nacht. Iedereen moest met zijn knecht binnen de stad zijn bij het aanbreken van de nacht, zodat die knechten de wacht konden waarnemen in de nacht. Alles bij elkaar ging het eigenlijk 24 uur per dag door. Er was geen tijd om echt te rusten. Sterker nog, niemand trok in die tijd zijn kleren uit. Zelfs bij rust, waren ze aangekleed, zodat ze direct konden opstaan als dat nodig was.

De strijd is venijnig en de strijd is ook gemeen. Elk moment konden de vijanden aanvallen en niemand wist of het zou gebeuren en wanneer het zou gebeuren en ook niet waar het zou gebeuren. Nehemia heeft iedereen op 'altijd waakzaam' gezet. Je zou kunnen zeggen dat het veiligheidsniveau op het hoogste niveau stond. Ik weet niet welke gedachte en welk gevoel jij hierbij krijgt, maar de voortdurende dreiging, maakt het niet eenvoudig. De stad bouwen kost nogal wat. Als je altijd onder de druk staat dat een vijand een inval kan doen, dat maakt je misschien zelfs wel wantrouwend en het zorgt voor een gevoel dat je niet mag verslappen. En ik denk dat dit allemaal klopt. Maar als we die lijn dan doortrekken naar de geestelijke strijd waarin ook wij altijd ons bevinden, hoe zit dat dan bij ons?

Wat ik zelf merk is dat je door allerlei omstandigheden eigenlijk wel heel makkelijk wendt aan dat wat niet goed is en dat de vijand soms al sluipend binnenkomt en nog niet eens met wapengekletter. Nehemia wist dat hij altijd op scherp moest staan omdat de vijand niet te vertrouwen is en dat de vijand ook geen enkel respect heeft en hij heeft daarom zijn mensen op scherp gezet. Sta jij op scherp? Ben jij je bewust dat er altijd een vijand is die niet te vertrouwen is en geen enkel respect voor je heeft? Zijn wij als kerk, de verzameling van gelovigen, ons er altijd van bewust dat de vijand niet stilzit? Die mannen van Nehemia hadden altijd hun kleren aan, ze waren altijd beschikbaar als dat nodig mocht blijken. Dat je dit doet heeft te maken met het besef dat er een vijand is. Stoppen wij dat besef vaak niet veel te makkelijk weg? Kijk eens hoe de vijand jou aanvalt en hoe hij op andere manier bezig is om aan te vallen. Satan zit nooit stil en als hij stil zit en kijkt hij of hij een zwakke plek in de muur kan vinden. 

Het betekent niet dat er geen rust mag zijn, maar het betekent wel dat je rust opeens ruw verstoord kan worden omdat satan een gaatje heeft gezien in je verdediging. Soms zit het gewoon in hoe we als gelovigen met elkaar omgaan, over kerkmuren heen. Hoe meer verdeeldheid hoe beter satan het vindt en kijk, daar heeft hij weer een gaatje gevonden. Of dat je zo gewend bent geraakt aan de cultuur waarin je leeft dat je zonden niet meer opmerkt. Herkennen we zijn aanvallen? Ben je dan in elke omstandigheid bereidt om op te staan? Dat betekent ook als je even geen zin hebt om de strijd weer aan te moeten. Het betekent dat je ten diepste de vijand geen millimeter gunt. Wil je de komende dagen hier eens over nadenken hoe dit bewustwordingsproces bij jou ervoor staat.

Gebed: Heer, ik denk dat er moment zijn dat ik niet echt scherp ben of als er gevaar dreigt dat ik ook echt altijd wil ingrijpen. Open mijn ogen voor de streken van satan en help mij staan in deze strijd.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu