Werk en waak

 

Thema: Bouwen is de opdracht

"Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die ze oplaadden, deden met één hand het werk, en de andere hand hield de werpspies vast." (Nehemia 4:17)

Het verhaal van Nehemia deed mij aan iets denken. Ik weet niet of jij wel eens boodschappen doet terwijl je ook gewoon even op wil schieten? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel vaak boodschappen doe, maar dat was in het verleden wel eens anders. Dan stond ik in de rij voor de kassa en dan had je soms mensen voor je in de rij, die als ze aan de beurt waren met een volle kar begonnen met inpakken. Alleen dat inpakken schoot dan niet op omdat ze met één hand hun portemonee vasthielden en met hun andere hand pakten ze dan alles van de band en deden het in tassen. Herkenbaar? Onhandig en langzaam dat dit gebeurde. En daar stond ik dan achter te wachten met mijn weinige geduld. Dat is het beeld dat ik even voor mij zag toen ik het hoofdstuk in Nehemia 4 uitlas. 

Nehemia had de bouw eerst stilgelegd toen de dreiging te groot werd, maar toen de vijand merkte dat Nehemia hun plannen doorzag, liet hij de helft van het volk weer bouwen, terwijl anderen de wacht hielden. Zo was de veiligheid toch gegarandeerd. Toch was niet iedereen even veilig. Degenen die zich buiten de stadsmuur moesten begeven, waren niet veilig. Dat waren vooral degenen die materiaal moesten halen en degenen die aan de buitenkant van de muur aan het werk waren. Zij deden het werk met één hand en in hun andere hand hielden ze hun speer of schild vast. Onhandig en langzaam dat je daardoor werkte! In de rij bij de kassa dacht ik dan altijd: Stop die portemonee gewoon onderin je tas, die nemen ze echt niet zomaar mee, maar bij Nehemia was dit wel even anders. En onhandig als het was, gingen ze toch op die manier maar te werk. 

Vaak heb ik gehoord dat dit dan werken en bidden is. Misschien dat onze uitspraak 'werkt en bidt' hier vandaan komt. We komen het in de Bijbel in ieder geval zo letterlijk niet tegen en het is maar de vraag of je deze vergelijking vanuit dit gedeelte zo zou kunnen trekken. Ik krijg er eigenlijk een ander gevoel bij. Het lijkt veel meer op werkt en ga staan. Natuurlijk is het gebed een wapen in de strijd, maar deze mannen die zich in de gevarenzone begaven, die werkten en stonden hun mannetje. Het gaat veel meer om de kracht waarin ze gaan staan, of zo je wilt, de autoriteit waarin ze gaan staan. Later in het Evangelie geeft Jezus Zijn discipelen de macht over de hele legermacht van satan.

Als christen moet je regelmatig ook bouwen buiten de veiligheid van de muur, maar dan is het wel belangrijk hoe je dat doet. Nee, je moet geen onveilige geestelijke situaties opzoeken, maar de realiteit is wel dat je soms op plaatsen komt waar je midden in de strijd terecht komt en waar de vijand er toch ineens kan zijn. Hoe sta je dan en hoe ben je dan aan het werk? Misschien voelt dat wel onhandig, opletten en in je autoriteit staan en tegelijk aan het werk. Dat is ingewikkeld en toch soms nodig. We kunnen niet altijd achter de veilige muur zijn, soms sta je er ook buiten. Als de kerk alleen binnen de muren van veiligheid wil zijn, bereiken we nooit de wereld, maar als we de wereld willen bereiken, houd dan wel de vijand op afstand. Sta in je wapenrusting, hanteer het zwaard van het Woord, draag je helm van hoop, wees bereid om altijd getuigenis te geven en weer de vurige pijlen van satan af. En hoe vaker je zo kunt staan, hoe meer je zult merken dat satan op afstand blijft. En als je klaar bent buiten de muur van de stad, dan mag je binnen de stad weer even op adem komen. 

Gebed: Heer, soms kom ik buiten de veilige muur van de stad en sta ik open en bloot voor de vijand, terwijl er ook buiten de muur soms gewerkt moet worden, maar in Uw kracht ben ik meer dan overwinnaar.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu